АДУРС Agencija za državnu upravu je osnovana Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske kao samostalan organ koji za svoj rad odgovara Vladi RS. http://adu.vladars.net Sat, 21 Jul 2018 7:41:03 +0200 G:MAX CMS - http://www.grave-design.com http://adu.vladars.net/docs/img/logo.gif АДУРС http://adu.vladars.net 200 44 Dozvoljeno samo za privatnu upotrebu! Sat, 21 Jul 2018 7:41:03 +0200 Јавни конкурси / Огласи Интерни оглас: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4906 На основу члана 43. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника Mon, 16 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4906 Јавни конкурс: Агенција за управљање одузетом имовином; Агенција за државну управу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4896 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Wed, 11 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4896 Јавни конкурс: Министарство рада и борачко инвалидске заштите; Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4888  На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Thu, 5 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4888 Интерни оглас: Пореска управа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4882 На основу члана 43. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника Tue, 3 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4882 Јавни конкурс: Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4880 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Fri, 29 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4880 Јавни конкурс: Министарство за економске односе и регионалну сарадњу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4878   На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење Wed, 27 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4878 Јавни конкурс: Републичка управа цивилне заштите; Републички педагошки завод http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4872 Наоснову члана 31. и 32. став 1.Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08,117/11, 37/12 и 57/16) ичлана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције зазапошљавање и постављење државних Wed, 20 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4872 Јавни конкурс: Републички педагошки завод; Министарство рада и борачко инвалидске заштите; Центар за пружање бесплатне правне помоћи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4851   На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење Tue, 5 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4851 Јавни конкурс: Министарство за избјеглице и расељена лица; Министарство индустрије, енергетике и рударства; Републички девизни инспекторат; Републички завод за стандардизацију и метрологију; Агенција за безбједност саобраћаја http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4829 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Fri, 18 May 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4829