FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Септембар 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Пореска управа

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 13 Јули 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1 Пореска управа

 

1.1. Стручни савјетник из области међународног опорезивања
и процеса европских интеграција, Сједиште Пореске управе,
Одјељење за међународну сарадњу и размјену информација          1 извршилац                                                                  

1.2. Виши стручни сарадник за посебне поступке,
Сједиште Пореске управе, Сектор за управљање наплатом
пореза                                                             1 извршилац

1.3.  Стручни сарадник за наплату и услуге,
Подручни центар Бања Лука, Одјељење наплате
за физичка лица, таксе и казне                                                           1 извршилац  

1.4.  Стручни сарадник за наплату,
Подручни центар Бања Лука        
Одјељење наплате за физичка лица, таксе и казне                            2 извршиоца

1.5.  Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,
Подручни центар Бања Лука,
Одјељење наплате за предузетнике                                                     1 извршилац

1.6.  Виши стручни сарадник за регистрацију и услуге,
Подручни центар Бања Лука, ПЈ Бања Лука,
Одсјек за регистрацију и услуге                                                             1 извршилац                                                                                                                                                                                                

1.7.  Стручни сарадник за пореске обвезнике,
Подручни центар Бања Лука, ПЈ Челинац                                            1 извршилац

1.8.  Виши стручни сарадник за обраду предмета
Подручни центар Бања Лука, ПЈ Мркоњић Град                                  1 извршилац                                                                         

1.9.  Стручни сарадник за пореске обвезнике
Подручни центар Бања Лука, ПЈ Прњавор                                           1 извршилац

1.10. Стручни сарадник за пријем  и обраду пореских пријава,
Подручни центар Бања Лука, ПЈ Шипово                                            1 извршилац

1.11. Виши стручни сарадник за  наплату и услуге,
Подручни центар Бијељин,
Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                          2 извршиоца

1.12. Виши стручни сарадник за обраду предмета,
Подручни центар Бијељина, ПЈ Пелагићево                                        1 извршилац

1.13. Виши стручни сарадник за наплату и услуге
Подручни центар Добој
Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                          1 извршилац

1.14. Стручни сарадник за пореске обвезнике,
Подручни центар Добој, ПЈ Модрича                                                    1 извршилац

1.15. Виши стручни сарадник за наплату и услуге
Подручни центар Источно Сарајево  
Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                          1 извршилац

1.16. Виши стручни сарадник наплату и услуге
Подручни центар Приједор     
Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица,                         1 извршилац                                                                                

1.17. Стручни сарадник за пореске обвезнике,
Подручни центар Приједор, ПЈ Приједор                                              1 извршилац

1.18. Стручни сарадник за наплату и услуге,
Подручни центар Требиње
Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                           1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.1.

Прати примјену пореског система и политике из области међународног опорезивања, припрема материјале потребне за учествовање у организацијама које утврђују мјере и политике у домену међународног опорезивања, сачињава мишљења, информације и друге потребне акте ради примјене правила међународног опорезивања; у сарадњи са Министарством финансија посебно прати извршавање обавеза преузетих приступањем Глобалном форуму о транспаретности и размјени информација за пореске сврхе (Глобални форум), Мултилатералној конвенцији за примјену мјера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премјештања добити односе на пореске уговоре (ВЕРС) и Мултилатералној конвенцији о административној сарадњи у пореској материји (МАС).; обавља послове из дјелокруга Пореске управе који се тичу процеса европских интеграција; учествује у припреми стратешких докумената , информација и материјала за потребе учешћа представника Пореске управе у свим тијелима укљученим у процес придруживања ЕУ; координира и учествује у изради прилога Пореске управе за израду стратешких докумената , надгледа спровођење обавеза Пореске управе у процесу европских интеграција, учествује у припреми и изради прилога за релевантна програмска и стретешка докумената у вези са спровођењем пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи; учествује у припреми изради пројектних приједлога и пратеће пројектне документације у складу са релеватним процедурама; учествује у извјештавању о процесу програмирања пројеката; учествује у раду релеватних пројектних тимова, учествује у организовању вођења базе података о планираним и реализованим пројектима помоћи из надлежности Пореске управе; непосредно учествује у припреми и имплементацији пројеката; пружа стручну помоћ у организационим јединицама при изради захтјева за коришћење инструмената техничке помоћи и прати спровођење и имплементацију добијених захтјева унутар Пореске управе; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.2.

Координира, прикупља  и систематизује податке о започетим и окончаним поступцима стечаја и ликвидације по прибављеним подацима од надлежних служби из ПЦ, сачињава јединствени извјештај о започетим и окончаним посебним поступцима стечаја и ликвидације  на нивоу цијеле ПУРС, по овлашћењу директора ПУРС, заступа ПУРС у поступцима стечаја и ликвидације пред надлежним судовима, контролише рјешења о несолвентности и води евиденцију несолвентних пореских обвезника, приједлог ПЦ са комплетном документацијом о уступању имовине која је остала непродата у поступку принудне наплате, припрема и просљеђује Влади Републике Српске, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије трећег звања

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.3.

Евидентира обавезе за плаћање пореза, казни, такси и осталих накнада по захтјевима других органа, поступа по наведеним захтјевима, континуирано прати плаћање по издатим рјешењима, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате по донесеним рјешењима и рачунима пореза на непокретности који нису плаћени у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VII категорије.

За радно мјесто означено бројем: 1.4.

Евидентира обавезе за плаћање казни, такси и осталих накнада по захтјевима других органа, поступа по наведеним захтјевима, континуирано прати плаћање по издатим рјешењима, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, прати наплату и предузима канцеларијске мјере принудне наплате по донесеним рјешењима за обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.5.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза,  прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере прунудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије, другог звања.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.6.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, води управни поступак у поступку регистрације, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима све пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, обавља и друге послове  по налогу непосредног рукодиоца.    

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије, трећег звања

 

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.7.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореских обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.     

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII  категорије.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.8.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упуства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ, потврђује  ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, издаје електронске цертификате правним и физичким лицима, обавља и друге послове  по налогу непосредног рукодиоца.    

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије, трећег звања.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.9.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу порескох обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове на налогу непосредног руководиоца.     

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII  категорије.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.10.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси податке из пореских пријаве и пријава у Јединствени систем за регистрацију, контролу и наплату доприноса, утврђује тржишну и набавну вриједност непокретности и права,  и обрачунава порез по пријавама везаним за непокретности и права, припрема и комплетира списе по жалбама, обрађује захтјеве за пореска увјерења и излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења грађанима, израђује извјештаје, потврђује ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама, МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, издаје електронске цертификате правним и физичким лицима, обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.     

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VII категорије.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.11.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за која је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђење обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.     

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије, трећег звања

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.12.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упуства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ, потврђује  ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, издаје електронске цертификате правним и физичким лицима, обавља и друге послове  по налогу непосредног рукодиоца.    

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI  категорије, трећег звања.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.13.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за која је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђење обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.     

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије, трећег звања.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.14.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове на налогу непосредног руководиоца.     

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII  категорије.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.15.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за која је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.     

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије, трећег звања.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.16.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за која је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.     

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије, трећег звања.

За раднo мјестo означенo под бројем: 1.17.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореских обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове на налогу непосредног руководиоца.     

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије.

За радно мјесто означено бројем: 1.18.

Евидентира обавезе за плаћање казни, такси и осталих накнада по захтјевима других органа, континуирано прати плаћање по издатим рјешењима, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, прати наплату и  предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате по донесеним рјешењима и рачунима пореза на непокретности које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату ,обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VII категорије.              

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под брoјем: 1.1.

Правни факултет или економски факултет, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање двије  године радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.2.

Правни факултет или други факултет правног смјера,  VII степен стручне спреме, најмање двије  године радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.3.

Завршена виша економска школа или виша управна школа или друга виша  школа економског смјера, VI степен стручне спреме, најмање девет мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.4.

Завршена средња школа (гимназија, економска, управна или техничка), IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.5.

Економски факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије  године радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.6.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера,  VII степен стручне спреме, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.7.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера, IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.8.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.9.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера, IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.10.

Завршена виша економска школа или виша управна школа или дуга виша школа економског смјера, VI степен стручне спреме, најмање девет мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.11.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна  година радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.12.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна  година радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.13.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна  година радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.14.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера, IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци  радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.15.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна  година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.16.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна  година радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.17.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера, IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци  радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под брoјем: 1.18.

Завршена виша економска школа или виша управна школа или друга виша школа економског смјера, VI степен стручне спреме, најмање девет мјесеци  радног искуства у траженом степену образовања, положен  стручни испит за рад у републичким органима управе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању) за радна мјеста означена под бројем: 1.1.,1.2., 1.5., 1.6., 1.8., 1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.16.;

б) дипломе о завршеној вишој школској спреми за радна мјеста означена под бројем 1.3., 1.10., 1.18.;

в) дипломе/свједочанства о завршеној средњој школској спреми за радна мјеста означена под редним бројевима: 1.4., 1.7., 1.9., 1.14., 1.17.;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од  дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

Уколико  изабрани канидат не достави оргинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако , на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће следећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".      

          

 

                                                                                                                                                    ВД ДИРЕКТОРА

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.5MB
2Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова
Објављен 25.01.2021. године
1.0MB
3Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
4Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 17.07.2020.
521.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija