FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Мај 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Пореска управа

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 10 Март 2020

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

  I - 1  Пореска управа

 

1.1.    Виши стручни сарадник за праћење и усклађивање обавезе подношења

пореских пријава, Сектор за централну обраду пореских докумената,

Одјељење за обраду пореских пријава                                                            1 извршилац

1.2.    Виши стручни сарадник за доприносе, Сектор за услуге пореским

обвезницима, Одјељење за порезе, регистрацију и координацију

рада ПЦ и ПЈ                                                                                                       1 извршилац

1.3.    Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге, Подручни центар

Бања Лука, Одјељење наплате за правна лица                                               4 извршиоца

1.4.    Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар

Бања Лука, Одјељење наплате за предузетнике                                             2 извршиоца

1.5.    Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар

Бања Лука, Одјељење наплате за физичка лица                                             4 извршиоца

1.6.    Виши стручни сарадник за регистрацију и услуге, Подручни центар

Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука, Одсјек за регистрацију

и услуге пореским обвезницима                                                                        1 извршилац

1.7.    Виши стручни сарадник за порез на непокретности, Подручни центар

Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука, Одсјек за регистрацију

и услуге пореским обвезницима                                                                       1 извршилац

1.8.    Виши стручни сарадник за пријем и обраду пореских пријава,

Подручни центар Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука,

Одсјек за обраду пореских пријава                                                                 1 извршилац

1.9.    Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар

Бања Лука, Подручна јединица Лакташи                                                        2 извршиоца

1.10.  Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар

Бања Лука, Подручна јединица Прњавор                                                        1 извршилац

1.11.  Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар

Бања Лука, Подручна јединица Челинац                                                         1 извршилац

1.12.  Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар

Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука,

Одсјек за пријем и обраду пореских пријава                                                    1 извршилац

1.13.  Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар

Бања Лука, Подручна јединица Градишка                                                       1 извршилац

1.14.  Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар

Бања Лука, Подручна јединица Лакташи                                                        1 извршилац

1.15.  Млађи порески инспектор, Подручни центар Добој,

Одјељење за контролу                                                                                       1 извршилац

1.16.  Виши стручни сарадник за посебне поступке, Подручни центар

Бијељина, Одјељење наплате за правна лица                                                 1 извршилац

1.17.  Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар

Бијељина, Подручна јединица Угљевик                                                            1 извршилац

1.18.  Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Добој,

Подручна јединица Дервента                                                                          1 извршилац

1.19.  Стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар Зворник,

Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                                       1 извршилац

1.20.  Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге, Подручни центар

Требиње, Одјељење наплате за правна лица                                                  1 извршилац

1.21.  Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге, Подручни центар

Источно Сарајево, Одјељење наплате за правна лица                                     1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Континуирано прати извјештаје о дневним системским обрадама, учествује у периодичном отварању ИЦР-ова, анализира спорне случајеве Отварања и Затварања ИЦР-ова, рјешава или у сарадњи са другим организационим јединицама ПУРС учествује у рјешавању истих; пружа корисничку подршку запосленима у организационим јединицама ПУРС у дијелу активности која се односи на Отварање и Затварање ИЦР-ова и код масовног креирања опомена за подношење пореских пријава, прати процес до слања опомена обвезнику и координира исправку матичних података, сторнирање потраживања за пријаве и друге активности које утичу на исправност креиране опомене; учествује у дефинисању функционалних захтјева за евидентирање обавезе подношења пореских пријава  и евидентирање извршења обавезе подношења пореских пријава, иницира измјене у софтверској апликацији, тестирању и верификацији исправност софтверске апликације, прати извршење евидентирања обавезе подношења пореских пријава.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Даје одговоре пореским обвезницима на конкретна питања у вези са примјеном прописа о доприносима и прописа о регистрацији обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса путем писане кореспонденције, пружа стручну помоћ пореским обвезницима у вези са примјеном прописа о доприносима и прописа о регистрацији обвезника доприноса, путем непосредног контакта у просторијама Одјељења, пружа стручну помоћ пореским обвезницима у вези са примјеном међународних уговора о социјалном осигурању, припрема приједлоге за ажурирање и креирање веб-сајта ПУРС у дијелу који се односи на доприносе и регистрацију обвезника доприноса, припрема брошуре, јавне позиве, пореске календаре, публикације и друге едукативне материјале из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, припрема инструкције, упутства, обавјештења, објашњења и друге правне акте из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, припрема теме и организује семинаре, округле столове и друге облике јавног информисања пореских обвезника из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, врши стручну обуку службеника ПУРС из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, припрема иницијативе за измјену постојећих и нацрте нових прописа из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, припрема одговоре на питања која се често постављају из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, дефинише функционалне захтјеве за измјену постојећих апликација и увођење нових апликација код промјене прописа и увођења нових прописа, припрема приједлоге за измјене и доградњу софтверских апликација које се односе на доприносе и регистрацију обвезника доприноса, верификује исправност и тачност софтверских апликација које се односе на доприносе и регистрацију обвезника доприноса, пружа стручну помоћ службеницима контакт центра ПУРС из области доприноса и регистрације обвезника доприноса, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Обрађује и евидентира обавезе за плаћање пореза, казни, такси и осталих накнада по захтјевима других органа, континуирано прати плаћање по издатим рјешењима, обрађује захтјеве за поврат и прекњижавање, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате по донесеним рјешењима и рачунима пореза на непокретности који нису плаћени у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, води управни поступак у поступку регистрације, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима све пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, израђује приједлоге рјешења из надлежности Одсјека, води управне поступке и доноси рјешења ако га за то овласти руководилац органа, утврђује тржишну и набавну вриједност непокретности ради утврђивања основице за обрачун капиталне добити, овјерава уговоре о плаћеном порезу на капиталну добит код промета непокретности, припрема и комплетира списе по жалбама, обрађује захтјеве, рјешава све спорне пореске пријаве и израђује извјештаје које доставља руководиоцу Одсјека, организује и координира издавање и доставу пореских рачуна пореза на непокретности, води управне поступке по пореским рачунима и поступак принудне наплате пореза на непокретности, издаје увјерења и потврда за порез на непокретности  из евиденција које се воде код ПЈ за правна и  физичка лица, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.8.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, учествује у вођењу мање сложених предмета из надлежности Одсјека, утврђује тржишну и набавну вриједност непокретности ради утврђивања основице за обрачун капиталне добити, припрема и комплетира списе по жалбама, обрађује захтјеве, рјешава спорне пореске пријаве и израђује извјештаје, потврђује ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама  МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.9.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ,  потврђује ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама  МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, издаје електронске цертификате правним и физичким лицима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.10.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ,  потврђује ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама  МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, издаје електронске цертификате правним и физичким лицима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.11.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ,  потврђује ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама  МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, издаје електронске цертификате правним и физичким лицима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.12.

Прима, обрађује и у информациони систем ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање пореских увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, прима предмете за архивирање, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.13.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.14.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.15.

Обавља теренску и канцеларијску контролу законитости и правилности поступка пријављивања и плаћања пореских обавеза код предузетника и физичких лица из надлежности Центра, обавља све врсте посебних пореских контрола, израђује рјешења о поврату и прекњижавању у вези са контролом, обавља контролу подношења захтјева за фискализацију, доноси рјешења о фискализацији и остале послове везане за фискализацију, обавјештава ПЈ о измиреним обавезама у вези са одјавом ЈИБ, припрема предмете за архивирање, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.16.

Прати прописе који регулишу наплату пореских обавеза и предлаже мјере за њихово спровођење, сарађује са органима надлежним за геодетске послове, правосудним и другим органима с циљем обезбјеђења наплате, координира радом тима за спровођење принудне наплате на терену, по налогу претпостављеног руководиоца предузима мјере пљенидбе имовине пореских дужника, врши пљенидбу готовине и предузима друга најефикаснија средства принудне наплате предвиђена прописима, обезбјеђује процјену заплијењене имовине и спроводи поступак лицитације или уступања одузете имовине, даје правне савјете и објашњења у вези са примјеном прописа начелнику Одјељења и осталим службеницима за поступање у појединим управним стварима, подноси захтјев за успостављање и брисање хипотеке, подноси приједлог за покретање извршног поступка и спроводи друге посебне мјере за обезбјеђење наплате, контролише исправност израђених рјешења за утврђивање застаре пореских обавеза, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.17.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ,  потврђује ИПП МПО-1002, шаље обавјештења пореским обвезницима о неисправним пореским пријавама  МПО-1002 и другим пријавама, и води управни поступак по истом, издаје електронске цертификате правним и физичким лицима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.18.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, издаје електронско-идентификационе картице за физичка лица у радном односу, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.19.

евидентира обавезе за плаћање пореза, казни, такси и осталих накнада по захтјевима других органа, континуирано прати плаћање по издатим рјешењима, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате по донесеним рјешењима и рачунима пореза на непокретности који нису плаћени у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.20.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.21.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије

 

Опште и посебне услове можете погледати ОВДЈЕ.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању) за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.15., 1.16., 1.17., 1.20., 1.21.;

б) дипломе о завршеној вишој школи/виша стручна спрема за радно мјесто означено под бројем: 1.19.;

в) дипломе/свједочанства о завршеној средњој школи/средња стручна спрема за радна мјеста означена под бројем: 1.12., 1.13., 1.14., 1.18.;

г) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

д) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 1.15. и 1.16. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

-      дипломe о завршеној високој школској спреми за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.15., 1.16., 1.17., 1.20., 1.21.;

-      дипломе о завршеној вишој школи/виша стручна спрема за радно мјесто означено под броје, 1.19.;

-     дипломе/свједочанства о завршеној средњој школи/средња стручна спрема за радна мјесат означена под бројем: 1.12., 1.13., 1.14., 1.18.;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или  рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       возачке дозволе „Б" категорије за радна мјеста озбначена под бројем: 1.15., 1.16.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                 В.Д. ДИРЕКТОРА  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija