FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Dеcеmbаr 2021
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Obuka » Informacije o obukama

Informacije i obavještenja

Javni konkurs: Republička uprava za inspekcijske poslove; Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 15 Sеptеmbаr 2021

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

I - 1   Republička uprava za inspekcijske poslove

1.1.   Farmaceutski inspektor, Sektor zdravstvene inspekcije,
         Odjeljenje Istočno Sarajevo                                                                1 izvršilac

1.2.   Tržišni inspektor, Sektor tržišne inspekcije,
         Odjeljenje Banja Luka                                                                            1 izvršilac

1.3.   Inspektor za hemikalije i biocide,
         Sektor zdrvastvene inspekcije, Odjeljenje Banja Luka                     1 izvršilac

1.4.   Fitosanitarni inspektor, Sektor poljoprivredne inspekcije,
         Odjeljenje Istočno Sarajevo                                                                1 izvršilac

1.5.   Fitosanitarni inspektor, Sektor poljoprivredne inspekcije,
         Odjeljenje Bijeljina                                                                              1 izvršilac

1.6.   Viši stručni saradnik za zastupanje Inspektorata,
         Odjeljenje za pravne poslove i zastupanje Inspektorata,
         Sektor za pravne, finansijske i informatičke poslove,
         Odjeljenje Bijeljina                                                                              1 izvršilac

1.7.   Termoenergetski inspektor, Sektor tehničke inspekcije,
         Odjeljenje Banja Lika                                                                             1 izvršilac

 

   2    Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

2.1.   Pomoćnik ministra u Resoru za farmaciju                                         1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1

U oblasti proizvodnje i prometa lijekova vrši kontrolu proizvodnje lijekova, medicinskih sredstava, herbalnih ljekovitih proizvoda i homeopatskih sredstava; kontrolu prometa lijekova, medicinskih sredstava, herbalnih ljekovitih proizvoda i homeopatskih sredstava; vođenje propisanih evidencija i dostavljanje izvještaja; uzimanje uzoraka lijekova radi laboratorijske provjere kvaliteta; prati propise iz nadležnosti ove inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; u oblasti proizvodnje i prometa lijekova podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2

U oblasti tržišnog inspekcijskog nadzora u unutrašnjem prometu vrši kontrolu slobodne razmjene robe i usluga i sprečavanja narušavanja jedinstvenog tržišta u okviru entitetskih ovlašćenja; kontrolu obavljanja djelatnosti trgovine (na domaćem tržištu, sa inostranstvom, zaštitne mjere pri izvozu i uvozu, mjere ograničavanja obavljanja trgovine, trgovačko zastupanje i posredovanje); kontrolu obavljanja preduzetništva; kontrolu zaštite potrošača; kontrolu nelojalne konkurencije i monopolističkog ponašanja; kontrolu cijena proizvoda i usluga; kontrolu kvaliteta i sigurnosti proizvoda i usluga; kontrolu mjerila u oblasti zakonske metrologije (ispravnost žigova i isprava koje prate mjerila) i ispunjavanje metronomskih zahtjeva za prepakovanje proizvoda u prometu (označavanje i količina); kontrolu upotrebe mjernih jedinica i njihovo navođenje u prometu robe; kontrolu prometa, umnožavanja i reprodukcije muzičkih i kinematografskih djela snimljenih na nosačima zvuka i video-kasetama; kontrolu zaštite industrijskog oblika, robnih i uslužnih žigova i korišćenja oznake geografskog porijekla proizvoda, izrađeni prema izumu, odnosno koji su dobijeni direktno postupkom koji je predmet izuma, bez odobrenja nosioca prava na patent; kontrolu posebnih uslova za obavljanje špedicije u vezi sa carinjenjem robe; kontrolu prometa predmeta od dragocjenih metala; kontrolu načina i uslova stavljanja na tržište robe iz robnih rezervi; kontrolu i drugih poslova u oblasti prometa robom, kada je to određeno posebnim zakonom. U oblasti tržišnog inspekcijskog nadzora u spoljnotrgovinskom prometu vrši kontrolu usaglašenosti deklaracija; kontrolu prodaje, upotrebe, uvoza i skladištenja proizvoda koji su propisanog/ugovorenog kvaliteta; kontrolu obavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti (razvrstavanje, minimalni uslovi, kategorizacija i sl.); kontrolu drugih poslova u oblasti ugostiteljske i turističke djelatnosti kada je to određeno posebnim zakonom; prati propise iz nadležnosti tržišne inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

U oblasti proizvodnje, prometa i rukovanja hemikalijama i biocidima vrši nadzor nad objektima, uređajima i opremom pravnih lica i preduzetnika koji se bave proizvodnjom, prometom i rukovanjem hemikalijama i biocidima; kontrolu klasifikacija, obilježavanja i pakovanja hemikalija i biocida; kontrolu vođenja evidencija koje se odnose na hemikalije i biocide; prati propise iz nadležnosti ove inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; u oblasti hemikalija i biocida podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4. i 1.5.

U oblasti nadzora nad sjemenom i sadnim materijalom poljoprivrednog bilja vrši kontrolu ispunjenosti propisanih uslova za proizvodnju sjemena i sadnog materijala, doradu sjemena i za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta sjemena i sadnog materijala; kontrolu u procesu proizvodnje sjemena i sadnog materijala, postupaka dorade sjemena i postupaka ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta sjemena; obavezne preglede u postupku odabiranja i umatičenja stabala, žbunova i zasada voćaka, vinove loze, hmelja i ruža i ustanovljavanja knjige matičnih stabala, žbunova i zasada; obavezne preglede u postupku kontrole sjemena i sadnog materijala i izdavanja propisanih uvjerenja; kontrolu uvođenja u proizvodnju novih sorti sjemena i sadnog materijala; kontrolu prometa, korišćenja i kvaliteta sjemena i sadnog materijala; kontrolu skupljanja i ubiranja šumskog sjemena iz sjemenskih objekata; kontrolu i nadzor nad postupkom uništavanja otpada koji je nastao doradom sjemena. U primjeni Zakona o duvanu vrši kontrolu ispunjenosti uslova za proizvodnju sirovog duvana u listu, fermentisanog duvana u listu i kvaliteta i kvantiteta duvana u listu; kontrolu procesa proizvodnje rasada duvana, sirovog duvana u listu, postupaka utvrđivanja kvaliteta i kvantiteta duvana u listu i proizvodnje fermentisanog duvana u listu i tehnoloških postupaka; kontrolu korišćenja sjemena duvana za proizvodnju rasada; kontrolu zasađenih površina duvana, kontrolu prodaje i kupovine sirovog i fermentisanog duvana; kontrolu utvrđivanja kvaliteta i kvantiteta sirovog duvana u listu. U oblasti zaštite bilja i fitofarmaceutskih sredstava vrši zdravstvenu kontrolu pošiljaka bilja u prometu preko republičke granice (uvoz, izvoz i provoz) i izdaje fitosertifikat; kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Republiku Srpsku; kontrolu sredstva za zaštitu bilja u prometu na veliko i malo; kontrolu ispunjenosti uslova za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i malo; zdravstvenu kontrolu pošiljaka bilja namijenjenih izvozu i izdaje fitosertifikat; vrši zdravstvenu kontrolu bilja koje se proizvodi na teritoriji Republike Srpske; kontrolu ispunjenosti uslova proizvodnje i prometa sredstava za zaštitu bilja kod domaćeg proizvođača, odnosno ovlašćenog zastupnika; vrši provjeru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zaštite bilja, kontrolu ispunjenosti uslova za promet na veliko i malo sredstava za zaštitu bilja, kontrolu sprovođenja mjera zaštite bilja kod držaoca bilja; kontroliše ispunjenost uslova i vršenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; provjeru ispunjenosti uslova za pružanje usluga u sprovođenju hemijskih mjera zaštite bilja; kontrolu ispunjenosti uslova za vršenje zdravstvenog pregleda usjeva i objekata; kontrolu kvaliteta đubriva i oplemenjivača zemljišta prilikom uvoza, u proizvodnji i prometu; vrši pregled poslovnih knjiga i isprava pravnih lica i preduzetnika u vezi sa sprovođenjem propisa o zaštiti bilja u prometu preko republičke granice u uvozu i izvozu u vezi sa proizvodnjom i stavljanjem u promet na veliko i malo sredstava za zaštitu bilja i u vezi sa sprovođenjem mjera zaštite bilja; kontrolu sprovođenja naređenih mjera; prati propise iz nadležnosti ove inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.

Obavlja poslove zastupanja Inspektorata u postupcima koji se vode pred nadležnim pravosudnim organima; obrađuje predmete u prekršajnim, parničnim i drugim sudskim postupcima; pruža neposrednu pravnu pomoć inspektorima pri izradi akata, a po potrebi priprema i prijedloge tih akata; priprema mišljenja na nacrte i prijedloge propisa koje nadziru inspekcije Inspektorata; informiše inspektore Inspektorata o izmjenama zakonskih i podzakonskih akata nad čijom primjenom vrše inspekcijski nadzor; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.7.

U oblasti termoenergetike vrši kontrolu da li termoenergetsko postrojenje, uređaj ili oprema pod pritiskom koji su izrađeni ili ugrađeni imaju propisane isprave izdate od nadležnog organa, odnosno da li su izrađeni u skladu sa zakonom i drugim propisima; kontrolu da li korisnik pravilno, po propisima i uputstvima za rad i rukovanje, upotrebljava i održava u ispravnom i bezbjednom stanju termoenergetska postrojenja, uređaje i opremu pod pritiskom; kontrolu da li se pri projektovanju, građenju, odnosno rekonstrukciji, remontu, održavanju i korišćenju termoenergetskih postrojenja, uređaja i opreme pod pritiskom u svemu primjenjuju tehnički propisi, normativi i standardi koji se odnose na ta postrojenja, uređaje i opremu pod pritiskom; kontrolu da li stanje termoenergetskih postrojenja, uređaja i opreme pod pritiskom odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima iz oblasti termoenergetike i da li je izgradnja izvršena prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji; kontrolu da li se za projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju, remont i održavanje termoenergetskih postrojenja, instalacija i uređaja i opreme pod pritiskom angažuju isključivo institucije i organizacije ovlašćene za pojedine vrste navedenih radova; kontrolu da li lica koja rukuju termoenergetskim postrojenjima i uređajima i opremom pod pritiskom imaju potrebnu stručnu spremu, osposobljenost i položen stručni ispit za rukovanje tim postrojenjima i uređajima; kontrolu da li se uredno vode propisane knjige o radu termoenergetskih postrojenja, uređaja i opreme pod pritiskom i da li se redovno ovjeravaju od odgovornog rukovodnog radnika; kontrolu da li su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklonjeni u roku koji je naređen rješenjem; prati propise iz nadležnosti ove inspekcije i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvještaje i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik treće kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Pomoćnik ministra rukovodi radom Resora, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Resora, koordinira i raspoređuje poslove na neposredne izvršioce, ostvaruje saradnju sa drugim resorima Ministarstva, odgovara za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa, sarađuje sa svim upravnim organizacijama, institucijama i ustanovama iz sistema i sa međunarodnim i nevladinim organizacijama, daje instrukcije, objašnjenja i obrađuje sistemska i druga pitanja i probleme u oblasti farmacije, prati i osigurava blagovremenu primjenu međunarodnih obaveza u oblasti farmacije, zastupa Resor i Ministarstvo po nalogu ministra, sarađuje sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, izvještaje o radu Resora podnosi ministru, obavlja i druge poslove po nalogu ministra, kojem je odgovoran za svoj rad.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik prve kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), magistar farmacije ili doktor medicine, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B" kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer elektrotehnike - svih stručnih zvanja i usmjerenja, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, diplomirani inženjer hemijskih procesa, diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva ili diplomirani turizmolog, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B" kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani hemičar, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, magistar farmacije, diplomirani sanitarni inženjer, diplomirani inženjer poljoprivrede za prehrambenu tehnologiju ili diplomirani inženjer poljoprivrede za preradu i kontrolu poljoprivrednih proizvoda, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B" kategorije.

Za radna mjesta označena pod brojem: 1.4. i 1.5.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za biljnu proizvodnju ili diplomirani inženjer poljoprivrede, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B" kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.

VSS - 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani pravnik, jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.7.

VSS - najmanje 240 ECTS bodova (European credit transfer system), diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer za proizvodnju i menadžment ili diplomirani pravnik, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B" kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

VII stepen stručne spreme; farmaceutski ili pravni fakultet, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave  ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom  o stručnom ispitu za rad  u upravi Republike Srpske;

g) uvjerenja ili potvrde o  radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7. (inspektori) obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B" kategorije na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".      

          

                  

                                                                                                                                               VD DIREKTORA  

 Aleksandar Radeta

Obuke

No. ImеVеličinа
1EU TRANSPARENCY AND CORRUPTION PREVENTION POLICIES WITHIN PUBLIC ADMINISTRATION
Poziv za prijavu na post-diplomski master studij
14B
2MALEZIJA - Managing Diversity in a Globalizing World: Charting the Future Direction
22. septembar - 01. oktobar 2019. godine
1.1MB
3„TRANSPARENCY AND LEGALITY OF THE CIVIL SERVANT ACTIVITIES: LEGISLATIVE AND ECONOMIC OUTLINES FROM THE EU-ANTICORRUPTION EXPERIENCES“
Poziv za prijavu na lјetnu školu - Dokumentacija
637.6KB
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија