FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
» FAQ

Често постављана питања

Стручни испит

 

Ко може полагати стручни испит?

(1)     Стручни испит може полагати лице:

 

а) са средњом стручном спремом и најмање шест мјесеци радног искуства у том степену стручне спреме,

б) са вишом стручном спремом и најмање девет мјесеци радног искуства у том степену стручне спреме и

в) са високом стручном спремом и најмање годину дана радног искуства у том степену стручне спреме.

 

(2) Приправник или волонтер може полагати стручни испит након обављеног приправничког или волонтерског

стажа у трајању од:

 

а) шест мјесеци у том степену стручне спреме за средњу стручну спрему,

б) девет мјесеци у том степену стручне спреме за вишу стручну спрему и

в) годину дана у том степену стручне спреме за високу стручну спрему.

 

 

Из којих области се полаже стручни инспити?

 

Кандидат са високом и вишом стручном спремом полаже стручни испит из сљедећих области:

 

а) основи уставног уређења и европских интеграција,

б) систем државне управе и локалне самоуправе,

в) управни поступак и управни спор,

г) радни односи и радни односи у управи Републике Српске и

д) канцеларијско пословање.

 

Кандидат са средњом стручном спремом полаже стручни испит из сљедећих области:

 

а) основи уставног уређења и основи система државне управе и локалне самоуправе,

б) основи управног поступка, основи радних односа и радних односа у управи Републике Српске и

в) канцеларијско пословање.

 

Шта је потребно приложити од документације уз Захтјев за полагање стручног испита?

 

а) овјерена фото-копија дипломе о стеченој стручној спреми и

б) увјерење или потврда о потребном радном искуству у одговарајућем степену стручне спреме.

 

 

Из чега се састоји полагање Стручног испита?

 

Стручни испит се састоји из писменог и усменог дијела. Задатак из писменог дијела задаје члан Комисије, по могућности из дјелокруга органа у којем је кандидат стекао радно искуство или обавио приправнички стаж, а састоји се из рјешавања практичног задатка из управних и других стручних послова из основне дјелатности управе.

Успјех кандидата на писменом дијелу испита оцјењује Комисија оцјеном “задовољава” или “не задовољава”. Ако је писмени дио испита оцијењен са “не задовољава”, кандидат не може приступити усменом дијелу испита.

Усмени дио испита је јаван и спроводи се пред Комисијом у пуном саставу.

 

 

Ко може бити ослобођен од полагања стручног испита?

 

Ово питање је дефинисано Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (Службени гласник РС, бр. 68/11) коју можете преузети овдје.

 

Колика је накнада за полагања Стручног испита?

 

Накнада трошкова полагања стручног испита са средњом стручном спремом (ССС) утврђује се у новчаном износу од 150,00 КМ, а за кандидате  са вишом и високом стручном спремом (ВШС и ВСС) 250,00 КМ. 

Накнада трошкова полагања стручног испита се уплаћује на жиро рачун Јавних прихода Републике Српске 562-099-0000055687, организациони код 0413001, врста прихода 722511.

 

 

Колика је накнада за полагање поправног испита, разлике између више и високе стручне спреме и ослобађање полагања стручног испита?

 

-          Накнада трошкова полагања поправног испита за кандидате са високом и вишом стручном спремом износи 100,00 КМ

-          Накнада трошкова полагања поправног испита за кандидате са средњом стручном спремом износи 50,00 КМ

-          Накнада трошкова полагања разлике између више и високе стручне спреме износи 50,00 КМ.

-          Накнада трошкова за ослобађање полагања стручног испита износи 30,00 КМ.

 

Из које литературе се припрема за полагање стручног испита, колико кошта и гдје се може набавити?

 

Сву потребну литературу можете набавити у просторијама Агенције за државну управу (канцеларија бр. 4) и у просторијама Службенох Гласника РС на адреси Вељка Млађеновића бб у Бања Луци.

-          Литература за полагање стручног испита са вишом и високом стручном спремом је Приручник за полагање стручног испита за рад у јавној управи за вишу и високу спрему, у издању Службеног Гласника РС из јануара 2010, а цијена уџбеника је 55,00 КМ.

-          Литература за полагање стручног испита са средњом стручном спремом је Приручник за полагање стручног испита за рад у јавној управи, другим државним органима, локалној самоуправи и организацијама које врше јавна овлаштења, за кандидате са средњом стручном спремом,  у издању Службеног Гласника РС из 2003. године, а цијена уџбеника је 35,10 КМ.

 

 

Да ли је неко ослобођен плаћања накнаде за полагање стручног испита?

Брачни супружник и дјеца погинулог или несталог борца ослобођени су плаћања полагања стручног испита за рад у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 7/15)"

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija