АДУРС Agencija za državnu upravu je osnovana Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske kao samostalan organ koji za svoj rad odgovara Vladi RS. http://adu.vladars.net Tue, 18 Jan 2022 16:46:18 +0100 G:MAX CMS - http://www.grave-design.com http://adu.vladars.net/docs/img/logo.gif АДУРС http://adu.vladars.net 200 44 Dozvoljeno samo za privatnu upotrebu! Tue, 18 Jan 2022 16:46:18 +0100 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6425 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 18.01.2022. (уторак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Tue, 18 Jan 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6425 Јавни конкурс: Пореска управа; Министарство трговине и туризма http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6435 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Tue, 18 Jan 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6435 Интерни оглас: Агенција за безбједност саобраћаја http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6437 На основу члана 43. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника Tue, 18 Jan 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6437 Резултати конкурса: Министарство здравља и социјалне заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6431 Број:  23.03/120-1929/21             Дана: 17.01.2022. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Mon, 17 Jan 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6431 Информације за конкурс: Министарство здравља и социјалне заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6421 Број: 23.03/120-1929/21 Бања Лука, 30.12.2021. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњих Wed, 12 Jan 2022 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6421 Јавни конкурс: Центар за пружање бесплатне правне помоћи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6423 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Fri, 31 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6423 Информације за конкурс: Агенција за управљање одузетом имовином http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6413 Број: 23.03/120-1877/21 Датум: 24.12.2021. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник  Републике Српске", број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњених радних мјеста  у Агенцији Thu, 30 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6413 Резултати конкурса: Републички педагошки завод http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6419 Број:  23.03/120-1986/21             Дана: 30. 12. 2021. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Thu, 30 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6419 Информације за конкурс: Републички педагошки завод http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6403 Број: 23.03/120-1986/21 Бања Лука, 22. 12. 2021. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњеног Wed, 29 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6403 Резултати конкурса: Министарство саобраћаја и веза http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6417 Број:  23.03/120-1947/21             Дана: 29.12.2021. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Wed, 29 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6417 Информације за конкурс: Министарство саобраћаја и веза http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6395 Број: 23.03/120-1947/21 Бања Лука, 14.12.2021. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњог Tue, 28 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6395 Јавни конкурс: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите; Републичка управа за инспекцијске послове; Министарство породице, омладине и спорта http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6415 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Tue, 28 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6415 Стручни испит за ССС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6381  Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ССС ће се полагати дана 27.12.2021. (понедељак) у вријеме како слиједи:         Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;         Усмени дио испита полаже се у 12,00 Mon, 27 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6381 Јавни конкурс: Министарство здравља и социјалне заштите; Министарство привреде и предузетништва; Министарство породице, омладине и спорта http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6407 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Fri, 24 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6407 Резултати конкурса: Министарство привреде и предузетништва http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6409 Број:  23.03/120-1946/21 Дана: 23. 12. 2021. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне в конкуренције Fri, 24 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6409 Резултати конкурса: Министарство трговине и туризма http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6411 Број: 23.03/120-1901/21 Дана: 24.12.2021. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног конкурса  Fri, 24 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6411 Информације за конкурс: Министарство привреде и предузетништва http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6397 Број: 23.03/120-1946/21 Бања Лука, 17. 12. 2021. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњених Thu, 23 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6397 Информације за конкурс: Министарство трговине и туризма http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6401 Број: 23.03/120-1901/21 Датум: 17.12.2021. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник  Републике Српске", број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњених радних мјеста у Министарству Thu, 23 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6401 Резултати конкурса: Републички секретаријат за вјере http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6405 Број: 23.03/120-1654-8/21 Бања Лука, 23.12.2021. године На основу члана 36. став (2) Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за Thu, 23 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6405 Информације за конкурс: Републички секретаријат за вјере http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6399 Број: 23.03/120-1654-5/21 Бања Лука, 09.11.2021. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњеног Wed, 22 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6399 Резултати конкурса: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6393 Број:  23.03/120-1803/21             Дана: 08.12.2021. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Wed, 15 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6393 Јавни конкурс: Републички хидрометеоролошки завод; Републички завод за геолошка истраживања; Архив Републике Српске http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6389 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Tue, 14 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=6389 Резултати конкурса: Министарство просвјете и културе http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6391 Број:  23.03/120-1941/21             Дана: 14.12.2021. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Tue, 14 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6391 Информације за конкурс: Министарство просвјете и културе http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6379 Број: 23.03/120-1941/21 Бања Лука, 09. 12. 2021. године  На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњених Mon, 13 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6379 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6335 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 10.12.2021. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 10 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=6335 Информације за конкурс: Центар за пружање бесплатне правне помоћи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6377 Број: 23.03/120-1958/21 Бања Лука, 07.12.2021. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Интерним огласом за попуну упражњеног Fri, 10 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6377 Резултати конкурса: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6383 Број:  23.03/120-1803/21             Дана: 08.12.2021. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Fri, 10 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6383 Резултати конкурса: Министарство просвјете и културе http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6385 Број: 23.03/120-1834/21 Дана: 10.12.2021. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног конкурса  Fri, 10 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6385 Резултати конкурса: Центар за пружање бесплатне правне помоћи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6387 Број:  23.03/120-1958/21             Дана: 10. 12. 2021. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Fri, 10 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=6387 Информације за конкурс: Министарство просвјете и културе http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6367 Број: 23.03/120-1834/21 Датум: 02.12.2021. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник  Републике Српске", број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњених радних мјеста у Министарству Wed, 8 Dec 2021 10:00:00 +0100 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=6367