FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Аугуст 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Пореска управа

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 17 Јули 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15)

Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 

за упражњена радна мјеста 

I     - 1   Пореска управа 

1.1.                  Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Источно Сарајево, ПЈ Источно Ново Сарајево                                                2 извршиоца 

1.2.                  Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар Источно Сарајево, Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица        1 извршилац 

1.3.                  Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар Зворник, Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                       1 извршилац 

1.4.                  Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге, Подручни центар Зворник, Одјељење наплате за правна лица                                      1 извршилац 

1.5.                  Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар Приједор, ПЈ Приједор                                                                                   1 извршилац 

1.6.                  Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар Добој, Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                    1 извршилац 

1.7.                  Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар Бијељина, ПЈ Бијељина                                                           1 извршилац 

1.8.                  Млађи порески инспектор, Подручни центар Бијељина, Одјељење за контролу                                                                                   1 извршилац 

1.9.                  Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Бијељина, ПЈ Бијељина                                                                                  1 извршилац 

1.10.              Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Бијељина, ПЈ Шамац                                                           1 извршилац 

1.11.              Виши стручни сарадник за праћење стања на картицама пореских обвезника и контима Главне књиге, Сједиште Пореске управе, Сектор за централну обраду пореских докумената                                                    1 извршилац 

1.12.              Виши стручни сарадник за доприносе, Сједиште Пореске управе, Сектор за услуге пореским обвезницима                                                       1 извршилац 

1.13.              Виши стручни сарадник за пружање електронских услуга, Сједиште Пореске управе, Сектор за услуге пореским обвезницима           1 извршилац 

1.14.              Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге, Подручни центар Бања Лука, Одјељење наплате за правна лица                                  2 извршиоца 

1.15.              Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар Бања Лука, Одјељење наплате за предузетнике                                            1 извршилац 

1.16.              Виши стручни сарадник за регистрацију и услуге, Подручни центар Бања Лука, ПЈ Бања Лука                                                                              2 извршиоца 

1.17.              Виши стручни сарадник за пријем и обраду пореских пријава, Подручни центар Бања Лука, ПЈ Бања Лука                                                  2 извршиоца 

1.18.              Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар Бања Лука, Одјељење наплате за физичка лица, таксе и казне                     1 извршилац 

1.19.              Стручни сарадник за наплату, Подручни центар Бања Лука, Одјељење наплате за физичка лица, таксе и казне                                       1 извршилац 

II  Опис послова 

За радно мјесто означено под бројем 1.1. 

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.  Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.2. 

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.3. 

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.4. 

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.5. 

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ,  потврђује ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, издаје електронске цертификате правним и физичким лицима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.6. 

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.7. 

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ, потврђује ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама  МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, издаје електронске цертификате правним и физичким лицима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.8. 

Обавља теренску и канцеларијску контролу законитости и правилности поступка пријављивања и плаћања пореских обавеза код предузетника и физичких лица из надлежности Центра, обавља све врсте посебних пореских контрола, израђује рјешења о поврату и прекњижавању у вези са контролом, обавља контролу подношења захтјева за фискализацију, доноси рјешења о фискализацији и остале послове везане за фискализацију, обавјештава ПЈ о измиреним обавезама у вези са одјавом ЈИБ, припрема предмете за архивирање, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.9. 

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.  Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.10. 

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.  Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.11. 

Прати стања и промјене у јавним приходима насталим на основу утврђених задужења, уплата, прекњижавања и поврата, контролише исправност књижења на аналитичким рачунима пореских обвезника и синтетичким рачунима по врстама пореза; контактира друге организационе јединице ПУРС ради рјешавања сложених ситуација код књижења и грешака у књижењу, прати аналитичке рачуне пореских обвезника и усаглашава их са синтетичким евиденцијама у пореском књиговодству; ради на  изради извјештаја за крајње кориснике у складу са  Правилником о систему пореског књиговодства, израђује најсложеније анализе из области пореског књиговодства, координира израду извештаја, врши њихову провјеру и стара се о благовремености достављања истих; обавља екстерну комуникацију са крајњим корисницима и давање информација у вези са пословима који се тичу исправности стања на рачунима пореских обвезника; прати прописе и иницира промјене у систему; припрема конта ГК, врши књижења и креира почетно стање; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.12. 

Даје одговоре пореским обвезницима на конкретна питања у вези са примјеном прописа о доприносима и прописа о регистрацији обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса путем писане кореспонденције, пружа стручну помоћ пореским обвезницима у вези са примјеном прописа о доприносима и прописа о регистрацији обвезника доприноса, путем непосредног контакта у просторијама Одјељења, пружа стручну помоћ пореским обвезницима у вези са примјеном међународних уговора о социјалном осигурању, припрема приједлоге за ажурирање и креирање веб-сајта ПУРС у дијелу који се односи на доприносе и регистрацију обвезника доприноса, припрема брошуре, јавне позиве, пореске календаре, публикације и друге едукативне материјале из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, припрема инструкције, упутства, обавјештења, објашњења и друге правне акте из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, припрема теме и организује семинаре, округле столове и друге облике јавног информисања пореских обвезника из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, врши стручну обуку службеника ПУРС из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, припрема иницијативе за измјену постојећих и нацрте нових прописа из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, припрема одговоре на питања која се често постављају из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, дефинише функционалне захтјеве за измјену постојећих апликација и увођење нових апликација код промјене прописа и увођења нових прописа, припрема приједлоге за измјене и доградњу софтверских апликација које се односе на доприносе и регистрацију обвезника доприноса, верификује исправност и тачност софтверских апликација које се односе на доприносе и регистрацију обвезника доприноса, пружа стручну помоћ службеницима контакт центра ПУРС из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.13. 

Даје одговоре пореским обвезницима на конкретна питања у вези са примјеном пореских прописа путем телефона и контакт центра (Call centrе), даје одговоре пореским обвезницима на конкретна питања у вези са примјеном пореских прописа путем електронске поште, даје одговоре пореским обвезницима на конкретна питања у вези са примјеном пореских прописа путем друштвених мрежа, пружа стручну помоћ пореским обвезницима путем непосредног контакта у просторијама Одјељења, учествује у активностима за ажурирање вебсајта ПУРС, просљјеђује питања другим организационим јединицама ради предузимања адекватних радњи и мјера, иницира израду брошура и других едукативних материјала из области пореза, систематизује и објављује одговоре на питања која се често постављају, пружа услуге о начину коришћења веб-сајта ПУРС и портала еУслуге ПУРС, иницира измјене и доградњу софтверских апликација, тестира нове и надограђене софтверске апликације, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и помоћника директора, пружа појединачне информације о стању на јединственој картици пореског обвезника у складу са методологијом рада, врши помоћ приликом стручне обуке службеника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.14. 

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.15. 

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.16. 

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, води управни поступак у поступку регистрације, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима све пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.17. 

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, учествује у вођењу мање сложених предмета из надлежности Одсјека, утврђује тржишну и набавну вриједност непокретности ради утврђивања основице за обрачун капиталне добити, припрема и комплетира списе по жалбама, обрађује захтјеве, рјешава спорне пореске пријаве и израђује извјештаје, потврђује ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама  МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.18. 

Обрађује и евидентира обавезе за плаћање пореза, казни, такси и осталих накнада по захтјевима других органа, континуирано прати плаћање по издатим рјешењима, обрађује захтјеве за поврат и прекњижавање, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате по донесеним рјешењима и рачунима пореза на непокретности који нису плаћени у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије 

За радно мјесто означено под бројем 1.19. 

Евидентира обавезе за плаћање казни, такси и осталих накнада по захтјевима других органа, поступа по наведеним захтјевима, континуирано прати плаћање по издатим рјешењима, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, прати наплату и предузима канцеларијске мјере принудне наплате по донесеним рјешењима за обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос: 

1.      да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.      да је старији од осамнаест (18) година;

3.      да има општу здравствену способност;

4.      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за oбављање послова у републичком органу управе и

5.      да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса 

III Посебни услови: 

За радно мјесто означено под бројем 1.1. 

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.2. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.3. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.4. 

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе 

За радно мјесто означено под бројем 1.5. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.6. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.7. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.8. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године искуства у струци или једна (1) година искуства на инспекцијским пословима; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен испит за возача моторног возила „Б" категорије. 

За радно мјесто означено под бројем 1.9. 

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.10. 

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.11. 

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.12. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.13. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет, други факултет правног смјера или факултет политичких наука; VII степен стручне спреме; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.14. 

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.15. 

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе 

За радно мјесто означено под бројем 1.16. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.17. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.18. 

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

За радно мјесто означено под бројем 1.19. 

Завршена средња школа (гимназија, економска, управна или техничка); IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе. 

V Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању. 

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије. 

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.  VI Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији. 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа. Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:  

oзнaчeнa пoд брojeм:1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14.,1.15., 1.16., 1.17., и 1.18.;

 

VIII. 

Jaвни кoнкурс ћe сe oбjaвити у днeвнoм листу ,,Нeзaвиснe нoвинe" и нa интeрнeт стрaници Aгeнциje зa држaвну упрaву. 

Jaвни кoнкурс oстaje oтвoрeн 15 (пeтнaeст) дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у днeвнoм листу ,,Нeзaвиснe нoвинe". 

 

                                                                                                                              ВД ДИРEКTOРA

                                                                                                                               Сaшa Глигoрић 

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija