FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2022
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 03 Децембар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е   

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1 Министарство унутрашњих послова

1.1. Виши стручни сарадник, Одјељење за међународну сарадњу,
       Јединица за међународну сарадњу и европске интеграције,
       Служба министра                                                                                           1 извршилац

1.2. Стручни сарадник за административне послове,
       Управа криминалистичке полиције                                                               1 извршилац

1.3. Стручни сарадник за административне послове,
       Управа за обезбјеђење личности и објеката                                               1 извршилац

1.4. Виши стручни сарадник, Јединица за опертаивну технику,
       Управа за полицијску подршку                                                                     1 извршилац

1.5. Стручни сарадник за издавање личних докумената и
       регистрацију моторних возила, Одјељење за правне и кадровске
       послове, Полицијска управа Бања Лука                                                     6 извршилаца

1.6. Стручни сарадник за административне послове, Сектор полиције,
       Полицијска управа Бања Лука                                                                     1 извршилац

1.7. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Одсјек за
       управно-правне послове, ПС Челинац, Полицијска управа Бања Лука   1 извршилац

1.8. Стручни сарадник за административне послове, Сектор
       криминалистичке полиције, Полицијска управа Добој                                1 извршилац

1.9. Виши стручни сарадник-администратор радиокомуникационих и
       техничких система, Одјељење за информационо-комуникационе
       технологије, Полицијска управа Источно Сарајево                                     1 извршилац

1.10. Стручни сарадник за послове путних исправа, Одсјек за управно
         правне послове, ПС Источно Ново Сарајево,
         Полицијска управа Источно Сарајево                                                        1 извршилац

1.11. Стручни сарадник за послове регистрације возила и возачке
         дозволе, Група за управно-правне послове, ПС Трново,
         Полицијска управа Источно Сарајево                                                        1 извршилац

1.12. Стручни сарадник за послове оружја, Одсјек за управно-правне
         послове, ПС Невесиње, Полицијска управа Требиње                              1 извршилац

1.13. Руководилац Одсјека, Одсјек за управно-правне послове,
         ПС Гацко, Полицијска управа Требиње                                                      1 извршилац

1.14. Стручни сарадник за вођење кадровске евиденције,
         Одјељење за правне и кадровске послове,
         Полицијска управа Приједор                                                                       1 извршилац

1.15. Виши стручни сарадник-администратор ИК система,
         Одјељење за информационо-комуникационе технологије,
         Полицијска управа Зворник                                                                         1 извршилац

1.16. Стручни сарадник за послове путних исправа, Одсјек за
         издавање личних докумената, Одјељење за правне и кадровске
         послове, Полицијска управа Зворник                                                          1 извршилац

1.17. Стручни сарадник-техничар на одржавању ИК система,
         Полицијска управа Градишка                                                                       1 извршилац

1.18. Стручни сарадник за послове путних исправа, Одјељење
         за правне и кадровске послове, Полицијска управа Мркоњић Град         1 извршилац

1.19. Стручни сарадник за послове путних исправа, Група за управно
         правне послове, ПС Рибник, Полицијска управа Мркоњић Град               1 извршилац

1.20. Стручни сарадник за послове регистрације возила и возачке дозволе,
         Одсјек за управно-правне послове, ПС Шипово,
         Полицијска управа Мркоњић Град                                                                1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Врши све облике сарадње и комуникације са дипломатско-конзуларним представништвима, међународним организацијама, другим организацијама и органима. Учествује на састанцима и другим облицима међусобне сарадње, сачињава записнике у вези са тим, прати реализацију закључака из записника, анализира њихову ефикасност, припрема инструкције и упутства за поступање организационих јединица Министарства према представницима полицијских агенција у земљи и иностранству и међународним организацијама, те контролише досљедну примјену тих упутстава, пружа стручну помоћ у вршењу послова из њиховог дјелокруга гдје је присутан међународни фактор. Организује и координира стручно усавршавање запослених у Министарству у земљи и иностранству. Сачињава извјештаје, информације и друге материјале из области међуполицијске сарадње и међународног полицијског дјеловања за Министарство и извјештаје о обавезама Министарства по релевантним међународним конвенцијама и препорукама. Прати реализацију обавеза Министарства по међународним уговорима из области безбједности склопљеним испред БиХ. Учествује у ванредним и посебним активностима када су присутни међународни и представници других агенција за спровођење закона. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

Прима и заводи, распоређује и архивира повјерљиве, строго повјерљиве и друге материјале, прикупља, сређује, води одређене евиденције, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.3.

Прима и заводи, распоређује и архивира повјерљиве, строго повјерљиве и друге материјале, прикупља, сређује, води одређене евиденције, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.4.

Обавља послове и задатке у вези са одржавањем и унапређењем рада у које спадају активности око адекватног нивоа одржавања и унапређења, техничка подршка у дистрибуцији прикупљених оперативних података и доказа путем оперативне технике и архивирање истих у електронском облику. Обавља и друге послове које непосредни руководилац одреди.

За радно мјесто означено под бројем: 1.5.

У складу са планом рада Одјељења спроводи управни поступак у вези издавања личних докумената и регистрације моторних возила. У вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева. Спроводи поступак издавања возачких дозвола, извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом. Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја. Врши узимање биометријских података, а путем мобилне станице када због здравствених разлога или инвалидности не постоји могућност извршити поступак аквизиције на одређеној локацији. Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и других прописаних потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица. Даје упутства странкама у поступку остваривања њихових права у области издавања личних докумената и регистрације моторних возила. Води прописане евиденције и издаје потврде и увјерња из ових евиденција. Обрађује статистичке и друге извјештаје, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака. Обавља и друге послове и задатке из надлежности Одјељења.

За радно мјесто означено под бројем: 1.6.

Води одговарајуће евиденције о достављању поште у рад из писарнице у организациону јединицу и враћању обрађене поште у писарницу, врши задужења предмета по извршиоцима, прати стања ажурности предмета, рукује персоналном документацијом радника и одговара за стање, чување, ажурно вођење цјелокупне персоналне документације, врши обраду предмета, као и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.7.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ-станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште и сређивање архивске грађе, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, сређује архивску грађу у складу са Законом о архивској грађи, издваја по захтјеву обрађивача архивиране предмете, стара се о архиви, предлаже њено уништење и прави спецификацију предмета уз одобрење и сагласност непосредног руководиоца, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.8.

Води одговарајуће евиденције о достављању поште у рад из писарнице у организациону јединицу и враћању обрађене поште у писарницу, врши задужења предмета по извршиоцима, прати стања ажурности предмета, рукује персоналном документацијом радника и одговара за стање, чување, ажурно вођење цјелокупне персоналне документације, врши обраду предмета, као и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.9.

Сарађује на одржавању и модернизацији радиокомуникационих система, ради на отклањању најсложенијих кварова на средствима и системима радио везе. Проводи процедуре превентивног одржавања и поврата система у оперативно стање након испада, прати оспособљеност радника на пословима одржавања система радио веза, пружа стручну помоћ, израђује упутства, по потреби учествује у одржавању рачунара и рачунарске опреме, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.10.

У управном поступку у вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, на одговарајући начин евидентира утврђено стање, води и друге евиденције из те области, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака, врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.11.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и других прописаних потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденције о возилима, спроводи поступак издавања возачких дозвола, извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из тих евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За радно мјесто означено под бројем: 1.12.

Спроводи управни поступак у вези оружја и муниције, издаје оружни лист, одобрење за држање оружја, одобрење за набавку, дозволу за ношење, пружа правну помоћ грађанима у вези остваривања њихових права и извршавања обавеза из ове области, заприма захтјеве за рјешавање управних ствари из ове области и доставља их ПУ, а за које је потребно спроводити посебни испитни поступак, припрема аналитичке, информативне и друге материјале у оквиру утврђене методологије, води прописане евиденције из ове области, стара се о располагању са одузетим оружјем, припрема поступак продаје оружја путем јавног надметања, организује преглед оружја, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши  послове у вези промета  и кретања оружја и муниције, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за благовремено и законито извршавање послова и задатака.

За радно мјесто означено под бројем: 1.13.

Предузима, односно предлаже предузимање мјера за рјешавање питања из дјелокруга одјељења-одсјека-групе, спроводи управни поступак у првом степену у области управних унутрашњих послова у случају када је за рјешавање управних ствари из ове области потребно спроводити посебан испитни поступак, контролише потпуност и законитост достављених захтјева, контролише све операције код издавања личних докумената, пружа правну помоћ грађанима у остваривању њихових права и извршавања обавеза у управном поступку, предузима превентивне мјере у складу са законом на спречавању злоупотребе личних докумената, остварује увид и усмјерава рад одјељења-одсјека-групе, према потреби учествује у провјери навода предствки грађана која се односе на поступање и рад радника који врше управне унутрашње послове у ПС, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за стање у овој области на подручју ПС.

За радно мјесто означено под бројем: 1.14.

Обрађује разне статистичке прегледе о радницима, устројава и допуњава поименично евиденције разрађене по систематизацији послова и задатака, израђује разне прегледе систематизације предвиђених попуњених послова и задатака о стручној спреми радника, старосној структури, стажу у органима  унутрашњих послова и др., стара се и сређује пасивну архиву персоналних досијеа, води персоналне евиденције из области рада и у њима евидентира све настале  промјене, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.15.

Одговара за функционисање система и ИК инфраструктуре у ПУ и ПС; активно учествује у пројектовању и администрирању ИК инфраструктуре; одговоран је за инсталацију, конфигурисање и администрацију мрежних уређаја на подручју ПУ; инсталира, одржава и администрира анти-вирусни сервер и координира ажурирање анти-вирусног софтвера на рачунарима на подручју ПУ; учествује у имплементирању планова безбједностина нивоу ПУ на основу налога које достави Управа за ИКТ, начелнику Одјељења пријављује инциденте који се односе на безбједност ИС; одговара за квалитет, тачност и безбједност података; ажурира базу података мрежне и рачунарске опреме на нивоу ПУ; води рачуна о пројектној и техничкој документацији о стању ИК инфраструктуре на нивоу ПУ; учествује у изради и реализацији програма развоја и модернизације функционалних ИК система. Прати снабдијевање резервним дијеловима; прегледа и анализира извјештаје о раду система; врши превентивно одржавање и тестирање инсталиране мрежне и рачунарске опреме на нивоу Министарства у циљу контроле, откривања евентуалних грешака, ради на проналажењу узрока сложенијих кварова и њиховом отклањању; даје стручна упутства и објашњења техничарима и помаже им непосредно у вези са извршавањем постављених задатака; учествује у изради и реализацији пројеката инсталација слабе струје. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.16.

У управном поступку у вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, води и друге евиденције из те области, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака, обавља и друге послове и задатке које му одреди непосредни руоводилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.17.

Ради на пословима одржавања свих врста телефонских уређаја, инсталација и пратеће опреме, израђује скице и шеме за монтажу, врши монтажу уређаја и води евиденцију о томе, дефинише и отклања мање кварове на рачунарској и мрежној опреми, системима видео-надзора и другим техничким системима намијењеним за заштиту објеката, по потреби консултује надлежног администратора, поставља каналице, утичнице и каблове за рачунарску мрежу, врши кримповање и испитивање исправности каблова, стара се о исправности рачунара и рачунарске опреме; води евиденцију о опреми примљеној на сервис у одсјек и опреми упућеној на сервис испоручиоцу, у редовно радно вријеме пружа Техничку подршку 24/7 (Help Desk) корисницима ИК система Министарства на подручју ПУ, учествује у одржавању радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике и системима видео-надзора, стара се о резервним дијеловима и потрошном материјалу; контролише радни амбијент у коме функционише опрема, креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.18.

У управном поступку у вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, води и друге евиденције из те области, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака, обавља и друге послове и задатке које му одреди непосредни руоводилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.19.

У управном поступку у вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, води и друге евиденције из те области, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака, обавља и друге послове и задатке које му одреди непосредни руоводилац.

За радно мјесто означено под бројем: 1.20.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и других прописаних потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденције о возилима, спроводи поступак издавања возачких дозвола, извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из тих евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означена под бријем: 1.1.

Висока стручна спрема друштвеног смјера, знање енглеског језика, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бријем: 1.2.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бријем: 1.3.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бријем: 1.4.

Висока школа унутрашњих послова или факултет правног, друштвеног, безбједносног или техничког смјера, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бријем: 1.5.

Средња стручна спрема - друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.6.

Средња стручна спрема IV степен, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци  радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бријем: 1.7.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.8.

Средња стручна спрема IV степен, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци  радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бријем: 1.9.

Висока стручна спрема, Електротехнички факултет, технички факултет - телекомуникације, електротехника, електроника, информатика, Војна академија - официр везе, факултети пословне информатике и информационих технологија познавање енглеског језика, положен стручни испит и најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.10.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.11.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.12.

Виша стручна спрема друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.13.

Висока стручна спрема, Правни факултет, Висока школа унутрашњих послова, двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бријем: 1.14.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци  радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.15.

Висока стручна спрема, Електротехнички факултет, технички факултет - информатика, електротехника, електроника, машинство, телекомуникације, ФОН - информатичког смјера, ПМФ - смјер информатика, факултети пословне информатике или информационих технологија,  познавање енглеског језика, положен стручни испит и најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.16.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.17.

Средња стручна спрема - техничког смјера или средња стручна спрема уз посједовање одговарајућих специјалистичких сертификата, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.18.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.19.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бријем: 1.20.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању) за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.4., 1.9., 1.13., 1.15;

б) дипломе/свједочанства о завршеној средњој стручној спреми за радна мјеста  означена под бројем: 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.14., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20.;

в) дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем: 1.12.;

г) увјерења о положеном стручном испиту;

д) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

ђ) доказа о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.9., 1.15.;

е) доказа о посједовању одговарајућих специјалистичких сертификата за радно мјесто означено под бројем: 1.17.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

                                                               

                                                                               

   ВД ДИРЕКТОРА

Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija