FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Propisi

Zakoni i akti

slikaZa pregled pojedinih dokumenata je neophodan PDF čitač. Ukoliko na računaru nemate instalisan Adobe Reader, možete ga preuzeti klikom na Adobe logo.

Osim navedenog formata, dokumenti mogu biti postavljeni i u nekom od uobičajenih Microsoft Office formata: DOC, XLS ili PPT. Za otvaranje ovih dokumenata možete koristiti Microsoft Office ili OpenOffice.

U slučaju arhiva dokumenata, poput ZIP i RAR arhiva, preporučujemo vam korištenje programa WinZip i WinRAR.

O zakonima

Organizacija i rad organa državne uprave određeni su Zakonom o ministarstvima i Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske.

Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske uređena su pitanja poslova organa državne uprave, organizacija i radna mjesta organa državne uprave, imenovanje i zapošljavanje u državnoj upravi, trajanje i uslovi rada u državnoj upravi, prava i dužnosti državnih službenika, finansiranje organa državne uprave i odnosi organa državne uprave prema drugim državnim organima.

Radi provođenja navedenog Zakona, donesena i podzakonska akta i to: Uredba o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike Srpske, Uredba o kategorijama državnih službenika, Uredba o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske i Program polaganja stručnog ispita, Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri zapošljavanja, imenovanja i postavljenja državnih službenika, Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika, Pravilnik o napredovanju državnih službenika, Program stručnog osposobljavanja i načina polaganja ispita pripravnika u organima državne uprave Republike Srpske, Program zbrinjavanja viška državnih službenika u upravi Republike Srpske i Kodeks ponašanja državnih službenika

Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија