FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Centralni registar » Informacije i obavještenja

Centralni registar kadrova - redovno održavanje

Centralni registar 26 Јаnuаr 2017

Obavještavamo vas da će se dana 26.01.2017. i 27.01.2017. godine vršiti redovno održavanje i provjera servisa aplikacije. S tim u vezi, moguć je otežan pristup i prekid u radu Centralnog registra kadrova.

Višе infоrmаciја

Promjena administratora Centralnog registra kadrova

Centralni registar 14 Мај 2012

Obavještavamo sve korisnike Centralnog registra kadrova da je došlo do promjene administratora Centralnog registra kadrova. Novi administrator je Branko Dumanovski. Kontakt informacije: telefon 051/348-955 e-pošta: b.dumanovski@adu.vladars.net

Višе infоrmаciја

Izvještaj o stanju ažurnosti Centralnog registra kadrova

Centralni registar 19 Јаnuаr 2012

Аgеnciја zа držаvnu uprаvu priprеmа izvјеštај о аžurnоsti Cеntrаlnоg rеgistrа kаdrоvа nа оsnоvu infоrmаciја kоје su nаm dоstаvili оrgаni uprаvе, kао i stručnе i službе vlаdе.

Višе infоrmаciја

Informacija za Vladu o Centralnom registru kadrova

Centralni registar 14 Dеcеmbаr 2011

Pripremom Informacije za Vladu o stanju ažurnosti Centralnog registra kadrova, Agencija za državnu upravu je  izvršila provjeru ažurnosti podataka u Centralnom registru kadrova. Kontrolom je uočeno je da određeni organi uprave NEMAJU ažurirane podatke u Centralnom registru kadrova ili je obavještenje o ažurnosti starije od 60 dana. O naprijed navedenom obavještavamo sve republičke organe uprave, stručne i vladine službe iz razloga što je Uredbom o sadržaju, korišćenju

Višе infоrmаciја

1 2 3 4

Direktorijum za Centralni registar kadrova

No. ImеVеličinа
1Personalni upitnik
Ovaj Personalni upitnik je potrebno distribuirati svim zaposlenicima na popunjavanje. Nakon toga, ispravno popunjeni obrasci se dostavljaju operateru na Centralnom registru kadrova (operater organa u kojem je službenik zaposlen)na unos u aplikaciju "Centralni registar zaposlenih".
203.5KB
2Pristup bazi podataka
Drajveri za novi čitač kartica
13.1MB
3Pristup bazi podataka
Drajveri za stari čitač kartica
61.6KB
4Pristup bazi podataka
Smart card bundle
2.1MB
5Pristup bazi podataka
Drajveri za čitač kartica ACR38 (ACR38C-SPC-R)- sivi
7.2MB
6Uputstvo za popunu personalnog upitnika
Kako ispravno popuniti personalni upitnik pročitajte u ovom kratkom uputstvu
10KB
7Uredba o sadržaju, korišćenju i održavanju centralnog registra kadrova
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/07)
54.1KB
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија