FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Аugust 2020
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » O nama » Novosti

Novosti

Javni poziv za izbor izvođača obuke u republičkim organima uprave

Оdštаmpај dоkumеnt Novosti 24 Fеbruаr 2020

Agencija za državnu upravu (u daljem tekstu: Agencija) poziva sva zainteresovana lica da se prijave za učešće u postupku certifikovanja izvođača obuka iz sljedećih tematskih oblasti:

 

1.            Organizacija i upravljanje u državnoj upravi

2.            Upravljanje ljudskim resursima

3.            Pravni okvir

4.            Finansije

5.            Odnosi sa javnošću

6.            Strani jezici

7.            Informacione tehnologije

8.            Etika, ljudska prava i slobode

9.            EU integracije

10.          Ostalo

 

 

Pravo učešća

Izvođač obuke u organizaciji Agencije je fizičko lice, stručnjak za određenu oblast zaposlen u republičkom organu uprave, organima jedinica lokalne samouprave, nevladinim organizacijama, profesor na univerzitetu, kao i drugi stručnjaci za određene oblasti koje su obuhvaćene programom obuke.

 

Kriterijumi za vrednovanje prijave

Prijave izvođača obuke vrednovaće se prema sljedećim kriterijumima:

 

a) prethodno iskustvo u pripremi i realizaciji obuka, a što se dokazuje listom održanih obuka sa nazivom teme, datumom i mjestom izvođenja obuke i nazivom organizatora/donatora obuke  - do 30 bodova,

b) predloženi plan i program obuke: uzorak prezentacije, materijala za distribuciju polaznicima, vježbi i testova provjere znanja koji odgovaraju temi obuke, korištenje različitih metoda (predavanje, simulacija, igranje uloga) - do 30 bodova,

v) prethodno profesionalno radno iskustvo u odgovarajućoj oblasti povezanoj sa temom obuke,  a što se dokazuje  dostavljanjem profesionalne biografije - do 15 bodova,

g) završen program obuke za izvođača obuke (obuke trenera ili sl.),  a što se dokazuje odgovarajućim diplomama, certifikatima, licencama i sl.  - do 15 bodova, i

d) akademsko zvanje i stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti, a što se dokazuje odgovarajućim diplomama i certifikatima/licencama za osposobljenost izvođača za obavljanje navedene obuke na temu za koju se prijavljuje  - do 10 bodova.

 

 Potrebni dokumenti

 

Razmatranje prijava

Agencija će na osnovu kriterijuma izvršiti bodovanje i ocjenu pristiglih prijava, te na temelju toga i certifikovanje izvođača obuke.

Učesnik javnog poziva koji ispuni sve kriterijume za vrednovanje prijave i ostvari najmanje 61 bod se certifikuje i upisuje na listu certificikovanih izvođača obuke.  

Listu certificikovanih izvođača obuke Agencija objavljuje na Informacionom sistemu za elektronsko upravljanje procesom organizacije obuke (TMS).

Učesnik javnog poziva koji nije ostvario bodove iz stava 2. pismeno se obavještava o istom.

Učesnik javnog poziva, ukoliko smatra da su se u postupku izbora desile nepravilnosti koje mogu uticati na ishod postupka, može izvršiti uvid u bodovanje i izjaviti prigovor direktoru Agencije.

 

Rok za podnošenje prijave

Javni poziv za dostavljanje prijava za certificiranje ostaje otvoren do 06.03.2020. godine. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Agencija će sukcesivno obrađivati pristigle prijave.

 

Način podnošenja prijave

Prijava (obrazac prijave se nalazi u prilogu ovog javnog poziva) i svi zahtjevani materijali se dostavljaju na jedan od sljedećih načina:

 

 

Ukoliko se dokumenti dostavljaju elektronskim putem, obrazac prijave je potrebno potpisati i poslati skeniranu verziju prijave.

 

Kontakt osoba

 

Kontakt osobe za dodatna pojašnjenja:

 

  1. Dalibor Ćopić, tel.: 0038751348954, e-mail: d.copic@adu.vladars.net
  2. Sanja Tajisić, tel.: 0038751348966, e-mail: S.Tajisic@adu.vladars.net

 

 

 

    v.d. DIREKTOR

Aleksandar Radeta
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Prijava za polaganje stručnog ispita
(124.5KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(113.4KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија