FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
» FAQ

Često postavljana pitanja

Stručni ispit

Ko može polagati stručni ispit?

(1)     Stručni ispit može polagati lice:

 

a) sa srednjom stručnom spremom i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u tom stepenu stručne spreme,

b) sa višom stručnom spremom i najmanje devet mjeseci radnog iskustva u tom stepenu stručne spreme i

v) sa visokom stručnom spremom i najmanje godinu dana radnog iskustva u tom stepenu stručne spreme.

 

(2) Pripravnik ili volonter može polagati stručni ispit nakon obavlјenog pripravničkog ili volonterskog

staža u trajanju od:

 

a) šest mjeseci u tom stepenu stručne spreme za srednju stručnu spremu,

b) devet mjeseci u tom stepenu stručne spreme za višu stručnu spremu i

v) godinu dana u tom stepenu stručne spreme za visoku stručnu spremu.

 

 

Iz kojih oblasti se polaže stručni inspiti?

 

Kandidat sa visokom i višom stručnom spremom polaže stručni ispit iz slјedećih oblasti:

 

a) osnovi ustavnog uređenja i evropskih integracija,

b) sistem državne uprave i lokalne samouprave,

v) upravni postupak i upravni spor,

g) radni odnosi i radni odnosi u upravi Republike Srpske i

d) kancelarijsko poslovanje.

 

Kandidat sa srednjom stručnom spremom polaže stručni ispit iz slјedećih oblasti:

 

a) osnovi ustavnog uređenja i osnovi sistema državne uprave i lokalne samouprave,

b) osnovi upravnog postupka, osnovi radnih odnosa i radnih odnosa u upravi Republike Srpske i

v) kancelarijsko poslovanje.

 

Šta je potrebno priložiti od dokumentacije uz Zahtjev za polaganje stručnog ispita?

 

a) ovjerena foto-kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi i

b) uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u odgovarajućem stepenu stručne spreme.

 

 

Iz čega se sastoji polaganje Stručnog ispita?

 

Stručni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Zadatak iz pismenog dijela zadaje član Komisije, po mogućnosti iz djelokruga organa u kojem je kandidat stekao radno iskustvo ili obavio pripravnički staž, a sastoji se iz rješavanja praktičnog zadatka iz upravnih i drugih stručnih poslova iz osnovne djelatnosti uprave.

Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita ocjenjuje Komisija ocjenom “zadovolјava” ili “ne zadovolјava”. Ako je pismeni dio ispita ocijenjen sa “ne zadovolјava”, kandidat ne može pristupiti usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita je javan i sprovodi se pred Komisijom u punom sastavu.

 

 

Ko može biti oslobođen od polaganja stručnog ispita?

 

Ovo pitanje je definisano Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (Službeni glasnik RS, br. 68/11) koju možete preuzeti ovdje.

 

Kolika je naknada za polaganja Stručnog ispita?

 

Naknada troškova polaganja stručnog ispita sa srednjom stručnom spremom (SSS) utvrđuje se u novčanom iznosu od 150,00 KM, a za kandidate  sa višom i visokom stručnom spremom (VŠS i VSS) 250,00 KM. 

Naknada troškova polaganja stručnog ispita se uplaćuje na žiro račun Javnih prihoda Republike Srpske 562-099-0000055687, organizacioni kod 0413001, vrsta prihoda 722511.

 

 

Kolika je naknada za polaganje popravnog ispita, razlike između više i visoke stručne spreme i oslobađanje polaganja stručnog ispita?

 

-          Naknada troškova polaganja popravnog ispita za kandidate sa visokom i višom stručnom spremom iznosi 100,00 KM

-          Naknada troškova polaganja popravnog ispita za kandidate sa srednjom stručnom spremom iznosi 50,00 KM

-          Naknada troškova polaganja razlike između više i visoke stručne spreme iznosi 50,00 KM.

-          Naknada troškova za oslobađanje polaganja stručnog ispita iznosi 30,00 KM.

 

Iz koje literature se priprema za polaganje stručnog ispita, koliko košta i gdje se može nabaviti?

 

Svu potrebnu literaturu možete nabaviti u prostorijama Agencije za državnu upravu (kancelarija br. 4) i u prostorijama Službenoh Glasnika RS na adresi Velјka Mlađenovića bb u Banja Luci.

-          Literatura za polaganje stručnog ispita sa višom i visokom stručnom spremom je Priručnik za polaganje stručnog ispita za rad u javnoj upravi za višu i visoku spremu, u izdanju Službenog Glasnika RS iz januara 2010, a cijena udžbenika je 55,00 KM.

-          Literatura za polaganje stručnog ispita sa srednjom stručnom spremom je Priručnik za polaganje stručnog ispita za rad u javnoj upravi, drugim državnim organima, lokalnoj samoupravi i organizacijama koje vrše javna ovlaštenja, za kandidate sa srednjom stručnom spremom,  u izdanju Službenog Glasnika RS iz 2003. godine, a cijena udžbenika je 35,10 KM.

 

 

Da li je neko oslobođen plaćanja naknade za polaganje stručnog ispita?

Bračni supružnik i djeca poginulog ili nestalog borca oslobođeni su plaćanja polaganja stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 7/15)"

 

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија