АДУРС Agencija za državnu upravu je osnovana Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske kao samostalan organ koji za svoj rad odgovara Vladi RS. http://adu.vladars.net Sun, 20 Aug 2017 0:25:08 +0200 G:MAX CMS - http://www.grave-design.com http://adu.vladars.net/docs/img/logo.gif АДУРС http://adu.vladars.net 200 44 Dozvoljeno samo za privatnu upotrebu! Sun, 20 Aug 2017 0:25:08 +0200 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4396 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 18.8.2017. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 18 Aug 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4396 Резултати конкурса: Архив Републике Српске http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4448 Број:  23.03/120-1160/17 Дана: 18. 08. 2017. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Fri, 18 Aug 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4448 Резултати конкурса: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4450 Број:  23.03/120-1195/17 Дана: 18. 08. 2017. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Fri, 18 Aug 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4450 Информације за конкурс: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4438 Број: 23.03/120-1195/17 Бања Лука, 10. 08. 2017. године       На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом Thu, 17 Aug 2017 12:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4438 Информације за конкурс: Архив Републике Српске http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4436 Број: 23.03/120-1160/17 Бања Лука, 08. 08. 2017. године       На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом Thu, 17 Aug 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4436 Интерни оглас: Агенција за безбједност саобраћаја http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4446 На основу члана 43. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника Tue, 15 Aug 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4446 Јавни конкурс: Пореска управа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4440 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Fri, 11 Aug 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4440 Резултати конкурса: Министарство управе и локалне самоуправе http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4432 Број:  23.03/120-1152/17 Дана: 02. 08. 2017. године     На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури Wed, 2 Aug 2017 9:10:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4432 Информације за конкурс: Министарство управе и локалне самоуправе http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4422 Број: 23.03/120-1152/17 Бања Лука, 26. 07. 2017. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну Tue, 1 Aug 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4422 Јавни конкурс: Републичка дирекција за обнову и изградњу http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4430 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Tue, 1 Aug 2017 9:30:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4430 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4390 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 28.7.2017. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 28 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4390 Резултати конкурса: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4426 Број: 23.03/120-1077/17 Дана: 27.07.2017. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног Thu, 27 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4426 Информације за конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4416 Број: 23.03/120-1077/17 Датум: 21.07.2017. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима (" Службени гласник  Републике Српске", број:118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњених радних мјеста Wed, 26 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4416 Резултати конкурса: Министарство науке и технологије http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4424 Број: 23.03/120-1089/17 Дана: 26.07.2017. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног Wed, 26 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4424 Информације за конкурс: Министарство науке и технологије http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4412 Број: 23.03/120-1089/17 Датум: 20.07.2017. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима (" Службени гласник  Републике Српске", број:118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњених радних мјеста Tue, 25 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4412 Резултати конкурса: Републички девизни инспекторат http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4420 Број:23.03/120-1101/17 Дана: 25.07.2017. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног Tue, 25 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4420 Информације за конкурс: Републички девизни инспекторат http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4414 Број: 23.03/120-1101/17 Датум: 19.07.2017. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник  Републике Српске", број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 15. став 1. Правилника о јединственим правилима и процедури Mon, 24 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4414 Резултати конкурса: Министарство саобраћаја и веза http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4418 Број:23.03/120-1106/17 Дана: 24.07.2017. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавног Mon, 24 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4418 Информације за конкурс: Министарство саобраћаја и веза http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4402 Број: 23.03/120-1106/17 Датум: 13.07.2017 . године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима (" Службени гласник  Републике Српске", број:118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), а у вези са јавним конкурсом за попуну упражњеног радног мјеста Fri, 21 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4402 Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4410 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Wed, 19 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4410 Стручни испит за ССС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4384 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ССС ће се полагати дана 18.07.2017. (уторак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Полагање Tue, 18 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4384 Резултати конкурса: Архив Републике Српске http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4408 Број:  23.03/120-1103/17 Дана: 18. 07. 2017. године   На основу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) члана 22. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне Tue, 18 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Резултати конкурса / Огласа http://adu.vladars.net/cyrl/?page=12&kat=5&vijest=4408 Информације за конкурс: Архив Републике Српске http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4400 Број: 23.03/120-1103/17 Бања Лука, 12. 07. 2017. године   На основу члана 35. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Агенција за државну управу у вези са Јавним конкурсом за попуну Mon, 17 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Интервјуи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=11&kat=6&vijest=4400 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4376 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 14.7.2017. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 14 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4376 Исправка јавног конкурса објављеног дана 12.07.2017. године http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4404 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Fri, 14 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4404 Сингапур - курс “Disruptive Technologies and the Public Service" http://adu.vladars.net/cyrl/?page=16&kat=3&vijest=4406 Министарство вањских послова Републике Сингапур упутило је позив за учешће једног стручњака из БиХ на курсу "Disruptive Technologies and the Public Service".  Курс се одржава у оквиру Singapore Cooperation Programme Training Award (SCPTA) у периоду од 25. - 29. септембра  2017. Fri, 14 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Информације о обукама http://adu.vladars.net/cyrl/?page=16&kat=3&vijest=4406 Јавни конкурс: Министарство рада и борачко инвалидске заштите; Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4398 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Wed, 12 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4398 Сингапур - курс “Good Governance in a Complex World" http://adu.vladars.net/cyrl/?page=16&kat=3&vijest=4394 Министарство вањских послова Републике Сингапур упутило је позив за учешће једног стручњака из БиХ на курсу "Good Governance in a Complex World".  Курс се одржава у оквиру Singapore Cooperation Programme Training Award (SCPTA) у периоду од 09. - 13. октобра  2017. године. Mon, 10 Jul 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Информације о обукама http://adu.vladars.net/cyrl/?page=16&kat=3&vijest=4394 Јавни конкурс: Архив Републике Српске http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4392 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних Wed, 28 Jun 2017 10:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Јавни конкурси / Огласи http://adu.vladars.net/cyrl/?page=10&kat=2&vijest=4392 Стручни испит за ВШС и ВСС http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4344 Према распореду који је утврдила Агенција за државну управу, стручни испит за ВШС и ВСС ће се полагати дана 23.6.2017. (петак) у вријеме како слиједи:     Писмени дио испита полаже се у 11,00 часова;     Усмени дио испита полаже се у 12,00 часова. Fri, 23 Jun 2017 11:00:00 +0200 http://adu.vladars.net Термини полaгања стручних испита http://adu.vladars.net/cyrl/?page=23&kat=7&vijest=4344