FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » О нама » Новости

Новости

Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове; Министарство здравља и социјалне заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 15 Септембар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1   Републичка управа за инспекцијске послове

1.1.   Фармацеутски инспектор, Сектор здравствене инспекције,
         Одјељење Источно Сарајево                                                                1 извршилац

1.2.   Тржишни инспектор, Сектор тржишне инспекције,
         Одјељење Бања Лука                                                                            1 извршилац

1.3.   Инспектор за хемикалије и биоциде,
         Сектор здрваствене инспекције, Одјељење Бања Лука                     1 извршилац

1.4.   Фитосанитарни инспектор, Сектор пољопривредне инспекције,
         Одјељење Источно Сарајево                                                                1 извршилац

1.5.   Фитосанитарни инспектор, Сектор пољопривредне инспекције,
         Одјељење Бијељина                                                                              1 извршилац

1.6.   Виши стручни сарадник за заступање Инспектората,
         Одјељење за правне послове и заступање Инспектората,
         Сектор за правне, финансијске и информатичке послове,
         Одјељење Бијељина                                                                              1 извршилац

1.7.   Термоенергетски инспектор, Сектор техничке инспекције,
         Одјељење Бања Лика                                                                             1 извршилац

 

   2    Министарство здравља и социјалне заштите

2.1.   Помоћник министра у Ресору за фармацију                                         1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем: 1.1

У области производње и промета лијекова врши контролу производње лијекова, медицинских средстава, хербалних љековитих производа и хомеопатских средстава; контролу промета лијекова, медицинских средстава, хербалних љековитих производа и хомеопатских средстава; вођење прописаних евиденција и достављање извјештаја; узимање узорака лијекова ради лабораторијске провјере квалитета; прати прописе из надлежности ове инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; у области производње и промета лијекова подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник треће категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2

У области тржишног инспекцијског надзора у унутрашњем промету врши контролу слободне размјене робе и услуга и спречавања нарушавања јединственог тржишта у оквиру ентитетских овлашћења; контролу обављања дјелатности трговине (на домаћем тржишту, са иностранством, заштитне мјере при извозу и увозу, мјере ограничавања обављања трговине, трговачко заступање и посредовање); контролу обављања предузетништва; контролу заштите потрошача; контролу нелојалне конкуренције и монополистичког понашања; контролу цијена производа и услуга; контролу квалитета и сигурности производа и услуга; контролу мјерила у области законске метрологије (исправност жигова и исправа које прате мјерила) и испуњавање метрономских захтјева за препаковање производа у промету (означавање и количина); контролу употребе мјерних јединица и њихово навођење у промету робе; контролу промета, умножавања и репродукције музичких и кинематографских дјела снимљених на носачима звука и видео-касетама; контролу заштите индустријског облика, робних и услужних жигова и коришћења ознаке географског поријекла производа, израђени према изуму, односно који су добијени директно поступком који је предмет изума, без одобрења носиоца права на патент; контролу посебних услова за обављање шпедиције у вези са царињењем робе; контролу промета предмета од драгоцјених метала; контролу начина и услова стављања на тржиште робе из робних резерви; контролу и других послова у области промета робом, када је то одређено посебним законом. У области тржишног инспекцијског надзора у спољнотрговинском промету врши контролу усаглашености декларација; контролу продаје, употребе, увоза и складиштења производа који су прописаног/уговореног квалитета; контролу обављања угоститељске и туристичке дјелатности (разврставање, минимални услови, категоризација и сл.); контролу других послова у области угоститељске и туристичке дјелатности када је то одређено посебним законом; прати прописе из надлежности тржишне инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник треће категорије

За радно мјесто означено под бројем: 1.3.

У области производње, промета и руковања хемикалијама и биоцидима врши надзор над објектима, уређајима и опремом правних лица и предузетника који се баве производњом, прометом и руковањем хемикалијама и биоцидима; контролу класификација, обиљежавања и паковања хемикалија и биоцида; контролу вођења евиденција које се односе на хемикалије и биоциде; прати прописе из надлежности ове инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; у области хемикалија и биоцида подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник треће категорије

За радно мјесто означено под бројем: 1.4. и 1.5.

У области надзора над сјеменом и садним материјалом пољопривредног биља врши контролу испуњености прописаних услова за производњу сјемена и садног материјала, дораду сјемена и за испитивање и утврђивање квалитета сјемена и садног материјала; контролу у процесу производње сјемена и садног материјала, поступака дораде сјемена и поступака испитивања и утврђивања квалитета сјемена; обавезне прегледе у поступку одабирања и уматичења стабала, жбунова и засада воћака, винове лозе, хмеља и ружа и установљавања књиге матичних стабала, жбунова и засада; обавезне прегледе у поступку контроле сјемена и садног материјала и издавања прописаних увјерења; контролу увођења у производњу нових сорти сјемена и садног материјала; контролу промета, коришћења и квалитета сјемена и садног материјала; контролу скупљања и убирања шумског сјемена из сјеменских објеката; контролу и надзор над поступком уништавања отпада који је настао дорадом сјемена. У примјени Закона о дувану врши контролу испуњености услова за производњу сировог дувана у листу, ферментисаног дувана у листу и квалитета и квантитета дувана у листу; контролу процеса производње расада дувана, сировог дувана у листу, поступака утврђивања квалитета и квантитета дувана у листу и производње ферментисаног дувана у листу и технолошких поступака; контролу коришћења сјемена дувана за производњу расада; контролу засађених површина дувана, контролу продаје и куповине сировог и ферментисаног дувана; контролу утврђивања квалитета и квантитета сировог дувана у листу. У области заштите биља и фитофармацеутских средстава врши здравствену контролу пошиљака биља у промету преко републичке границе (увоз, извоз и провоз) и издаје фитосертификат; контролу средстава за заштиту биља при увозу у Републику Српску; контролу средства за заштиту биља у промету на велико и мало; контролу испуњености услова за промет средстава за заштиту биља на велико и мало; здравствену контролу пошиљака биља намијењених извозу и издаје фитосертификат; врши здравствену контролу биља које се производи на територији Републике Српске; контролу испуњености услова производње и промета средстава за заштиту биља код домаћег произвођача, односно овлашћеног заступника; врши провјеру испуњености услова за обављање послова заштите биља, контролу испуњености услова за промет на велико и мало средстава за заштиту биља, контролу спровођења мјера заштите биља код држаоца биља; контролише испуњеност услова и вршење послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације; провјеру испуњености услова за пружање услуга у спровођењу хемијских мјера заштите биља; контролу испуњености услова за вршење здравственог прегледа усјева и објеката; контролу квалитета ђубрива и оплемењивача земљишта приликом увоза, у производњи и промету; врши преглед пословних књига и исправа правних лица и предузетника у вези са спровођењем прописа о заштити биља у промету преко републичке границе у увозу и извозу у вези са производњом и стављањем у промет на велико и мало средстава за заштиту биља и у вези са спровођењем мјера заштите биља; контролу спровођења наређених мјера; прати прописе из надлежности ове инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник треће категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.6.

Обавља послове заступања Инспектората у поступцима који се воде пред надлежним правосудним органима; обрађује предмете у прекршајним, парничним и другим судским поступцима; пружа непосредну правну помоћ инспекторима при изради аката, а по потреби припрема и приједлоге тих аката; припрема мишљења на нацрте и приједлоге прописа које надзиру инспекције Инспектората; информише инспекторе Инспектората о измјенама законских и подзаконских аката над чијом примјеном врше инспекцијски надзор; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије, трећег звања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.7.

У области термоенергетике врши контролу да ли термоенергетско постројење, уређај или опрема под притиском који су израђени или уграђени имају прописане исправе издате од надлежног органа, односно да ли су израђени у складу са законом и другим прописима; контролу да ли корисник правилно, по прописима и упутствима за рад и руковање, употребљава и одржава у исправном и безбједном стању термоенергетска постројења, уређаје и опрему под притиском; контролу да ли се при пројектовању, грађењу, односно реконструкцији, ремонту, одржавању и коришћењу термоенергетских постројења, уређаја и опреме под притиском у свему примјењују технички прописи, нормативи и стандарди који се односе на та постројења, уређаје и опрему под притиском; контролу да ли стање термоенергетских постројења, уређаја и опреме под притиском одговара техничким прописима, нормативима и стандардима из области термоенергетике и да ли је изградња извршена према одобреној техничкој документацији; контролу да ли се за пројектовање, изградњу, реконструкцију, ремонт и одржавање термоенергетских постројења, инсталација и уређаја и опреме под притиском ангажују искључиво институције и организације овлашћене за поједине врсте наведених радова; контролу да ли лица која рукују термоенергетским постројењима и уређајима и опремом под притиском имају потребну стручну спрему, оспособљеност и положен стручни испит за руковање тим постројењима и уређајима; контролу да ли се уредно воде прописане књиге о раду термоенергетских постројења, уређаја и опреме под притиском и да ли се редовно овјеравају од одговорног руководног радника; контролу да ли су утврђени недостаци и неправилности отклоњени у року који је наређен рјешењем; прати прописе из надлежности ове инспекције и предлаже њихову измјену и допуну или доношење новог прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник треће категорије

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

Помоћник министра руководи радом Ресора, обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Ресора, координира и распоређује послове на непосредне извршиоце, остварује сарадњу са другим ресорима Министарства, одговара за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса, сарађује са свим управним организацијама, институцијама и установама из система и са међународним и невладиним организацијама, даје инструкције, објашњења и обрађује системска и друга питања и проблеме у области фармације, прати и осигурава благовремену примјену међународних обавеза у области фармације, заступа Ресор и Министарство по налогу министра, сарађује са домаћим и међународним организацијама и институцијама, извјештаје о раду Ресора подноси министру, обавља и друге послове по налогу министра, којем је одговоран за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник прве категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), магистар фармације или доктор медицине, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер електротехнике - свих стручних звања и усмјерења, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер хемијске технологије, дипломирани инжењер хемијских процеса, дипломирани инжењер текстилног инжењерства или дипломирани туризмолог, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.3.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани хемичар, дипломирани инжењер хемијске технологије, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, магистар фармације, дипломирани санитарни инжењер, дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију или дипломирани инжењер пољопривреде за прераду и контролу пољопривредних производа, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радна мјеста означена под бројем: 1.4. и 1.5.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља, дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство, дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу или дипломирани инжењер пољопривреде, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 1.6.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани правник, једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 1.7.

ВСС - најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер за производњу и менаџмент или дипломирани правник, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

VII степен стручне спреме; фармацеутски или правни факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе  или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом  о стручном испиту за рад  у управи Републике Српске;

г) увјерења или потврде о  радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7. (инспектори) обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

                  

                                                                                                                                               ВД ДИРЕКТОРА  

 Александар Радета

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija