FAQ
pоglеdајtе listu pitаnjа
Publikаciје
prеuzmitе publikаciје
Dеcеmbаr 2021
PоnUtоSriČеtPеtSubNеd
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Agencija za državnu upravu Republike Srpske » Obuka » Informacije o obukama

Informacije i obavještenja

Javni konkurs: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo; Poreska uprava

Оdštаmpај dоkumеnt Javni konkursi / Oglasi 03 Sеptеmbаr 2021

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   

 

 

J A V N I  K O N K U R S
za upražnjen
a radna mjesta

 

 

  I - 1   Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje
           i informaciono društvo

 

1.1.     Pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj                                 1 izvršilac

 

     2    Poreska uprava

 

2.1.     Pomoćnik direktora za Sektor za kontrolu, istrage i
           obavještajne poslove                                                                              1 izvršilac

2.2.     Pomoćnik direktora za Sektor za upravljanje naplatom poreza       1 izvršilac        

2.3.     Pomoćnik direktora   za Sektor za zajedničke poslove                      1 izvršilac   

2.4.     Pomoćnik direktora za Područni centar Prijedor                             1 izvršilac

2.5.     Pomoćnik direktora za Područni centar Bijeljina                            1 izvršilac

2.6.     Pomoćnik direktora za Područni centar Istočno Sarajevo               1 izvršilac

2.7.     Pomoćnik direktora za Područni centar Trebinje                              1 izvršilac

2.8.     Pomoćnik direktora za Područni centar Doboj                                   1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

Organizuje, rukovodi i koordiniše radom Resora, učestvuje u definisanju vizije, misije, politike, ciljeva i strategija u resornoj oblasti, prati i analizira stanje u području naučnotehnološkog  razvoja, priprema  nacrt  plana i programa  rada  Resora i donosi odluke o sprovođenju usvojenih planova i programa u Resoru, priprema nacrte zakona i drugih propisa  iz oblasti  rada  Resora, predlaže nacrt  budžeta za Resor, objezbjeđuje blagovremeno, zakonito  i  stručno  izvršavanje svih poslova iz nadležnosti Resora, izrađuje izvještaj o radu Resora, utvrđuje mjere za unapređenje rada  Resora, odgovara za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa Resora, sarađuje sa rukovodiocima organizacionih jedinica i drugih organizacija, obezbjeđuje saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama u zemlji i inostranstvu, organizuje promociju načnuistraživačke djelatnosti, nadgleda postupak konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačkih programa i projekata, priprema i predlaže preduzimanje mjera za ostvarenje naučnih istraživanja u skladu s potrebama ekonomskog i društvenog razvoja, organizuje unapređenje i praćenje uključenja naučnoistraživačkih organizacija i istraživača iz Republke Srpske u međunarodne naučnoistraživačke programe i saradnju unutar  Bosne i Hercegovine, utvrđuje  mjere  za  podsticanje razvoja i unapređenja tehnologija, a posebno informaciono-komunikacionih tehnologija, obezbjeđuje primjenu rezultata razvojih istraživanja, tematskih projekata i primjene inovativnog rada u tehnološkom razvoju, utvrđuje mjere za podsticanje i promociju razvoja organizacija i infrastrukture za razvoj i unapređenje tehnologija i tehnopreduzetništva (tehnološka privredna društva, inovacioni centri, poslovno-tehnološki inkubatori, naučnotehnološki parkovi  i  centri za transfer  tehnologija) i projekata visokotehnološke poslovne ikubacije, ostvarivanje saradnje sa poslovnim sektorom i sektorom za visoko obrazovanje i predlaganje  mjera, sarađuje  sa  Republičkim  savjetom  za nauku  i tehnologiju  i  prati njegov  rad,  kontroliše  poštovanje radne  discipline u Resoru, obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I  kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Rukovodi radom Sektora, organizuje i koordinira rad u Sektoru, predlaže kriterijume za utvrđivanje velikih poreskih obveznika, organizuje izradu  godišnjeg  plana kontrole VPO i brine o njegovom sprovođenju, organizuje izradu periodičnih izvještaja o rezultatima kontrole, daje  nalog  za kontrole, istrage i obavještajne poslove, organizuje izradu godišnjeg  plana  aktivnosti u Sektoru, odobrava operativne planove rada u Sektoru, učestvuje u izradi metodologija i priručnika za postupanje u poreskoj kontroli, organizuje upravljanje poslovima kontrole kvaliteta poslova u poreskoj kontroli, istražnim i obavještajnim poslovima, obezbjeđuje saradnju Sektora sa drugim organizacionim jedinicama  unutar  PURS i ostvaruje saradnju sa državnim i drugim organima po pitanjima iz nadležnosti Sektora, na prijedlog načelnika odjeljenja utvrđuje stepen tajnosti i povjerljivosti podataka, ostvaruje  i  organizuje  saradnju  sa  pomoćnicima  direktora  iz  PC i Sjedišta  u vezi sa dodirnim i zajedničkim poslovima iz nadležnosti svog rukovođenja, obavlja i druge  poslove  po  nalogu  direktora. Odgovoran  je za provođenje mjera  aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem, provođenjem i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole u okviru organizacione jedinice iz svoje nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II  kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Organizuje i koordinira rad u Sektoru, predlaže kriterijume za utvrđivanje "rizičnih slučajeva" poreskih računa i poreskih prijava, priprema godišnji plan naplate poreskih dugova, organizuje izradu i ažuriranje priručnika o internim postupcima koji regulišu naplatu nepotpunih poreskih računa (računa poreskih dužnika) i organizuje kreiranje procedura i programa za aktivnosti kancelarijske i terenske naplate, pruža tehnička uputstva i smjernice organizacionim dijelovima koji vrše naplatu, učestvuje u obuci za radnike  koji  vrše  naplatu, organizuje  praćenje pravilnog sprovođenja plana, programa rada i drugih aktivnosti vezanih za poslove naplate, organizuje izvršenje poslova u PURS vezanih za  postupke  stečaja i likvidacije  poreskih  obveznika, organizuje izvršenje poslova vezanih za reprogramiranje i odlaganje plaćanja poreskih obaveza, učestvuje u razvoju i unapređivanju informacionog sistema u oblasti naplate, ostvaruje i organizuje saradnju sa pomoćnicima direktora iz PC i Sjedišta u vezi sa dodirnim i zajedničkim poslovima iz nadležnosti svog rukovođenja, obavlja i druge poslove i zadatke koji mu odredi direktor. Odgovoran je za provođenje mjera  aktivnosti  u vezi sa uspostavljanjem, provođenjem  i  razvojem  finansijskog  upravljanja i kontrole u okviru organizacione jedinice  iz  svoje nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II  kategorije.

Za radno mjesto označeno brojem: 2.3.

Organizuje rad Sektora, predlaže nacrt  plana rada i izvještaja o radu za Sektor, raspoređuje  poslove  na  unutrašnje  organizacione jedinice i ostvaruje nadzor nad njihovim radom, neposredno učestvuje u izradi određenih analiza i izvještaja iz nadležnosti Sektora, ostvaruje i organizuje saradnju sa pomoćnicima direktora iz PC i Sjedišta u vezi sa poslovima iz nadležnosti Sektora, obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Odgovoran je za provođenje mjera aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem, provođenjem i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole u okviru organizacione jedinice iz svoje nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II  kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.4.

Organizuje i koordinira rad PC i PJ u njihovom sastavu, predlaže nacrt plana rada za PC kojim  rukovodi, raspoređuje poslove  i  zaduženja  na  unutrašnje  organizacione  jedinice PC i ostvaruje nadzor nad njihovim radom, određuje i nadzire način i vrijeme izvršenja poslova, rješenja  o  povratu  i preknjižavanju poreza za pravna lica i preduzetnike, ovjerava poreska uvjerenja za pravna lica i preduzetnike, sarađuje sa Sjedištem i daje tražene informacije o radu PC o sprovođenju programa i planova rada, pruža pomoć i savjete u izradi opštih pravnih akata PC, informiše  zaposlene  o  svim  pitanjima značajnih za njihov rad i  pruža  im  stručnu  pomoć u radu, ostvaruje  i  organizuje  saradnju sa pomoćnicima direktora iz drugih PC i Sjedišta u vezi sa dodirnim i zajedničkim poslovima iz nadležnosti svog rukovođenja, organizuje  prikupljanje  podataka  za  izradu zbirnog izvještaja (mjesečnog, kvartalnog i godišnjeg) svih  organizacionih  jedinica  PC i stara se o blagovremenom dostavljanju istog u Sjedište PURS, obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Odgovoran je za provođenje mjera aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem, provođenjem  i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole u okviru organizacione jedinice  iz  svoje nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II  kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.5.

