АДУРС Agencija za državnu upravu je osnovana Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske kao samostalan organ koji za svoj rad odgovara Vladi RS. http://adu.vladars.net Wed, 15 Jul 2020 10:22:26 +0200 G:MAX CMS - http://www.grave-design.com http://adu.vladars.net/docs/img/logo.gif АДУРС http://adu.vladars.net 200 44 Dozvoljeno samo za privatnu upotrebu! Wed, 15 Jul 2020 10:22:26 +0200 Поништења конкурса / Огласа Поништење јавног конкурса: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=5054 На основу чл. 31. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Сриске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника Tue, 23 Oct 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=5054 Неуспио конкурс: Републички завод за геолошка истраживања http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=2187 Број: 23.03/120-289-2/12 Датум: 18.06.2012. године         О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е       Закључком Агенције за државну управу, број: 23.03/120-289-1/12 од 29.05.2012. године одлучено је да Јавни конкурс који  се односи на попуну радних мјеста: "директор" Mon, 18 Jun 2012 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=2187 Неуспио интерни оглас: Министарство унутрашњих послова http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=2083 Број:    23.03/120-119-3/12 Датум: 10. 04. 2012. године   О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е   Закључком Агенције за државну упрaву, број: 23.03/120-119-1/12 од 09.04.2012. године утврђено је да Интерни оглас у дијелу који се односи на попуну упражњеног радног мјеста Tue, 10 Apr 2012 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=2083 Неуспио конкурс:Министарство науке и технологије http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=2046 Број: 23.03/120-521/11 Датум: 07.03.2012. године  О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Закључком Министра науке и технологије број: 19/6-010/110-85-5/11 од 01.03.2012. године јавни конкурс у дијелу који се односи на попуну упражњеног радног мјеста "Виши стручни сарадник за технолошки Wed, 7 Mar 2012 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=2046 Неуспјели конкурси http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=2024 Број:    23.03/120-167/12 Датум: 22. 02. 2012. године     О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е     Закључком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-231/12 од 02.02.2012. године јавни конкурси за попуну упражњених радних мјеста:   -     "помоћник директора-главни Fri, 24 Feb 2012 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=2024 Неуспио конкурс: Републички педагошки завод http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1812 Број:    23.03/120-1616-1/10 Датум: 19. 09. 2011. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Tue, 20 Sep 2011 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1812 Неуспио конкурс: Пореска управа РС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1788 Број: 23.03/120-204/11 Датум: 05.09.2011. године На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање Tue, 6 Sep 2011 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1788 Неуспио конкурс: Министарствo за економске односе и регионалну сарадњу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1712   Број:    23.03/120-1630-3/10 Датум: 04. 05. 2011. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Fri, 6 May 2011 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1712 Неуспио конкурс: Министарство унутрашњих послова http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1672 Број:    23.03/120-1713-1/10 Датум: 22. 03. 2011. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Thu, 24 Mar 2011 8:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1672 Неуспио конкурс: Агенција за воде обласног ријечног слива Саве, Министарство индустрије, енергетике и рударства и Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1664 Број:    23.03/120-24,398,1636/10 Датум: 28. 02. 2011. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 2 Mar 2011 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1664 Поништење конкурса: Министарство рада и борачко инвалидске заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1658 Број:    23.03/120-1649-1/10 Датум: 11. 02. 2011. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Tue, 15 Feb 2011 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1658 Поништење конкурса: Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1648 Број:    23.03/120-1172,1697-1/10 Датум: 07.02.2011. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 9 Feb 2011 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1648 Неуспио конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1638 Број: 23.03/120-1627/10 Датум: 31.01.2011. године     На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Mon, 7 Feb 2011 8:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1638 Неуспио конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1640 Број: 23.03/120-1824-1/10 Датум: 01.02.2011. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Mon, 7 Feb 2011 8:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1640 Неуспио конкурс: Агенција за државну управу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1626 Број:    23.03/120-1823-2/10 Датум: 20.01.2011. године       На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Thu, 20 Jan 2011 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1626 Поништење конкурса: Центар за пружање бесплатне правне помоћи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1610 Број:    23.03/120-1249-1/10 Датум: 16.12.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Thu, 23 Dec 2010 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1610 Поништење конкурса: Министарство за економске односе и регионалну сарадњу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1608 Број:    23.03/120-1630-2/10 Датум: 17.12.2010. године     На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Thu, 23 Dec 2010 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1608 Неуспио конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1564 Број :    23.03/120-1302/10 Датум : 21.10.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Thu, 21 Oct 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1564 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: Министaрство управе и локалне самоуправе http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1558 Број:23.03/120-1306-2/10 Датум:19.10.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени Гласник Републике Српске" број:118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за Tue, 19 Oct 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1558 Поништење конкурса: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1554 Број : 23.03/120-1303/10 Датум : 13.10.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Fri, 15 Oct 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1554 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: АДУ РС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1486 Број:    23.03/120-1640-2/10 Датум: 16.09.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Thu, 16 Sep 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1486 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: Републички педагошки завод http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1456 Број:    23.03/120-915-3/10 Датум: 06.09.2010. године     На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 8 Sep 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1456 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: Републичка дирекција за робне резерве http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1430 Број:23.03/120-583-1/10 Датум:09.08.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени Гласник Републике Српске" број:118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за Thu, 12 Aug 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1430 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1424 Број :    23.03/120-1201-1/10 Датум : 09.08.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Mon, 9 Aug 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1424 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: Министарство индустрије, енергетике и рударства http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1426 Број :    23.03/120-566/10 Датум : 30.07.2010. године     На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Fri, 30 Jul 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1426 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: Републички педагошки завод http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1406 Број:    23.03/120-915-2/10 Датум: 27.07.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 28 Jul 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1406 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: Агенција за воде облaсног ријечног слива Требишњице http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1382 Број:    23.03/120-1172-2/10 Датум: 16.07.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Mon, 19 Jul 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1382 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: Министрство саобраћаја и веза http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1362 Број:    23.03/120-152-1/10 Датум: 28.06.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Mon, 28 Jun 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1362 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: Министрство управе и локалне самоуправе http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1272 Број:    23.03/120-25-1/10 Датум: 31.05.2010. године   На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Tue, 1 Jun 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1272 Обавјештење о неуспјелом конкурсу: Завод за образовање одраслих http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1248 Број:    23.03/120-28-1/10 Датум: 20.05.2010. године На основу члана 40. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 29. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање Mon, 24 May 2010 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Поништења конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=89&kat=10&vijest=1248