АДУРС Agencija za državnu upravu je osnovana Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske kao samostalan organ koji za svoj rad odgovara Vladi RS. http://adu.vladars.net Fri, 27 May 2022 8:15:39 +0200 G:MAX CMS - http://www.grave-design.com http://adu.vladars.net/docs/img/logo.gif АДУРС http://adu.vladars.net 200 44 Dozvoljeno samo za privatnu upotrebu! Fri, 27 May 2022 8:15:39 +0200 Информације за конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6651 Број: 23.03/120-665/22 Бања Лука, 16. 05. 2022. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњених Thu, 26 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6651 Информације за конкурс: Агенција за аграрна плаћања http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6653 Број: 23.03/120-665-1/22 Бања Лука, 16. 05. 2022. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњеног Thu, 26 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6653 Резултати конкурса: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6669 Број: 23.03/120-403-7/22 Бања Лука, 26.05.2022. године На основу члана 36. став (2) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за Thu, 26 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6669 Информације за конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6649 Број: 23.03/120-403-4/22 Бања Лука, 13.05.2022. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњених Wed, 25 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6649 Јавни конкурс: Министарство здравља и социјалне заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6661 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Wed, 25 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6661 Резултати конкурса: Агенција за безбједност саобраћаја http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6663 Број:  23.03/120-530/22 Дана: 24. 05. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 25 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6663 Резултати конкурса: Министартсво привреде и предузетништва http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6665 Број: 23.03/120-470/22 Бања Лука, 25.05.2022. године На основу члана 36. став (2) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за Wed, 25 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6665 Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6659 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Tue, 24 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6659 Информације за конкурс: Агенција за безбједност саобраћаја http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6639 Број: 23.03/120-530/22 Бања Лука, 13. 05. 2022. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњеног Mon, 23 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6639 Резултати конкурса: Републичка управа за игре на срећу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6655 Број: 23.03/120-522/22 Дана: 23.05.2022. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног Mon, 23 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6655 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6591 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 20.05.2022. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 20 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6591 Информације за конкурс: Републичка управа за игре на срећу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6637 Број: 23.03/120-522/22 Датум: 13.05.2022. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник  Републике Српске", број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњених радних мјеста у Републичкој Thu, 19 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6637 Стручни испит за ВШС и ВСС - Административни центар Владе РС у Источном Сарајеву http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6581 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 17.05.2022. (уторак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,30 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,30 часова. Tue, 17 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6581 Online курс "Steering Civil Service Delivery Performance Excellence through Good Governance Practices and Strategic Collaborative Governance" http://adu.vladars.net/cyrl/?page=16&kat=3&vijest=6647   Влада Малезије доставила је понуду за учешће државних службеника из Босне и Херцеговине на online курсу: “Steering Civil Service Delivery Performance Excellence through Good Governance Practices and Strategic Collaborative Governance " Курс се одржава у оквиру Malaysian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) Tue, 17 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Информације о обукама http://adu.vladars.net/cyrl/?page=16&kat=3&vijest=6647 Резултати конкурса: Републички девизни инспекторат http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6641   Број: 23.03/120-303/22 Бања Лука, 17.05.2022. године            На основу члана 36. став (2) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури Tue, 17 May 2022 9:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6641 Јавни конкурс: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство здравља и социјалне заштите, Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6643   На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење Tue, 17 May 2022 9:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6643 Информације за конкурс: Министарство привреде и предузетништва http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6645   Број: 23.03/120-470/22 Бања Лука, 17.05.2022. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за Tue, 17 May 2022 9:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6645 Информације за конкурс: Републички девизни инспекторат http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6627 Број: 23.03/120-303/22 Бања Лука, 10.05.2022. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњеног Mon, 16 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6627 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6579 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 13.05.2022. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 13 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6579 Јавни конкурс: Министарство просвјете и културе; Републичка управа за инспекцијске послове; Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6635 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Wed, 11 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6635 Резултати конкурса: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6625 Број:  23.03/120-289/22                Дана: 05. 05. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури Thu, 5 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6625 Информације за конкурс: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6613 Број: 23.03/120-289/22 Бања Лука, 27. 04. 2022. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњеног Wed, 4 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6613 Јавни конкурс: Пореска управа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6621 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Wed, 4 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6621 Резултати конкурса: Министарство правде http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6623 Број:  23.03/120-2399/21 Дана: 04. 05. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 4 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6623 Информације за конкурс: Министарство правде http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6611 Број: 23.03/120-2399/21 Бања Лука, 27. 04. 2022. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњених Tue, 3 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6611 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6569 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 29.04.2022. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 29 Apr 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6569 РеСПА и ОЕЦД/СИГМА позивају институције јавне управе Западног Балкана да пријаве своје иницијативе усмjерене на унапређење услуга грађанима и освоје вриjeдне награде! http://adu.vladars.net/cyrl/?page=54&kat=1&vijest=6619   РеСПА и ОЕЦД/СИГМА позивају институције јавне управе Западног Балкана да пријаве своје иницијативе усмjерене на унапређење услуга грађанима и освоје вриjeдне награде!       Mото такмичења "Боље јавне услуге за Fri, 29 Apr 2022 9:45:00 +0200 http://adu.vladars.net Новости http://adu.vladars.net/cyrl/?page=54&kat=1&vijest=6619 Резултати конкурса: Министарство финансија http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6617   Број:  23.03/120-209/22                 Дана: 29. 04. 2022. године     На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим Fri, 29 Apr 2022 9:30:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6617 Јавни конкурс: Агенција за државну управу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6615   На основу члана 31. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 4. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (,,Службени Fri, 29 Apr 2022 9:25:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6615 Информације за конкурс: Министарство финансија http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6599 Број: 23.03/120-209/22 Бања Лука, 18. 04. 2022. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњеног Thu, 28 Apr 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6599