АДУРС Agencija za državnu upravu je osnovana Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske kao samostalan organ koji za svoj rad odgovara Vladi RS. http://adu.vladars.net Tue, 19 Jan 2021 4:26:37 +0100 G:MAX CMS - http://www.grave-design.com http://adu.vladars.net/docs/img/logo.gif АДУРС http://adu.vladars.net 200 44 Dozvoljeno samo za privatnu upotrebu! Tue, 19 Jan 2021 4:26:37 +0100 Јавни конкурси / Огласи Јавни конкурс: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5943 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Wed, 13 Jan 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5943 Јавни конкурс: Министарство просвјете и културе http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5937   На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење Wed, 6 Jan 2021 9:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5937 Јавни конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5933 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Mon, 4 Jan 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5933 Јавни конкурс: Пореска управа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5923 Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   J A V N Fri, 25 Dec 2020 8:50:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5923 Јавни конкурс: Министарство енергетике и рударства; Агенција за државну управу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5909 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Fri, 18 Dec 2020 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5909 Јавни конкурс: Републичка управа цивилне заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5901 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Sat, 12 Dec 2020 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5901 Јавни конкурс: Агенција за државну управу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5889 На основу члана 31. Закона о државним службеницима ("Сл.гласника РС", број 118/08, 117/11,37/12 и 57/16) и члана 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника ("Сл. гласник РС", бр. 38/12 и 20/15) Агенција Thu, 3 Dec 2020 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5889 Јавни конкурс: Министарство здравља и социјалне заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5885 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Wed, 2 Dec 2020 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5885 Исправка јавног конкурса: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5869 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16)  и  члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење Wed, 18 Nov 2020 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5869 Јавни конкурс: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију; Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5861 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Tue, 17 Nov 2020 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5861 Јавни конкурс: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5857   На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење Fri, 13 Nov 2020 9:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5857 Јавни конкурс: Министарство привреде и предузетништва; Републички завод за геолошка истраживања; Министарство рада и борачко инвалидске заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5845 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Thu, 5 Nov 2020 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=5845