Organizuje i koordinira rad PC i PJ u njihovom sastavu, predlaže nacrt plana rada  za  PC kojim  rukovodi, raspoređuje   poslove  i zaduženja  na  unutrašnje  organizacione  jedinice PC i ostvaruje nadzor nad njihovim radom, određuje i nadzire  način i vrijeme izvršenja poslova, rješenja  o  povratu  i preknjižavanju poreza za pravna lica i preduzetnike, ovjerava poreska uvjerenja za pravna lica i preduzetnike, sarađuje sa Sjedištem i daje tražene  informacije o radu PC o sprovođenju  programa i planova  rada, pruža  pomoć i savjete u izradi  opštih  pravnih  akata PC, informiše zaposlene o svim pitanjima značajnih za njihov rad i pruža im stručnu pomoć u radu, ostvaruje i organizuje saradnju sa pomoćnicima direktora iz drugih PC i Sjedišta u vezi sa dodirnim i zajedničkim poslovima iz nadležnosti svog rukovođenja, organizuje prikupljanje podataka za izradu zbirnog izvještaja (mjesečnog, kvartalnog i godišnjeg) svih  organizacionih  jedinica  PC  i stara se o blagovremenom dostavljanju istog u Sjedište PURS, obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Odgovoran je za provođenje mjera aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem, provođenjem  i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole u okviru organizacione jedinice  iz  svoje nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II  kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.6.

Organizuje i koordinira rad PC i PJ u njihovom sastavu, predlaže nacrt  plana  rada  za  PC kojim  rukovodi, raspoređuje  poslove i zaduženja na unutrašnje organizacione jedinice  PC i ostvaruje nadzor nad njihovim radom, određuje i nadzire način i vrijeme izvršenja poslova, rješenja  o  povratu  i preknjižavanju poreza za pravna lica i preduzetnike, ovjerava poreska uvjerenja za pravna lica i preduzetnike, sarađuje sa Sjedištem i daje tražene informacije o radu PC o sprovođenju programa i planova rada, pruža pomoć i savjete  u  izradi  opštih  pravnih akata PC, informiše zaposlene o svim pitanjima značajnih za njihov rad i pruža im stručnu pomoć u radu, ostvaruje i organizuje  saradnju  sa pomoćnicima direktora iz drugih PC i Sjedišta u vezi sa dodirnim i zajedničkim poslovima iz nadležnosti svog rukovođenja, organizuje prikupljanje podataka za izradu zbirnog izvještaja (mjesečnog, kvartalnog i godišnjeg) svih organizacionih  jedinica  PC i stara se o blagovremenom dostavljanju istog u Sjedište PURS, obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Odgovoran je za provođenje mjera aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem, provođenjem  i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole u okviru organizacione jedinice  iz  svoje nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II  kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.7.

Organizuje i koordinira rad PC i PJ u njihovom sastavu, predlaže nacrt  plana  rada  za  PC kojim  rukovodi, raspoređuje  poslove i zaduženja na unutrašnje  organizacione  jedinice  PC i ostvaruje nadzor nad njihovim radom, određuje i nadzire način i vrijeme izvršenja poslova, rješenja  o povratu  i preknjižavanju poreza za pravna lica i preduzetnike, ovjerava poreska uvjerenja za pravna lica i preduzetnike, sarađuje sa Sjedištem i daje tražene informacije o radu PC o sprovođenju programa i planova rada, pruža pomoć i savjete u  izradi  opštih  pravnih akata PC, informiše zaposlene o svim pitanjima značajnih  za  njihov  rad  i pruža  im  stručnu  pomoć u radu, ostvaruje i organizuje saradnju sa pomoćnicima direktora iz drugih PC i Sjedišta u vezi sa dodirnim i zajedničkim poslovima iz nadležnosti svog rukovođenja, organizuje prikupljanje podataka za izradu zbirnog  izvještaja (mjesečnog, kvartalnog i godišnjeg) svih  organizacionih  jedinica  PC i stara se o blagovremenom dostavljanju istog u Sjedište PURS, obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Odgovoran je za provođenje mjera aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem, provođenjem i razvojem finansijskog  upravljanja i kontrole u okviru organizacione jedinice  iz  svoje nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II  kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.8.

Organizuje i koordinira rad PC i PJ u njihovom sastavu, predlaže nacrt  plana  rada  za  PC kojim  rukovodi, raspoređuje  poslove  i  zaduženja  na  unutrašnje  organizacione  jedinice PC i ostvaruje nadzor nad njihovim radom, određuje i nadzire način i vrijeme  izvršenja poslova, rješenja  o  povratu  i preknjižavanju poreza za pravna lica i preduzetnike, ovjerava poreska uvjerenja za pravna lica i preduzetnike, sarađuje sa Sjedištem i daje tražene informacije o radu PC o sprovođenju programa i planova rada, pruža  pomoć i savjete u izradi  opštih  pravnih  akata  PC, informiše zaposlene o svim pitanjima značajnih za njihov rad i pruža im stručnu pomoć u radu, ostvaruje i organizuje saradnju sa pomoćnicima direktora iz drugih PC i Sjedišta u vezi sa dodirnim i zajedničkim poslovima iz nadležnosti svog rukovođenja, organizuje prikupljanje podataka za izradu zbirnog izvještaja (mjesečnog, kvartalnog i godišnjeg) svih  organizacionih  jedinica  PC  i stara se o blagovremenom dostavljanju istog u Sjedište PURS, obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Odgovoran je za provođenje mjera aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem, provođenjem  i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole u okviru organizacione jedinice  iz  svoje nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II  kategorije

 

III Opšti  uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.

VII stepen stručne spreme, naučna oblast: prirodne nauke, društvene nauke, humanističke nauke, tehničke nauke i tehnologija, medicinske i zdravstvene nauke ili poljoprivredne nauke, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje engleskog jezika.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni  fakultet  ili  drugi  fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje četiri (4) godine iskustva u struci i tri (3) godine iskustva na inspekcijskim  poslovima, položen  stručni  ispit  za  rad  u  republičkim  organima  uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.

Ekonomski fakultet, drugi  fakultet  ekonomskog  smjera, pravni  fakultet ili drugi fakultet pravnog  smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni  ispit  za  rad  u  republičkim  organima  uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.3.

Ekonomski fakultet, drugi  fakultet ekonomskog smjera, pravni  fakultet  ili  drugi  fakultet pravnog  smjera, VII stepen  stručne  spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni  ispit  za  rad  u  republičkim  organima  uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.4.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog  smjera,  VII stepen  stručne  spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni  ispit  za  rad  u republičkim  organima  uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.5.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni  ispit  za  rad  u  republičkim  organima  uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.6.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen  stručne  spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni  ispit  za  rad  u  republičkim  organima  uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.7.

Ekonomski fakultet, drugi  fakultet  ekonomskog smjera, pravni  fakultet  ili  drugi  fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni  ispit  za  rad  u  republičkim  organima  uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.8.

Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog  smjera, VII stepen  stručne  spreme (četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa 240 ECTS bodova), najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen  stručni  ispit  za  rad  u republičkim  organima  uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

 

Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

g) dokaz o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno rednim brojem 1.1.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine".

 

 

                 VD DIREKTORA

Aleksandar Radeta

Obuke

No. ImеVеličinа
1EU TRANSPARENCY AND CORRUPTION PREVENTION POLICIES WITHIN PUBLIC ADMINISTRATION
Poziv za prijavu na post-diplomski master studij
14B
2MALEZIJA - Managing Diversity in a Globalizing World: Charting the Future Direction
22. septembar - 01. oktobar 2019. godine
1.1MB
3„TRANSPARENCY AND LEGALITY OF THE CIVIL SERVANT ACTIVITIES: LEGISLATIVE AND ECONOMIC OUTLINES FROM THE EU-ANTICORRUPTION EXPERIENCES“
Poziv za prijavu na lјetnu školu - Dokumentacija
637.6KB
Priјаvа kоrisnikа


  Rеgistruјtе sе!
Аnkеtа
Da li lako dolazite do potrebnog sadržaja na stranici?
Pоpulаrni dоkumеnti
pdf Zahtjev za polaganje stručnog ispita
(593.7KB)
pdf Zahtjev za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
(906.1KB)
pdf Prijava na javni konkurs
(423.1KB)
pdf Rеgistrаciја nа wеb sајt Аgеnciје zа držаvnu uprаvu sа uputstvоm zа еlеktrоnsku (online) prijavu na javni konkurs/interni oglas/stručni ispit/obuke
(1.7MB)
pdf Časopis "Moderna uprava broj 2"
(1.4MB)
Ћирилична верзија