АДУРС Agencija za državnu upravu je osnovana Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske kao samostalan organ koji za svoj rad odgovara Vladi RS. http://adu.vladars.net Mon, 16 May 2022 23:53:45 +0200 G:MAX CMS - http://www.grave-design.com http://adu.vladars.net/docs/img/logo.gif АДУРС http://adu.vladars.net 200 44 Dozvoljeno samo za privatnu upotrebu! Mon, 16 May 2022 23:53:45 +0200 Централни регистар Централни регистар кадрова - редовно одржавање http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=4204 Обавјештавамо вас да ће се дана 26.01.2017. и 27.01.2017. године вршити редовно одржавање и провјера сервиса апликације. С тим у вези, могућ је отежан приступ и прекид у раду Централног регистра кадрова. Thu, 26 Jan 2017 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=4204 Промјена администратора Централног регистра кадрова http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1979 Обавјештавамо све кориснике Централног регистра кадрова да је дошло до промјене администратора Централног регистра кадрова. Нови администратор је Бранко Думановски. Контакт информације: телефон 051/348-955 е-пошта: b.dumanovski@adu.vladars.net Mon, 14 May 2012 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1979 Извјештај о стању ажурности Централног регистра кадрова http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1837 Агенција за државну управу припрема извјештај о ажурности Централног регистра кадрова на основу информација које су нам доставили органи управе, као и стручне и службе владе. Thu, 19 Jan 2012 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1837 Информација за Владу о Централном регистру кадрова http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1953 Припремом Информације за Владу о стању ажурности Централног регистра кадрова, Агенција за државну управу је  извршила провјеру ажурности података у Централном регистру кадрова. Контролом је уочено је да одређени органи управе НЕМАЈУ Wed, 14 Dec 2011 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1953 Оператери којима је истекао сертификат http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1901 Централни регистар кадрова навршио је 5 година постојања, колико су иницијално важили и дигитални сертификати што је прузроковало онемогућење приступу Централном регистру кадрова за одређен број оператера. Ово захтјева реиздавање сертификата Thu, 10 Nov 2011 8:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1901 Извјештај о стању ажурности Централног регистра кадрова http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1636 Агенција за државну управу сачинила је извјештај о обавјештењима која су нам доставили органи управе, као и стручне и службе владе о стању ажурности Централног регистра кадрова. Статус на дан 23.09.2011. Један орган доставио извјештај у Fri, 23 Sep 2011 7:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1636 Од сада сви оператери Централног регистра кадрова на једном мјесту http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1792 У циљу сарадње измјеђу оператера на ЦРК, на АДУ форуму у секцији обавјештења, налазе се Имена и контакти свих оператера Централног регистра кадрова (особа задуженим за ажурирање ЦРК) за сваки орган управе појединачно, датум преузимања Thu, 8 Sep 2011 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1792 Формирана апликација за контролу ажурности ЦРК http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1772 Одјељење за Централну кадровску евиденцију, формирало је апликацију за контролу ажурности ЦРК према документима (рјешењима) која су пристигла у Агенцију за државну управу. У апликацији се евидентирају: Категорија документа: Рјешење Tue, 23 Aug 2011 9:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1772 Упозорење о ажурности Централог регистра кадрова http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1736 Агенција за државну управу је 14.04.2011. доставила упозорење републичким органима управе, стручним и владиним службама, који не извршавају законску обавезу ажурирања Централног регистра кадрова према важећој уредби. Очекује се да органи Tue, 14 Jun 2011 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1736 Презентација и дискусија на тему „Централни Регистар Кадрова“ http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1684 Позивамо руководиоце кадровских служби у органима управе да присуствују презентацији и дискусији на тему "Централни Регистар Кадрова" како би дали допринос вашег органа у прикупљању коментара и позитивних сугестија које би евентуално Tue, 19 Apr 2011 7:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1684 Централни регистар кадрова – Инструкција за оператере бр.01 http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1668 Обавјештавају се оператери Централног регистра кадрова да су од 01.01.2011. године у могућности да самостално врше уносе података који се односе на промјене у унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, како би се на бржи и лакши Thu, 10 Mar 2011 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Централни регистар http://adu.vladars.net/cyrl/?page=96&kat=11&vijest=1668