АДУРС Agencija za državnu upravu je osnovana Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske kao samostalan organ koji za svoj rad odgovara Vladi RS. http://adu.vladars.net Mon, 16 Jul 2018 20:01:52 +0200 G:MAX CMS - http://www.grave-design.com http://adu.vladars.net/docs/img/logo.gif АДУРС http://adu.vladars.net 200 44 Dozvoljeno samo za privatnu upotrebu! Mon, 16 Jul 2018 20:01:52 +0200 Интерни оглас: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4906 На основу члана 43. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника Mon, 16 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4906 Резултати конкурса: Центар за пружање бесплатне правне помоћи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4900   Број: 23.03/120-912/18 Дана: 12.07.2018. године       На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима Thu, 12 Jul 2018 11:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4900 Резултати конкурса: Републички девизни инспекторат http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4898   Број: 23.03/120-877/18 Дана: 12.07.2018. године       На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима Thu, 12 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4898 Информације за конкурс: Центар за пружање бесплатне правне помоћи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4886 Број: 23.03/120-912/18 Датум: 04.07.2018. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима (" Службени гласник  Републике Српске", број:118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњеног радног мјеста Wed, 11 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4886 Јавни конкурс: Агенција за управљање одузетом имовином; Агенција за државну управу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4896 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Wed, 11 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4896 Информације за конкурс: Републички девизни инспекторат http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4884 Број: 23.03/120-877/18 Датум: 03.07.2018. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима (" Службени гласник  Републике Српске", број:118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњеног радног мјеста Tue, 10 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4884 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4835 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 6.7.2018. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 6 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4835 Јавни конкурс: Министарство рада и борачко инвалидске заштите; Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4888  На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Thu, 5 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4888 Одржан први Дијалог о реформи јавне управе између ЕУ и БиХ http://adu.vladars.net/cyrl/?page=54&kat=1&vijest=4890 Представник Агенције за државну управу Републике Српске је учествовао у "Првом дијалогу о реформи јавне управе између ЕУ и БиХ" који је одржан 4. јула 2018. године у Сарајеву. Тема разговора у оквиру овог дијалога је била област државне Thu, 5 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Новости http://adu.vladars.net/cyrl/?page=54&kat=1&vijest=4890 Интерни оглас: Пореска управа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4882 На основу члана 43. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника Tue, 3 Jul 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4882 Јавни конкурс: Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4880 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Fri, 29 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4880 Резултати конкурса: Министарство за избјеглице и расељена лица http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4876 Број:  23.03/120-885/18 Дана: 27.06.2018. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 27 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4876 Јавни конкурс: Министарство за економске односе и регионалну сарадњу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4878   На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење Wed, 27 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4878 Информације за конкурс: Министарство за избјеглице и расељена лица http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4870 Број: 23.03/120-885/18 Бања Лука, 19. 06. 2018. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну Tue, 26 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4870 Резултати конкурса: Министарство индустрије, енергетике и рударства http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4874 Број:23.03/120-880/18 Дана: 25.06.2018. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног конкурса Mon, 25 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4874 Информације за конкурс: Министарство индустрије, енергетике и рударства http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4861 Број: 23.03/120-880/18 Датум: 18.06.2018. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима (" Службени гласник  Републике Српске", број:118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 15. став 1. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Fri, 22 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4861 Јавни конкурс: Републичка управа цивилне заштите; Републички педагошки завод http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4872 Наоснову члана 31. и 32. став 1.Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08,117/11, 37/12 и 57/16) ичлана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције зазапошљавање и постављење државних Wed, 20 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4872 Стручни испит за ССС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4823 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ССС ће се полагати дана 19.6.2018. (уторак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Полагање Tue, 19 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4823 Резултати конкурса: Републичка управа цивилне заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4863 Број:23.03/120-857/18 Дана: 18.06.2018. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног Mon, 18 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4863 Резултати конкурса: Архив Републике Српске http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4865 Број: 23.03/120-822/18 Дана: 14.06.2018. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног конкурса Mon, 18 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4865 Резултати конкурса: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4867 Број:  23.03/120-514/18 Дана: 18.06.2018. године На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Mon, 18 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4867 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4821 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 15.6.2018. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 15 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4821 Информације за конкурс: Републичка управа цивилне заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4857   Број: 23.03/120-857/18 Датум: 07.06.2018 . године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима (" Службени гласник  Републике Српске", број:118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњених радних Fri, 15 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4857 Информације за конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4859 Број: 23.03/120-514/18 Бања Лука, 07. 06. 2018. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну Thu, 14 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4859 Информације за конкурс: Архив Републике Српске http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4853 Број: 23.03/120-822/18 Датум: 05.06.2018. године     На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима (" Службени гласник  Републике Српске", број:118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњеног радног мјеста Wed, 13 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4853 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4803 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 8.6.2018. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 8 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4803 Резултати конкурса: Републичка управа за игре на срећу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4855 Број: 23.03/120-216/18 Бања Лука, 06.06.2018. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције Wed, 6 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4855 Информације за конкурс: Републичка управа за игре на срећу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4847   Број: 23.03/120-216/18 Бања Лука, 28.05.2018. године На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну упражњеног  Tue, 5 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4847 Јавни конкурс: Републички педагошки завод; Министарство рада и борачко инвалидске заштите; Центар за пружање бесплатне правне помоћи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4851   На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење Tue, 5 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4851 Резултати конкурса: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4849   Број: 23.03/120-287/18 Бања Лука, 01.06.2018. године     На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Fri, 1 Jun 2018 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4849