АДУРС Agencija za državnu upravu je osnovana Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske kao samostalan organ koji za svoj rad odgovara Vladi RS. http://adu.vladars.net Tue, 4 Aug 2020 3:58:09 +0200 G:MAX CMS - http://www.grave-design.com http://adu.vladars.net/docs/img/logo.gif АДУРС http://adu.vladars.net 200 44 Dozvoljeno samo za privatnu upotrebu! Tue, 4 Aug 2020 3:58:09 +0200 Информације за стручне испите Информација у вези ослобађања полагања стручног испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=22&kat=9&vijest=5419 На основу Рјешења о висини трошкова полагања стручног испита за рад у управи Републике Српске број : 23.02/153-1612/19 од 03.10.2019.године утврђена је накнада трошкова за ослобађање полагања стручног испита која износи 30,00 КМ. Уплатницу  треба доставити Fri, 4 Oct 2019 8:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Информације за стручне испите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=22&kat=9&vijest=5419 Обавјештење за кандидате који полажу стручни испит за ВСС и ВШС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=22&kat=9&vijest=1178 Обавјештавамо Вас да ће се од 1. маја 2010. године стручни испит полагати по новом Приручику за полагање стручног испита за рад у јавној управи за вишу и високу школску спрему; издавач Агенција за државну управу и ЈУ Службени Гласник Републике Wed, 21 Apr 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Информације за стручне испите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=22&kat=9&vijest=1178