FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Новембар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
» Агенција за државну управу Републике Српске » О нама » Новости

Новости

Јавни конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 02 Септембар 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е        

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

1.1.    Виши стручни сарадник за савјетодавство и задругарство                                     1 извршилац

1.2.    Виши стручни сарадник за сточарство,

          Подручна јединица Бања Лука                                                                                   2 извршиоца

1.3.    Виши стручни сарадник за агроекономију

          Подручна јединица Приједор                                                                                      1извршилац

1.4.    Виши стручни сарадник за воћарство и виноградарство,

          Подручна јединица Градишка                                                                                      1 извршилац

1.5.    Виши стручни сарадник за сточарство

          Подручна јединица Градишка           1 извршилац    

 

 2       Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

 

2.1.    Виши стручни сарадник за фондове и програме помоћи ЕУ                                   1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Учествује у припреми и изради закона и подзаконских аката из области савјетодавства и задругарства, ради на усклађености прописа са прописима ЕУ из области савјетодавства и задругарства, припрема програме, рјешења, сагласности, информације, извјештаје и друге акте, учествује у рјешавању управних предмета, сарађује са субјектима који раде на пружању савјетодавних услуга у области пољопривреде и руралног развоја, припрема план обука за запослене у области савјетодавства, предузима активности на информисању пољопривредних произвођача о мјерама аграрне политике и остваривању права из области пољопривреде, предлаже облик и начин пласирања пољопривредно-тржишних информација корисницима, учествује у спровођењу Стратегије савјетодавних активности Републике Српске, врши активности на координацији рада Пољопривредног задружног савеза Републике Српске и пољопривредних задруга, предлаже мјере за унапређење и развој задруга, сарађује са пољопривредним задругама и другим институцијама, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Учествује у планирању и спровођењу програма рада, одржава опрему, извјештава руководиоца подручне јединице о својим активностима, развија техничку и пословну ефикасност, идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области, успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из сточарске производње и стално их ажурира, планира програм савјетодавно-стручног рада и обука из сточарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца Подручне јединице, осигурава спровођење плана, прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника, организује давање савјета директно: усмено и писмено и путем медија, даје их на одобравање, извјештава непосредног руководиоца на мјесечном нивоу, води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилацо активностима подручне јединице када је ријеч о сточарској производњи и употреби опреме, у сарадњи са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у сточарској производњи, развија их у практичној форми и имплементира их на имањима, сарађује са специјалистима из области сточарства из других организација како би се размијенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме, континуирано прати нове технологије из области сточарства и идентификује њихову примјењивост, обавља стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, сарађује са подручним јединицама у области узгоја и селекције као и са асоцијацијама узгајивача квалитетно приплодне стоке, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке, обавља најсложеније стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке, обавља и друге послове по налогу руководиоца Подручне јединице и помоћника министра. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Организује и даје релевантне, практичне, благовремене и непристрасне савјете и креира прихватљиве моделе обуке како за фармере тако и за запослене у Министарству што резултира унапређењем рентабилности производње, самоодрживости и побољшањем животног стандарда фармера, планира и имплементира програм рада који произилази из описа посла и дјелатности унутар своје области, одржава и правилно користи опрему, редовно процјењује потребе за обуком са руководиоцима и вишим стручним сарадницима у подручним јединицама, у сарадњи са запосленимa у Министарству дизајнира, испоручује, надгледа и извршава процјену обуке за запослене у Министарству и клијенте који раде у руралним областима, у сарадњи са запосленим у Министарству дизајнира моделе економске анализе свих видова производње и учествује у изради базе података као предуслова добре анализе и планирања, обезбјеђује подршку удружењима пољопривредних произвођача проналазећи маркетиншке моделе њиховог наступа на тржишту, утиче на повезивање произвођачких и прерађивачких капацитета у пољопривреди, на нивоу појединих региона и грана производње, дизајнира у сарадњи са запосленим у Министарству планове инвестирања у пољопривредној производњи, обезбјеђује извођење плана, прилагођава га околностима и извјештава о мјесечним резултатима, надгледа менаџмент циклуса обуке од стране извршиоца у Подручним јединицама и на локалном нивоу, води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац о регионалним и општинским активностима обуке и кориштења опреме, учествује у развоју службе на своју иницијативу и на захтјев руководиоца и осталих запослених, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Учествује у планирању и спровођењу програма рада за воћарство и виноградарство, извјештава руководиоца Подручне јединице о својим активностима, идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области, успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из воћарске и виноградарске производње и стално их ажурира, планира активности савјетодавно-стручног рада и обука из воћарства и виноградарства који задовољава потреба произвођача уз пуну искоришћеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца Подручне јединице, осигурава спровођење годишњег плана активности, прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника, организује давање савјета директно: усмено и писмено и путем медија, извјештава руководиоца на мјесечном нивоу, води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац о активностима Подручне јединице када је ријеч о воћарској и воноградарској производњи и употреби опреме, у сарадњи са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у воћарској и виноградарској производњи, развија их у практичној форми и имплементира их на имањима, сарађује са специјалистима из области воћарства и виноградарства из других организација како би се размијенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме, континуирано прати нове технологије из области воћарства и виноградарства и идентификује њихову примјењивост, обавља и друге послове по налогу руководиоца Подручне јединице и помоћника министра. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Учествује у планирању и имплементацији програма рада, одржава опрему, извјештава руководиоца подручне јединице о својим активностима, развија техничку и пословну ефикасност, идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области, успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из сточарске производње и стално их ажурира, планира програм савјетодавно-стручног рада и обука из сточарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца Подручне јединице, осигурава спровођење плана, прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника, организује давање савјета директно: усмено и писмено и путем медија, извјештава руководиоца на мјесечном нивоу, води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац о активностима Подручне јединице када је ријеч о сточарској производњи и употреби опреме, у сарадњи са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у сточарској производњи, развија их у практичној форми и имплементира их на имањима, сарађује са специјалистима из области сточарства из других организација како би се размијенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме, континуирано прати нове технологије из области сточарства и идентификује њихову примјењивост, обавља стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, сарађује са Подручним јединицама у области узгоја и селекције као и са асоцијацијама узгајивача квалитетно приплодне стоке, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке, обавља стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке, обавља и друге послове по налогу руководиоца Подручне јединице и помоћника министра. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Прикупља информације и припрема материјале о доступној ЕУ развојној помоћи; обавља послове презентације расположивих програма помоћи потенцијалним корисницима; прикупља податке о програмима/пројектима који се могу кандидивати за ЕУ развојну помоћ; учествује у изради аналитичких, информативних и других стручних материјала из надлежности Одјељења; остварује координацију републичкиох органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње у републичким прописима; координше и усклађује дјеловање републичких представника у раду радних тијела успостављених у оквиру система координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини; сарађује са другим службама у вези давања стручних мишљења и израде информативних материјала; припрема и учествује у обукама које имају за циљ припрему квалитетнијих програма/пројеката, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер сточарство или општи смјер; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије и познавање рада на рачунару..

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет, -смјер агроекономија или општи; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер воћарско виноградарски; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер сточарство; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; факултет политичких наука, правни, филолошки-студијски програм енглески језик и књижевност или економски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару; активно знање енглеског језика.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену обраљзовања;

г) доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 2.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 1.2., 1.3., 1.4. и 1.5. (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                                                  ВД ДИРЕКТОРА  

 Саша Глигорић

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija