FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јули 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу; Републички завод за статистику

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 23 Јун 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1 Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

 

1.1.   Виши стручни сарадник за фондове и програме помоћи ЕУ                           1 извршилац

1.2.   Виши стручни сарадник за политику интегрисања,

         аналитику и ивјештавање                                                                                   1 извршилац

 

      2    Републички завод за статистику

2.1.      Виши стручни сарадник за статистику рударства, прерађивачке

            индустрије и енергетике                                                                                       1 извршилац

2.2.      Виши стручни сарадник за структурне пословне статистике (СПС)                 1 извршилац

2.3.      Виши стручни сарадник за сектор домаћинства и непрофитне институције   1 извршилац

2.4.      Виши стручни сарадник за сталне цијене, кварталне и регионалне рачуне    1 извршилац

2.5.      Виши стручни сарадник за правне и нормативне послове                                1 извршилац

2.6.      Виши стручни сарадник за статистичке активности из области

            привредних и друштвених дјелатности у Одјељењу Бања Лука                       1 извршилац

2.7.      Виши стручни сарадник за статистичке активности из области

            привредних и друштвених дјелатности у Одјељењу Добој                                1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Прикупља информације и припрема материјале о доступној ЕУ развојној помоћи; обавља послове презентације расположивих програма помоћи потенцијалним корисницима; прикупља податке о програмима/пројектима који се могу кандидовати за ЕУ развојну помоћ; учествује у изради аналитичких, информативних и других стручних материјала из надлежности Одјељења; остварује координацију републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интегација и међународне сарадње у складу са републичким прописима; координише и усклађује дјеловање републичких представника у раду радних тијела успостављених у оквиру система координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини; сарађује са другим службама у вези давања стручних мишљења и израде информативних материјала; припрема и учествује у обукама које имају за циљ припрему квалитетнијих програма/пројеката; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Прати спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Босне и Херцеговине; остварује координацију републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње у складу са републичким прописима; координира дјеловање представника Републике Српске у заједничким тијелима ЕУ и Босне и Херцеговине која се успостављају на основу Споразума о стабилизацији и придруживању те прати њихов рад; врши међуресорну припрему републичких органа управе и институција Републике Српске и координацију учешћа представника Републике Српске у процесу преговарања са Европском унијом,; припрема и ревидира редовне стратешке документе и акционе планове везане за испуњавање обавеза Републике Српске у процесу европских интеграција; остварује и координира сарадњу са другим тијелима у Босни и Херцеговини, те институцијама, органима и тијелима ЕУ, њеним државама чланицама, државама кандидатима и поенцијалним кандидатима у процесу придруживања и приступања Босне и Херцеговине Европској унији; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Планира, координира и организује послове из области рударства, прерађивачке индустрије и енегетике и производних стастистика; припрема методолошку основу; примјењује и ради на унапређењу постојећих методологија, стандарда и класификација; врши припрему за обраду, обраду, анализу и дисеминацију статистичких података; организује и реализује израду методологије, прикупљање, обраду, процјењивање, анализу и дисеминацију података из статистика које спроводи; израђује статистичке индикаторе из области рударства, прерађивачке индустрије и енергетике и производних статистика; припрема и спроводи организациона и методолошка рјешења за спровођење пописа из области рударства, прерађивачке индустрије и енергетике и методолошке инструменте за обраду пописне грађе; води и ажурира регистар из свог дјелокруга; учествује у развоју и избору метода узорака из свог дјелокруга; уводи нове и редизајнира постојеће статистичке активности из области статистике рударства, прерађивачке индустрије и енергетике и производних статистика; сарађује са административним изворима података; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

Планира, координира и организује послове из области структурних пословних статистика (СПС) и осталих услужних статистика; припрема методолошку основу; примјењује и ради на унапређењу постојећих методологија, стандарда и класификација; врши припрему за обраду, обраду, анализу и дисеминацију статистичких података; организује и реализује израду методологије; прикупљање, обраду процјењивање, анализу и дисеминацију података из статистика које спроводи; производи упоредиве и поуздане СПС индикаторе усклађене са SBS (Structural Business Statistics) регулативом ЕУ; израђује статистичке индикаторе који се односе на област осталих услужних статистика; уводи нове и редизајнира постојеће статистичке активности из области структурних пословнох статистика (СПС) и осталих услужних статистика; сарађује са административним изворима података; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.3.

Планира, координира и организује послове из области статистике сектора домаћинства и непрофитних институција и националних рачуна; припрема методолошку основу; примјењује и ради на унапређењу постојећих методологија, стандарда и класификација; врши припрему за обраду, обраду, анализу и дисеминацију статистичких података; организује и реализује израду методологије; прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података из статистика које спроводи; израђује статистичке индикаторе који се односе на област сектора домаћинства и непрофитних институција и националних рачуна; учествује у припреми методолошких рјешења из оквира дјелокруга рада за потребе других организационих јединица Завода у циљу примјене SNA/ESA методологија; води и ажурира регистар из свог дјелокруга; учествује у развоју и избору узорака из свог дјелокруга; уводи нове и редизајнира постојеће статистичке активности из области сектора домаћинаства и непрофитних инститиција и националних рачуна; сарађује са административним изворима података; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.4.

Планира, координира и организује послове из области статистике сталних цијена, кварталних и регионалних рачуна и статистике националних рачуна; припрема методолошку основу; примјењује и ради на унапређењу постојећих методологија, стандарда и класификација, врши припрему за обраду, обраду, анализу и дисеминацију статистичких података; организује и реализује израду методологије, прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података из статистике које спроводи; израђује статистичке индикаторе који се односе на област сталних цијена; кварталних и регионалних рачуна и статистика националних рачуна; учествује у припреми методолошких рјешења из оквира дјелокруга рада за потребе других организационих јединица Завода у циљу примјене SNA/ESA методологија; води и ажурира регистар из свог дјелокруга; учествује у развоју и избору узорака из свог дјелокруга; уводи нове и редизајнира постојеће статистичке активности из области статистике сталних цијена; кварталних и регионалних рачуна и статистике националних рачуна; сарађује са административним изворима података; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.5.

Обавља сложене послове из дјелокруга рада Одсјека; сарађује и учествује у припреми нацрта, измјена и допуна закона и подзаконских аката из дјелокруга рада Завода; припрема приједлог Статистичког програма, Плана рада Завода и Извјештаја о извршењу активности; пружа помоћ и учествује у изради докумената везано за европске интеграције; учествује у пружању стручне и техничке помоћи у имплементацији закона и подзаконских аката из дјелокруга рада Завода; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.6.

Обавља сложене стручне, статистичко-евиденционе и методолошке послове из дјелокруга рада Одјељења; организује и спроводи дистрибуцију статистичког инсрументарија извјештајним јединицама; врши прикупљање статистичких извјештаја; контролу обухвата, тачности и потпуности извјештаја; врши одговарајућу припрему материјала за обраду и унос података; одговара за ажурност и квалитет статистичких података; одржава непосредни и стални контакт и пружа стручну помоћ извјештајним јединицама и спољним сарадницима (анкетарима и пописивачима); сарађује са административним изворима података; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.7.

Обавља сложене стручне, статистичко-евиденционе и методолошке послове из дјелокруга рада Одјељења; организује и спроводи дистрибуцију статистичког инсрументарија извјештајним јединицама; врши прикупљање статистичких извјештаја; контролу обухвата, тачности и потпуности извјештаја; врши одговарајућу припрему материјала за обраду и унос података; одговара за ажурност и квалитет статистичких података; одржава непосредни и стални контакт и пружа стручну помоћ извјештајним јединицама и спољним сарадницима (анкетарима и пописивачима); сарађује са административним изворима података; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; факултет политичких наука, правни, филолошки - студијски програм енглески језик и књижевност или економски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару; активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; факултет политичких наука, правни, економски или филозофски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару; активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; технолошки, економски факултет или други факултет економског смјера; најмање једна (1) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме; природно математички факултет, економски факултет или други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.3.

VII степен стручне спреме; економски факултет или други факултет економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.4.

VII степен стручне спреме; економски факултет или други факултет економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.5.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.6.

VII степен стручне спреме; природно математички факултет, пољопривредни, филозофски, правни факултет или други факултет правног смјера, економски факултет или други факултет економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.7.

VII степен стручне спреме; природно математички факултет, пољопривредни, филозофски, правни факултет или други факултет правног смјера, економски факултет или други факултет економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

 V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену обраљзовања;

г) доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1. и 1.2.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                          В.Д. ДИРЕКТОРА  

 Александар Радета

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija