АДУРС Agencija za državnu upravu je osnovana Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske kao samostalan organ koji za svoj rad odgovara Vladi RS. http://adu.vladars.net Fri, 27 May 2022 7:49:41 +0200 G:MAX CMS - http://www.grave-design.com http://adu.vladars.net/docs/img/logo.gif АДУРС http://adu.vladars.net 200 44 Dozvoljeno samo za privatnu upotrebu! Fri, 27 May 2022 7:49:41 +0200 Резултати конкурса / Огласа Резултати конкурса: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6669 Број: 23.03/120-403-7/22 Бања Лука, 26.05.2022. године На основу члана 36. став (2) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за Thu, 26 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6669 Резултати конкурса: Агенција за безбједност саобраћаја http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6663 Број:  23.03/120-530/22 Дана: 24. 05. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 25 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6663 Резултати конкурса: Министартсво привреде и предузетништва http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6665 Број: 23.03/120-470/22 Бања Лука, 25.05.2022. године На основу члана 36. став (2) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за Wed, 25 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6665 Резултати конкурса: Републичка управа за игре на срећу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6655 Број: 23.03/120-522/22 Дана: 23.05.2022. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног Mon, 23 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6655 Резултати конкурса: Републички девизни инспекторат http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6641   Број: 23.03/120-303/22 Бања Лука, 17.05.2022. године            На основу члана 36. став (2) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури Tue, 17 May 2022 9:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6641 Резултати конкурса: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6625 Број:  23.03/120-289/22                Дана: 05. 05. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури Thu, 5 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6625 Резултати конкурса: Министарство правде http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6623 Број:  23.03/120-2399/21 Дана: 04. 05. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 4 May 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6623 Резултати конкурса: Министарство финансија http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6617   Број:  23.03/120-209/22                 Дана: 29. 04. 2022. године     На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим Fri, 29 Apr 2022 9:30:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6617 Резултати конкурса: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6609 Број: 23.03/120-236-7/22 Бања Лука, 26.04.2022. године На основу члана 36. став (2) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за Wed, 27 Apr 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6609 Резултати конкурса: Републички педагошки завод http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6607   Број: 23.03/120-192/22 Дана: 21.04.2022. године     На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и Thu, 21 Apr 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6607 Резултати конкурса: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6605   Број: 23.03/120-202/22 Дана: 20.04.2022. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури Thu, 21 Apr 2022 9:20:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6605 Резултати конкурса: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6593 Број: 23.03/120-201/22 Дана: 13.04.2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног конкурса  Thu, 14 Apr 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6593 Резултати конкурса: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6587 Број:  23.03/120-246/22               Дана: 08. 04. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури Fri, 8 Apr 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6587 Резултати конкурса: Министарство енергетике и рударства http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6583 Број: 23.03/120-174/22 Дана: 07.04.2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног конкурса  Thu, 7 Apr 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6583 Резултати конкурса: Републички педагошки завод http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6575 Број:  23.03/120-133/22               Дана:  05.04.2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури Mon, 4 Apr 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6575 Резултати конкурса: Министарство привреде и предузетништва http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6563 Број:  23.03/120-76/22  Дана: 30. 03. 2022. године  На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 30 Mar 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6563 Резултати конкурса: Републички завод за геолошка истраживања http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6561 Број:  23.03/120-44/22  Дана: 29. 03. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне в конкуренције Tue, 29 Mar 2022 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6561 Резултати конкурса: Пореска управа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6559 Број: 23.03/120-2368-7/21 Бања Лука, 24.03.2022. године На основу члана 36. став (2) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за Thu, 24 Mar 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6559 Резултати конкурса: Министарство трговине и туризма http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6545   Број:  23.03/120-2396/21              Дана: 16.03.2022. године         На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника Wed, 16 Mar 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6545 Резултати јавне конкуренције поводом Јавног позива за избор на листу чланова конкурсних комисија за избор државних службеника у републичке органе управе http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6541 Број: 23.02/120-173-7/22 Дана: 10.03.2022. године У складу са чланом 34. став 2. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Одлуком о о критеријумима за избор на листу чланова конкурсних комисија за Fri, 11 Mar 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6541 Резултати конкурса: Агенција за безбједност саобраћаја http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6529 Број:  23.03/120-2332/21             Дана: 07. 03. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Tue, 8 Mar 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6529 Резултати конкурса: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6535 Број:  23.03/120-2138/21             Дана: 08.03.2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Tue, 8 Mar 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6535 Резултати конкурса: Министарство породице, омладине и спорта http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6525 Број:  23.03/120-22321/21           Дана: 07. 03. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Mon, 7 Mar 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6525 Резултати конкурса: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6527 Број: 23.03/120-2177/21 Дана: 04.03.2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног конкурса  Mon, 7 Mar 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6527 Резултати конкурса: Министарство породице, омладине и спорта http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6523 Број:  23.03/120-2233/21             Дана: 03.03.2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Thu, 3 Mar 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6523 Резултати конкурса: Министарство привреде и предузетништва http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6519 Број:  23.03/120-2178/21             Дана: 01.03.2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Tue, 1 Mar 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6519 Резултати конкурса: Министарство здравља и социјалне заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6497 Број:  23.03/120-2018/21             Дана: 18.02.2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Fri, 18 Feb 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6497 Резултати конкурса: Републички хидрометеоролошки завод http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6499 Број:  23.03/120-2071/21             Дана: 18. 02. 2022. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури Fri, 18 Feb 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6499 Резултати конкурса: Центар за пружање бесплатне правне помоћи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6489 Број:  23.03/120-2309/21             Дана: 15. 02. 2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Tue, 15 Feb 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6489 Резултати конкурса: Министарство унутрашњих послова http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6481 Број:  23.03/120-2035/21             Дана: 11.02.2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Mon, 14 Feb 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6481