FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2022
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Интерни оглас: Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 10 Новембар 2021

На основу члана 43. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу на захтјев Центра за пружање бесплатне правне помоћи р а с п и с у ј е

 

 

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С
за попуну упражњеног радног мјеста државног службеника

 

I        Центар за пружање бесплатне правне помоћи

1.1.   Стручни савјетник, Сектор за пружање бесплатне правне помоћи,
         Сједиште Бања Лука                                                                                  1 извршилац

 

II - Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Стручни савјетник обавља стручне послове и заступа физичка лица која стичу статус корисника бесплатне правне помоћи у поступцима који се воде пред судовима и другим органима, сачињава апелације, пружа правну помоћ у поступцима мирног рјешавања спорова (медијација), припрема листе субјеката за пружање правне помоћи, пружа правне савјете, даје опште информације о правима и обавезама и помоћ при попуњавању формулара, подноси мјесечне извјештаје о свом раду помоћнику директора, обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

 

Учесници интерног огласа морају испуњавати:

Oпште услове:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од 18 година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе;
  5. да није отпуштен из органа државне управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања интерног огласа.

 

Посебне услове:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме - правни факултет; положен правосудни испит; најмање двије (2) године радног искуства на правним пословима након положеног правосудног испита; положен возачки испит „Б" категорије; познавање рада на рачунару.

 

III

Право учешћа на Интерном огласу имају државни службеници из свих републичких органа управе који испуњавају услове из Интерног огласа.

 

IV

Учесници интерног огласа, обавезни су уз пријаву на интерни оглас доставити копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми/факултету;

б) увјерења о положеном правосудном испиту;

в) увјерења или потврде о  траженом радном искуству на правним пословима након положеног правосудног испита.

 

Испуњеност других услова наведених у интерном огласу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на интерни оглас.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Изабрани кандидат након спроведеног интерног огласа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу разговор-интервјуу са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту разговор-интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Интерног огласа, на приједлог Конкурсне комисије, биће одбачене закључком Агенције.

Резултати Интерног огласа, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на интерни оглас доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на Веб сајту Агенције, www.adu.vladars.net., а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на интерни оглас кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном огласу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

10

Уз пријаву на Интерни оглас, кандидати су обавезни приложити копије доказе о испуњавању свих наведених услова. Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб.

Пријаве се могу достављати и електронском поштом са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем електронске поште обавезан је доставити копије доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања интерног огласа на огласној табли Центра за пружање бесплатне правне помоћи.

 

VII

Интерни оглас ће се објавити на интернет старници Агенције за државну управу и огласној табли Центра за пружање бесплатне правне помоћи.

 

 

   ВД ДИРЕКТОРА

Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija