FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Аугуст 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 08 Јули 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - Министарство унутрашњих послова

         Служба министра

1.1.   Инспектор, Одјељење за међународну сарадњу, Јединица за међународну

         сарадњу и европске интеграције                                                                   1 извршилац

         Управа за правне и кадровске послове

1.2.   Виши стручни сарадник за хармонизацију прописа,

         Одјељење за правне и нормативне послове                                                  1 извршилац

         Управа за материјално-финансијске и имовинске послове

1.3.   Виши стручни сарадник за послове противпожарне заштите                         1 извршилац

         Полицијска управа Бања Лука

1.4.   Стручни сарадник-техничар за одржавање ИК система,

        Одјељење за информационо комуникационе технологије                              1 извршилац

1.5.  Стручни сарадник за послове регистрације возила,

        Група за послове регистрације возила II, Одсјек за управне послове

        Одјељење за правне и кадровске послове                                                     1 извршилац

1.6.  Стручни сарадник за послове регистрације возила и возачке дозволе,

        Одсјек за управно правне послове, ПС Кнежево                                            1 извршилац

        Полицијска управа Добој

1.7.  Стручни сарадник за информације, Одсјек за издавање личних

        докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                                 1 извршилац

        Полицијска управа Бијељина

1.8.  Стручни сарадник за КЕ и ОЕ, Одсјек за потраге, Одјељење за

         општи криминалитет, Сектор криминалистичке полиције                              1 извршилац

1.9.   Стручни сарадник за послове путних исправа,

         Одсјек за управно правне послове, ПС Лопаре                                                          1 извршилац

1.10. Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта,

         личних карата и ЈМБ, Одсјек за управно правне послове, ПС Угљевик          1 извршилац

         Полицијска управа Источно Сарајево

1.11. Виши стручни сарадник за радне односе,

         Одјељење за правне и кадровске послове                                                     1 извршилац

1.12. Стручни сарадник-техничар за одржавање ИК система,

         Одјељење за информационо комуникационе технологије                             1 извршилац

1.13. Руководилац Одсјека, Одсјек за управно-правне послове, ПС Соколац         1 извршилац

         Полицијска управа Требиње

1.14. Стручни сарадник за послове путних исправа и оружја, ПС Берковићи         1 извршилац

         Полицијска управа Зворник

1.15. Виши стручни сарадник-администратор ИК система,

         Одјељење за информационо-комуникационе технологије                             1 извршилац

1.16. Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта,

         личних карата и ЈМБ, Одсјек за издавање личних докумената,

         Одјељење за правне и кадровске послове                                                     1 извршила

         Полицијска управа Мркоњић Град

1.17. Стручни сарадник за послове оружја, регистрације возила, возачке

         дозволе, пребивалиште, боравиште, личне карте и ЈМБ

         (за подручје Купреса), Одсјек за управно правне послове, ПС Шипово         1 извршилац

         Полицијска управа Фоча

1.18. Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта,

         личних карата и ЈМБ, Одсјек за управно правне послове, ПС Вишеград         1 извршилац        

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Врши све облике сарадње и комуникације са дипломатско-конзуларним представништвима, међународним организацијама, другим организацијама и органима, те агенцијама за спровођење закона Федерације БиХ, Брчко Дистрикта, Босне и Херцеговине, земаља из непосредног окружења и земаља у свијету. Учествује на састанцима и другим облицима међусобне сарадње, сачињава записнике у вези са тим, прати реализацију закључака из записника, анализира њихову ефикасност, припрема инструкције и упутства за поступање организационих јединица Министарства према представницима полиција у земљи и иностранству и међународним организацијама, те контролише досљедну примјену тих упутстава. Прати, усмјерава и усклађује рад других организационих јединица Министарства приликом међународних и полицијских контаката, пружа стручну помоћ у вршењу послова из њиховог дјелокруга гдје је присутан међународни или међуполицијски фактор. Прати безбједносна кретања и процјене у иностранству и проучава методологију рада полиција других земаља, те у складу с тим предлаже рјешења за унапређење послова Министарства. Организује и координира стручно усавршавање припадника Министарства у земљи и иностранству. Сачињава извјештаје, информације и друге материјале из области међуполицијске сарадње и међународног полицијског дјеловања за Министарство и извјештаје о обавезама Министарства по релевантним међународним конвенцијама и препорукама. Прати реализацију обавеза Министарства по међународним уговорима из области безбједности склопљеним испред БиХ. Организује и координира учешће припадника Министарства у мировним операцијама у свијету. Учествује у ванредним и посебним активностима када су присутни међународни и представници других агенција за спровођење закона. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Прати измјене и допуне прописа Европске уније, Савјета Европе и Уједињених нација, израђује изјаву о усклађености и упоредни приказ уз нацрте и приједлоге прописа из области унутрашњих послова, врши њихову правно- техничку обраду, даје стручна мишљења о преднацртима, нацртима и приједлозима закона и других прописа у погледу усклађености, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Организује провођење и примјену заштите од пожара утврђене законом, техничким прописима, упутствима, одлукама и осталим нормативним актима који уређују ову материју. Израђује план и програм мјера од пожара и прати реализацију истих, израђује извјештаје, анализе и информације о стању заштите од пожара, пружа стручну помоћ организационим јединицама Министарства (у организовању, провођењу и унапређењу стања заштите од пожара). Предлаже набавку опреме и средстава за заштиту од пожара, контролише стање исправности и намјенско кориштење средстава и опреме за заштиту од пожара, предлаже одговарајућа рјешења у отклањању утврђених недостатака и провођењу наложених мјера од стране Одјељења за експлозивне материје и послове заштите од пожара. Даје приједлоге на пројектне задатке у вези изградње, адаптације и реконструкције објеката и просторија Министарства, врши контролу објеката Министарства и брине се о унапређењу општег стања заштите од пожара, указује запосленима на уочене недостатке, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Ради на пословима одржавања свих врста телефонских уређаја, инсталација и пратеће опреме, израђује скице и шеме за монтажу, врши монтажу уређаја и води евиденцију о томе, дефинише и отклања мање кварове на рачунарској и мрежној опреми, системима видео-надзора и другим техничким системима намијењеним за заштиту објеката, по потреби консултује надлежног администратора, поставља каналице, утичнице и каблове за рачунарску мрежу, врши кримповање и испитивање исправности каблова, стара се о исправности рачунара и рачунарске опреме; води евиденцију о опреми примљеној на сервис у одсјек и опреми упућеној на сервис испоручиоцу, у редовно радно вријеме пружа Техничку подршку 24/7 (Help Desk) корисницима ИК система Министарства на подручју ПУ, учествује у одржавању радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике и системима видео-надзора, стара се о резервним дијеловима и потрошном материјалу; контролише радни амбијент у коме функционише опрема, креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и  потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденција о возилима, по потреби спроводи поступак издавања возачких дозвола, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и других прописаних потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденције о возилима, спроводи поступак издавања возачких дозвола, извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из тих евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

На одређенимм локацијама за издавање личних докумената даје упутства странкама у поступку остваривања њихових права у области ЈМБ, пребивалишта - боравишта, личних карата, возачких дозвола и регистрације возила, обавља и друге псолове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.8.

Учествује у вођењу казнених евиденција за лица, припрема писмене податке из казнене евиденције судовима, тужилаштвима, станицама и ПУ као и републичким органима, привредним друштвима и другим установама на образложен захтјев и у складу са законом, припрема податке за увјерења о некажњавању грађанима, врши провјере и даје податке полицијским службеницима за њихове оперативне потребе, води оперативну крим. евиденцију у складу са Упутством о вођењу ових евиденција, отвара картоне за лица  у опште абецедној (азбучној) евиденцији, евиденцији особених знакова, надимака и лажних имена, евиденцији депортованих лица, евиденцији кривичних дјела са непознатим извршиоцима, несталих лица, украдених предмета, неидентификованих лешева. Отвара досијеа, регистар отворених крим. обрада, регистар догађаја, регистар лица под локалним и републичким надзором, писмено даје податке органима и службама безбједности, врши провјере и даје податке полицијским службеницима за њихове оперативне потребе.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.9.

У управном поступку у вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, води и друге евиденције из те области, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака, обавља и друге послове и задатке које му одреди непосредни руоводилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.10.

Спроводи управни поступак у вези закона о пребивишту и боравоишту грађана, закона о личној карти и закома о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито, врши птријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потвреде и увјерењеа из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје врши и друге псолове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.11.

Припрема приједлоге о пријему и распоређивању радника на рад и  престанку радног односа по општим прописима, удаљењу са рада, мировању радног односа, пензионисању, припрема план годишњих одмора, доноси друга рјешења о правима и обавезама радника из радног односа, сређује кадровску документацију, води евиденцију о радницима, ажурира све промјене о кретању радника у служби као и о њиховом стручном оспособљавању,  прати примјену прописа из области правних и кадровских послова. Остварује увид и усмјерава рад на подручју ПУ и ПС предлаже мјере за њихово унапређење, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.12.

Ради на пословима одржавања свих врста телефонских уређаја, инсталација и пратеће опреме, израђује скице и шеме за монтажу, врши монтажу уређаја и води евиденцију о томе, дефинише и отклања мање кварове на рачунарској и мрежној опреми, системима видео-надзора и другим техничким системима намијењеним за заштиту објеката, по потреби консултује надлежног администратора, поставља каналице, утичнице и каблове за рачунарску мрежу, врши кримповање и испитивање исправности каблова, стара се о исправности рачунара и рачунарске опреме; води евиденцију о опреми примљеној на сервис у одсјек и опреми упућеној на сервис испоручиоцу, у редовно радно вријеме пружа Техничку подршку 24/7 (Help Desk) корисницима ИК система Министарства на подручју ПУ, учествује у одржавању радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике и системима видео-надзора, стара се о резервним дијеловима и потрошном материјалу; контролише радни амбијент у коме функционише опрема, креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.13.

Предузима, односно предлаже предузимање мјера за рјешавање питања из дјелокруга одјељења-одсјека-групе, спроводи управни поступак у првом степену у области управних унутрашњих послова у случају када је за рјешавање управних ствари из ове области потребно спроводити посебан испитни поступак, контролише потпуност и законитост достављених захтјева, контролише све операције код издавања личних докумената, пружа правну помоћ грађанима у остваривању њихових права и извршавања обавеза у управном поступку, предузима превентивне мјере у складу са законом на спречавању злоупотребе личних докумената, остварује увид и усмјерава рад одјељења-одсјека-групе, према потреби учествује у провјери навода предствки грађана која се односе на поступање и рад радника који врше управне унутрашње послове у ПС, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за стање у овој области на подручју ПС.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.14.

Спроводи управни поступак и примјену Закона о путним исправама, заприма захтјеве за издавање путних исправа, издаје путне исправе, пружа правну  помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, води евиденције из те области, спроводи управни поступак у вези оружја и муниције, издаје оружни лист, одобрење за држање оружја, одобрење за набавку, дозволу за ношење, пружа правну помоћ грађанима везано за ову област, заприма захтјеве за рјешавање управних ствари из надлежности ПУ и доставља их ПУ, води прописане евиденције из ове области, стара се о располагању са одузетим оружјем, обрађује статистичке и друге евиденције, као и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.15.

Одговара за функционисање система и ИК инфраструктуре у ПУ и ПС; активно учествује у пројектовању и администрирању ИК инфраструктуре; одговоран је за инсталацију, конфигурисање и администрацију мрежних уређаја на подручју ПУ; инсталира, одржава и администрира анти-вирусни сервер и координира ажурирање анти-вирусног софтвера на рачунарима на подручју ПУ; учествује у имплементирању планова безбједностина нивоу ПУ на основу налога које достави Управа за ИКТ, начелнику Одјељења пријављује инциденте који се односе на безбједност ИС; одговара за квалитет, тачност и безбједност података; ажурира базу података мрежне и рачунарске опреме на нивоу ПУ; води рачуна о пројектној и техничкој документацији о стању ИК инфраструктуре на нивоу ПУ; учествује у изради и реализацији програма развоја и модернизације функционалних ИК система. Прати снабдијевање резервним дијеловима; прегледа и анализира извјештаје о раду система; врши превентивно одржавање и тестирање инсталиране мрежне и рачунарске опреме на нивоу Министарства у циљу контроле, откривања евентуалних грешака, ради на проналажењу узрока сложенијих кварова и њиховом отклањању; даје стручна упутства и објашњења техничарима и помаже им непосредно у вези са извршавањем постављених задатака; учествује у изради и реализацији пројеката инсталација слабе струје. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.16.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и  боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.17.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и других прописаних потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, припрема нацрте потврда и увјерења на основу службене евиденције о возилима, спроводи поступак издавања возачких дозвола, извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом,спроводи управни поступак у вези Закона о оружју и муницији, спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и  боравишту грађана, Закона о личној карти, Закона о ЈМБ, у случају када се рјешавање у овим стварима врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање ЈМБ, води прописане евиденције из ове области, обрађује статистичке и друге извјештаје, као и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.18.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за oбављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Висока стручна спрема; правни или други факултет друштвеног смјера, висока школа унутрашњих послова; знање енглеског и/или других страних језика; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Висока стручна спрема; правни факултет; познавање енглеског језика; положен стручни испит и најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Висока стручна спрема техничког смјера; положен стручни испит за заштиту од пожара;  најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Средња стручна спрема, техничког смјера или средња стручна спрема уз посједовање одговарајућих специјалистичких сертификата; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Средња стручна спрема (IV степен) техничког или друштвеног смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци  радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Средња стручна спрема; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Висока стручна спрема, правни факултет или висока школа унутрашњих послова или други факултет друштвеног смјера; положен стручни испит и најамње једна (1) година  радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Средња стручна спрема-техничког смјера или средња стручна спрема уз посједовање одговарајућих специјалистичких сертификата; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Висока стручна спрема; правни факултет, висока школа унутрашњих послова; двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.14.

Виша стручна спрема; друштевеног смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.15.

Висока стручна спрема; електротехнички факултет, технички факултет-информатика, електротехника, електроника, машинство, телекомуникације, ФОН-информатичког смјера, ПМФ- смјер информатика, факултети пословне информатике или информационих технологија;  познавање енглеског језика; положен стручни испит и најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.16.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.17.

Виша стручна спрема правног или другог друштвеног смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.18.

Виша стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању) за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.11., 1.12., 1.13., 1.15.;

б) дипломе о завршеној вишој школској спреми за радна мјеста означена под бројем: 1.14., 1.17., 1.18.;

в) дипломе/свједочанства о завршеној средњој стручној спреми за радна мјеста означена под бројем: 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.16.

г) увјерења о положеном стручном испиту;

д) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

ђ) доказа о знању енглеског и/или других страних језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.;

е) доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.2., 1.15.;

ж) доказа о положеном стручном испиту за заштиту од пожара за  радно мјесто означено под бројем 1.3.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине.

 

 

  В.Д. ДИРЕКТОРА  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija