FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
» Агенција за државну управу Републике Српске » О нама

О Агенцији

 
Агенција за државну управу обавља управне и друге стручне послове који се односе на: установљавање и спровођење јединствених правила и процедура за запошљавање, именовање, постављеање, оцјењивање и напредовање државних службеника, обуку и усавршавање запослених у државној управи, планирање и реализовање у сарадњи са органима управе властитог органа и кадровских потреба тих орган, предлагање стратегије, доношење програма обучавања и општег стручног усавршавања државних службеника за све органе управе, као и примјена наведене стратегије и програма самостално или у сарадњи са другим органима и организацијама, предлагање Влади начина полагања стручног испита за рад у управи, доношење програма и организовање полагања испита за рад у републичкој управи, утврђивање највиших стандарда, правила и процедура руковођења у органима републичке управе, припремање и вођење Централног регистра државних службеника (кадрова), пружање стручне помоћи органима републичке управе у планирању, запошљавању и одлучивању о правима и обавезама државних службеника, подношење извјештаја и информација на захтјев републичке законодавне и извршне власти, издавачку дјелатност у вези са обуком и стручним усавршавањем државних службеника и друге послове у складу са законом.

Агенција за државну управу је основана Законом о административној служби у управи Републике Српске као самосталан орган који за свој рад одговара Влади РС.

Задатак Агенције за државну управу је да обезбиједи ефикасност и квалитет провођења промјена заснованих на доброј међународној пракси, закона и стандарда докумената Европске уније. Агенција за државну управу имала је фундаменталну улогу у имплементацији пројекта реформе државне управе коју је Влада Републике Српске, у сарадњи с Колеџом за државну управу из Уједињеног КраЉевства, промовисала 1998.

Сврха реформе је да обезбиједи стабилну административну структуру која ће служити свакој демократски изабраној влади, а кЉучни пропис у том процесу је био Закон о административној служби у управи Републике Српске усвојен 28.02.2002. Овај Закон је ступио на снагу 07.04.02, а његова имплементација је почела 01.09.2002. - Престао је да важи доношењем сета закона

Законодавно - правни оквир дјеловања и функционисања Агенције за државну управу Републике Српске

Реформа јавне управе представЉа јединство мјера усмјерених на промјену мисије и вриједнисти, реорганизацију која почива на функционалној анализи и одговарајућој обуци службеника која захвата цио систем.

Зато је стратешки задатак за будућност изградња јавне управе у Републици Српској која је превасходно флексибилна у границама закона, одговорна на захтјеве корисника, клијената, која улази у односе партнерстава и сарадње са актерима обезбеђујући заштиту јавног инетреса. Прати развој и најшире примјењује средства и методе савремених информационих технологија. Убрзава рад, смањује трошкове, те побоЉшава квалитет рада.

Из  тих разлога интереса и актуелних потреба модерна државна управа почива на јачању, осавремењивању, мјењању и доградњи нових закона и подзаконских аката.

Концепт европеизације и изградња Европског управног простора

Поштују се критерији и стандарди које одређује околност да су практично све земЉа Централне и Југоисточне Европе постале чланови или су на путу ка Европској унији.

Европски управни простор почива, између осталог, и на овим основним принципима: професионализације, стварање амбијента слободног од корупције и криминала, рационализације, деполитизације, ефикасности и перспективности, јавност рада, лична одговорност, законитост и правна сигурност, култура опхођења, инвестиције и знања, партнерства, партиципација, рада у служби корисника , те задовоЉство грађана.

Све државе морају имати стабилне институције које почивају на демократском принципу, владавини права, заштити мањина.

Зато је сет нових закона и подзаконских акакта у функцији прилагођавања управних структута Републике Српске управним структурама Европске уније.

Генеза и функционални приказ донецених и важећих закона и подзаконских акакта

 Закони:

Подзаконски акти:

 

Оснивање

Агенција за државну управу Републике Српске основана је Законом о административној служби у управи Републике Српске као независно и самостално стручно тијело одговорно за свој рад Влади Републике Српске.

Агенција је отпочела са радом 01.09.2002. године са задатком да имплементира Закон о административној служби у управи РС и да са осталим учесницима у реформи обезбиједи ефикасну и квалитетну републичку управу засновану на међународној пракси што је и услов Савјета Европе за улазак БиХ у Европску унију.

Одговорност Агенције

Агенција је одговорна за:

Шта смо урадили до сад?

Предлози Влади РС

У реализацији Законом предвиђених обавеза Агенција је предложила Влади РС:

Агенција за државну управу, у свом раду донијела је:

Научни скупови

У свом досадашњем раду Агенција је организовала два Међународна научна скупа на тему '' Реформа државне управе и даЉи правци у реформи '' и '' Модернизација државне управе у свјетлу европских интеграција ''.

Међународна конференција

Агенција за државну управу Републике Српске, у сарадњи са организацијом СИГМА (ОЕЦД) из Париза, организовала је конференцију на тему " Модернизација управЉања државном управом у Републици Српској из перспективе Европске уније". 

Конференција под називом:

Средишње мјесто у реформи

Средишње мјесто у реформи државне управе заузима обука државних службеника, ради чега су урађене и у пракси реализоване:

Истовремено уз стратегије су урађени и акциони планови реализације истих, а на основу истраживачких пројеката и статистички обрађених података везаних за истраживање:


Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija