FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Март 2021
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 25 Јануар 2021

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е        

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1  Министарство унутрашњих послова

 

1.1.  Инспектор, Одјељење за међународну сарадњу, Јединица за

међународну сарадњу и европске интеграције , Служба министра                  1 извршилац

1.2.  Стручни сарадник-техничар на одржавању ИК система,

Одјељење за информационо комуникационе системе и безбједност,

Управа за информационо комуникационе технологије                                       1 извршилац

1.3.  Стручни сарадник-техничар за одржавање радиокомуникационих

система, Одјељење за радиокомуникације и техничке системе,

Управа за информационо комуникационе технологије                                       1 извршилац

1.4.  Стручни сарааник-техничар за одржавање техничких система и

система видео надзора, Одјељење за радиокомуникације и

техничке системе, Управа за информационо комуникационе технологије        2 извршиоца

1.5.  Виши стручни сарадник за хармонизацију прописа,

Одјељење за правне и нормативне послове,

Управа за правне и кадровске послове                                                                1 извршилац

1.6.  Стручни сарадник за административне послове,

Управа за материјално финансијске и имовинске послове                                1 извршилац

1.7.  Стручни сарадник-руководилац магацина, Одјељење за јавне

набавке и послове инвестиционог и текућег одржавања,

Управа за материјално финансијске и имовинске послове                                1 извршилац

1.8.  Стручни сарадник за обрачун плата и накнада,

Одјељење за план, анализу и извршење буџета,

Управа за материјално финансијске и имовинске послове                                1 извршилац

1.9.  Виши стручни сарадник-администратор радиокомуникационих и

техничких система, Одјељење за информационо комуникационе

технологије, Полицијска управа Бања Лука                                                          1 извршилац

1.10. Стручни сарадник-техничар за одржавање радиокомуникационих и

техничких система, Одјељење за информационо комуникационе

технологије, Полицијска управа Бања Лука                                                   1 извршилац

1.11. Стручни сарадник за послове регистрације возила,

Група за послове регистрације возила I, Одсјек за управне послове,

Одјељење за правне и кадровске послове, Полицијска управа Бања Лука    1 извршилац

1.12. Стручни сарадник за послове регистрације возила,

Група за послове регистрације возила II, Одсјек за управне послове,

Одјељење за правне и кадровске послове, Полицијска управа Бања Лука    1 извршилац

1.13. Стручни сарадник за послове регистрације возила,

Одсјек за управно правне послове, ПС Котор Варош, ПУ Бања Лука             1 извршилац

1.14.  Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних

карата и ЈМБ, Група за послове пребивлишта, боравишта, личних карата и

ЈМБ, Одсјек за издавање личних докумената, Одјељење за правне и

кадровске  послове, Полицијска управа Бања Лука                                          2 извршиоца

1.15.  Стручни сарадник за аквизицију, Група за послове пребивлишта,

боравишта, личних карата и ЈМБ, Одсјек за издавање личних докумената,

Одјељење за правне и кадровске послове, Полицијска управа Бања Лука     1 извршилац

1.16.  Стручни сарадник за послове писарнице и архиве,

Одсјек за управне послове, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска уорава Добој                                                                                      1 извршилац

1.17.  Стручни сарадник за послове регистрације возила и возачке дозволе,

Одсјек за управно правне послове, ПС Дервента,

Полицијска управа Добој                                                                                      1 извршилац

1.18.  Стручни сарадник за послове регистрације возила и возачке дозволе,

Одсјек за управно правне послове, ПС Модрича,

Полицијска управа Добој                                                                                      1 извршилац

1.19.  Стручни сарадник за послове оружја,

Одсјек за управно правне послове, ПС Брод, Полицијска управа Добој         1 извршилац

1.20.  Стручни сарадник за послове возачких дозвола,

Одсјек за издавање личнуих докумената,

Одјељење за правне и кадровске послове, Полицијска управа Бијељина      1 извршилац

1.21.  Стручни сарадник за аквизицију,

Одсјек за управно правне послове, ПС Билећа,

Полицијска управа Требиње                                                                                 1 извршилац

1.22.  Стручни сарадник за послове возачких дозвола,

Одсјек за управно правне послове, ПС Нови Град,

Полицијска управа Приједор                                                                                1 извршилац

1.23.  Руководилац Одсјека, Одсјек за управно правне послове,

ПС Сребреница, Полицијска управа Зворник                                                     1 извршилац

1.24.  Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних

карата и ЈМБ, Одсјек за издавање личних докумената,

Одјељење за правне и кадровске  послове,

Полицијска управа Зворник                                                                                  1 извршилац

1.25.  Стручни сарадник за послове путних исправа,

Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Градишка                                                                               1 извршилац

1.26.  Стручни сарадник за послове писарнице и архиве,

Одсјек за управно правне послове, ПС Шипово,

Полицијска управа Мркоњић Град                                                                       1 извршилац

1.27.  Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних

карата и ЈМБ, Група за управно правне послове, ПС Рибник,

Полицијска управа Мркоњић Град                                                  1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Врши све облике сарадње и комуникације са дипломатско-конзуларним представништвима, међународним организацијама, другим организацијама и органима, те агенцијама за спровођење закона Федерације БиХ, Брчко Дистрикта, Босне и Херцеговине, земаља из непосредног окружења и земаља у свијету. Учествује на састанцима и другим облицима међусобне сарадње, сачињава записнике у вези са тим, прати реализацију закључака из записника, анализира њихову ефикасност, припрема инструкције и упутства за поступање организационих јединица Министарства према представницима полиција у земљи и иностранству и међународним организацијама, те контролише досљедну примјену тих упутстава. Прати, усмјерава и усклађује рад других организационих јединица Министарства приликом међународних и полицијских контаката, пружа стручну помоћ у вршењу послова из њиховог дјелокруга гдје је присутан међународни или међуполицијски фактор. Прати безбједносна кретања и процјене у иностранству и проучава методологију рада полиција других земаља, те у складу с тим предлаже рјешења за унапређење послова Министарства. Организује и координира стручно усавршавање припадника Министарства у земљи и иностранству. Сачињава извјештаје, информације и друге материјале из области међуполицијске сарадње и међународног полицијског дјеловања за Министарство и извјештаје о обавезама Министарства по релевантним међународним конвенцијама и препорукама. Прати реализацију обавеза Министарства по међународним уговорима из области безбједности склопљеним испред БиХ. Организује и координира учешће припадника Министарства у мировним операцијама у свијету. Учествује у ванредним и посебним активностима када су присутни међународни и представници других агенција за спровођење закона. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Врши инсталацију рачунара, мрежних уређаја, рачунарске опреме,  врши инсталирање системског и апликативног софтвера на радним станицама. Спроводи процедуре превентивног одржавања рачунара,  мрежних уређаја и пратеће опреме; контролише радни амбијент у коме функционише опрема; дефинише и отклања кварове на рачунарској и мрежној опреми; ради на превентивном и текућем одржавању постојећих система; поставља каналице, утичнице и каблове за рачунарску мрежу, врши кримповање и испитивање исправности каблова. Води евиденцију Техничке подршке 24/7 (Help desk) на начин да: прима и евидентира пријаве корисника о проблемима у раду; води евиденцију одзива на пријаве корисника о проблемима у раду, прати стање ИК система преко специјализованог софтвера; у случају потребе обавјештава надлежног администратора и пружа подршку рјешавању проблема. Обавља послове превентивног одржавања сервера и пратеће опреме; стара се о резервним дијеловима и потрошном материјалу; дефинише и отклања кварове на опреми; врши мониторинг над уређајима у сервер сали (сервери, UPS-ови, клима уређаји и друго); о уоченој техничкој неисправности опреме и благовремено обавјештава непосредног руководиоца. Ажурира евиденцију мрежне и рачунарске опреме; води евиденцију о опреми упућеној на сервис и предлаже отпис застарјеле опреме. Води и ажурира евиденцију стање резервних дијелова и благовремено предлаже набавку истог. Учествује у планирању и провођењу безбједносне политике на нивоу ИК инфраструктуре. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Ради на пословима одржавања свих врста радио уређаја и пратеће опреме неопходне за функционисање радио веза, израђује скице и шеме за монтажу релејних, фиксних и мобилних  радио уређаја, врши монтажу и демонтажу радио уређаја са пратећом опремом за  фиксне услове рада и у возила - покретне центре везе, ради на одржавању и отклањању свих врста кварова и сметњи на радио уређајима свих врста, вози сервисна кола и мобилни центар везе. Учествује у одржавању радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике на нивоу Министарства. Врши монтажу и одржавање антенских система радио веза на објектима и на антенским стубовима, води бригу о исправности и врши превентивне прегледе стационарних агрегата за напајање објеката и преносних агрегата за центре везе, води бригу о потрошњи горива, води бригу о УПС уређајима за напајање објеката. Врши инсталацију рачунара, мрежних уређаја, рачунарске опреме, телефонских и факс уређаја; врши инсталирање системског и апликативног софтвера на радним станицама, поставља каналице, утичнице и каблове за рачунарску мрежу, врши кримповање и испитивање исправности каблова. Контролише радни амбијент у коме функционише опрема. Води евиденцију 24/7 (Help desk) на начин да: прима и евидентира пријаве корисника о проблемима у раду, води евиденцију одзива на пријаве корисника о проблемима у раду, прати стање ИК система преко специјализованог софтвера, у случају потребе обавјештава надлежног администратора и пружа подршку рјешавања проблема, ажурира евиденцију мрежне и рачунарске опреме, води евиденцију о опреми упућеној на сервис и предлаже отпис застарјеле опреме. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Спроводи процедуре превентивног одржавања телефонских и факс апарата, техничких система, рачунара, мрежних уређаја и пратеће опреме. Врши спајања телефонских и телефакс веза, врши спајања и преспајања свих врста спојних путева на раздјелницима Министарства и стара се о њиховом одржавању. Врши инсталацију и одржавање рачунара, мрежних уређаја, рачунарске опреме, телефонских и факс уређаја; врши инсталирање системског и апликативног софтвера на радним станицама. Контролише радни амбијент у коме функционише опрема. Израђује и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен; oбавља послове провјере функционалности, одржавања, оперативног опслуживања и администрације софтверских апликација на системима видео надзора, ватродојавним системима и системима за контролу приступа, редовно врши прегледе снимљеног видео записа, а о уоченим безбједносно интервентним појавама извјештава службу обезбјеђења објекта и претпостављене; поставља каналице, утичнице и каблове за рачунарску мрежу, врши кримповање и испитивање исправности каблова; врши монтажу, демонтажу техничких уређаја и инсталација, предлаже отпис застарјелих техничких система и уређаја. Води евиденцију Техничке подршке 24/7 (Help desk) на начин да: прима и евидентира пријаве корисника о проблемима у раду, води евиденцију одзива на пријаве корисника о проблемима у раду, прати стање ИК система преко специјализованог софтвера, у случају потребе обавјештава надлежног администратора и пружа подршку рјешавања проблема, ажурира евиденцију мрежне и рачунарске опреме, води евиденцију о опреми упућеној на сервис. Учествује у планирању и провођењу безбједносне политике на нивоу ИК инфраструктуре. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Прати измјене и допуне прописа Европске Уније, Савјета Европе и Уједињених нација, израђује изјаву о усклађености и упоредни приказ уз нацрте и приједлоге прописа из области унутрашњих послова, врши њихову правно - техничку обраду, даје стручна мишљења о преднацртима, нацртима и приједлозима закона и других прописа у погледу усклађености, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Врши сређивање документације имовинско-правних послова, води евиденцију о судским споровима против Министарства по разним основама, врши унос судских спорова у базу, обавља и друге послове које му ореди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Организује рад складишта, стара се о законитом, стручном и ефикасном вршењу свих послова и задатака у складишту, стара се о уређењу складишта и круга у складишту,  извршавање послова и задатака радника који раде у складишту, расходовање дотрајалих и неупотребљивих средстава, одговоран је за уредно и правилно комплетирање и достављање улазно-излазних докумената, одговоран је за стање материјалних средстава у складишту, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.8.

Врши припрему докумената за обрачун плата и накнада радницима, као и послове уношења података у ЦОП електронским путем, обрачунава накнаду за боловање радника  који падају на терет послодавца, обрађује документа о административним и другим забранама и уноси у систем, одговоран је за ажурност обрачунатих и унијетих података у систем, контролише документацију послије извршеног обрачуна, контролише прегледе забрана, сређује их и припрема за ношење у пословну банку, прима стрaнке по свим питањима везаним за обрачун и обуставе плата, издаје потврде о оствареним платама радника, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.9.

Сарађује на одржавању и модернизацији радиокомуникационих система, ради на отклањању најсложенијих кварова на средствима и системима радио везе. Проводи процедуре превентивног одржавања и поврата система у оперативно стање након испада, прати оспособљеност радника на пословима одржавања система радио веза, пружа стручну помоћ, израђује упутства, по потреби учествује у одржавању рачунара и рачунарске опреме, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.10.

Ради на пословима одржавања свих врста радио уређаја (ручних, колских, фиксних и репетиторских радио уређаја, преносних краткоталасних станица и покретних краткоталасних центара) и пратећој опреми неопходној за функционисање радио веза, врши сва редовна периодична и ванредна мјерења техничких карактеристика радио уређаја, води евиденције о кваровима и узроцима кварова на радио уређајима, врши свакодневну провјеру и води евиденцију стања радио веза, води евиденцију о утрошку компонената потребних за одржавање радио уређаја, израђује скице и шеме за монтажу релејних фиксних и мобилних ултракраткоталасних уређаја, врши монтажу и демонтажу радио уређаја на радио релејним објектима и у возила, вози сервисна кола; у редовно радно вријеме пружа техничку подршку 24/7 (Help Desk) корисницима ИК система Министарства на подручју ПУ; учествује у одржавању радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике и система видео-надзора; пружа подршку на пословима структурног каблирања и инсталацији пасивне мрежне опреме. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.11.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и  потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденција о возилима, по потреби спроводи поступак издавања возачких дозвола, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.12.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и  потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденција о возилима, по потреби спроводи поступак издавања возачких дозвола, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.13.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и  потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденција о возилима, по потреби спроводи поступак издавања возачких дозвола, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.14.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.15.

Врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.16.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ-станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште и сређивање архивске грађе, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, сређује архивску грађу у складу са Законом о архивској грађи, издваја по захтјеву обрађивача архивиране предмете, стара се о архиви, предлаже њено уништење и прави спецификацију предмета уз одобрење и сагласност непосредног руководиоца, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.17.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и других прописаних потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденције о возилима, спроводи поступак издавања возачких дозвола, извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из тих евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.18.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и других прописаних потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденције о возилима, спроводи поступак издавања возачких дозвола, извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из тих евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.19.

Спроводи управни поступак у вези оружја и муниције, издаје оружни лист, одобрење за држање оружја, одобрење за набавку, дозволу за ношење, пружа правну помоћ грађанима у вези остваривања њихових права и извршавања обавеза из ове области, заприма захтјеве за рјешавање управних ствари из ове области и доставља их ПУ, а за које је потребно спроводити посебни испитни поступак, припрема аналитичке, информативне и друге материјале у оквиру утврђене методологије, води прописане евиденције из ове области, стара се о располагању са одузетим оружјем, припрема поступак продаје оружја путем јавног надметања, организује преглед оружја, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши  послове у вези промета  и кретања оружја и муниције, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за благовремено и законито извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.20.

Извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, спроводи поступак издавања возачких дозвола, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.21.

Врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.22.

Извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, спроводи поступак издавања возачких дозвола, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.23.

Предузима, односно предлаже предузимање мјера за рјешавање питања из дјелокруга одјељења-одсјека-групе, спроводи управни поступак у првом степену у области управних унутрашњих послова у случају када је за рјешавање управних ствари из ове области потребно спроводити посебан испитни поступак, контролише потпуност и законитост достављених захтјева, контролише све операције код издавања личних докумената, пружа правну помоћ грађанима у остваривању њихових права и извршавања обавеза у управном поступку, предузима превентивне мјере у складу са законом на спречавању злоупотребе личних докумената, остварује увид и усмјерава рад одјељења-одсјека-групе, према потреби учествује у провјери навода предствки грађана која се односе на поступање и рад радника који врше управне унутрашње послове у ПС, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за стање у овој области на подручју ПС.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.24.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.25.

У управном поступку у вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, води и друге евиденције из те области, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака, обавља и друге послове и задатке које му одреди непосредни руоводилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.26.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у  складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ-станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште и сређивање архивске грађе, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, сређује архивску грађу у складу са Законом о архивској грађи, издваја по захтјеву обрађивача архивиране предмете, стара се о архиви, предлаже њено уништење и прави спецификацију предмета уз одобрење и сагласност непосредног руководиоца, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.27.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

 

Опште и посебне услове јавног конкурса можете погледати ОВДЈЕ.

 

Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Захтјев за полагање стручног испита
(593.7KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(906.1KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija