FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 31 Децембар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1   Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

1.1.        Виши стручни сарадник за заштиту биља,

Подручна јединица Бања Лука                                                                        1 извршилац

1.2.         Виши стручни сарадник за агроекономију,

Подручна јединица Бања Лука                                                                        1 извршилац

1.3.         Виши стручни сарадник за рурални развој,

Подручна јединица Бијељина                                                                          1 извршилац

1.4.         Виши стручни сарадник за рурални развој,

Подручна јединица Соколац                                                                            1 извршилац

1.5.         Виши стручни сарадник за ЕУ интеграције у области вода           1 извршилац

1.6.         Виши стручни сарадник за правне послове                                    1 извршилац

 

 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Учествује у планирању и спровођењу програма рада; одржава опрему; извјештава руководиоца Подручне јединице о својим активностима; развија техничку и пословну ефикасност; идентификује релевантна практична, правовремемна и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области; успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из области заштите биља и стално их ажурира; планира програм савјетодавно стручног рада и обука из заштите биља који задовољава потребе произвођача уз пуну искоришћеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца Подручне јединице осигурава спровођење плана, прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника; организује давање савјета директно: усмено и писмено и путем медија; води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац о активностима Подручне јединице када је ријеч о заштити биља; у сарадњи са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у области заштите биља; развија их у практичној форми имплементира на имањима; сарађује са специјалистима из области заштите биља и других организација како би се размијенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме; континуирано прати нове технологије из области заштите биља и процјењује њихову примјењивост; обавља и друге послове по налогу руководиоца Подручне јединице и помоћника министра. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Организује и даје релевантне, практичне, благовремене и непристрасне савјете и креира прихватљиве моделе обуке како за фармере тако и за запослене у Министарству што резултира унапређењем рентабилности производње, самоодрживости и побољшањем животног стандарда фармера; планира и имплементира програм рада који произилази из описа посла и дјелатности унутар своје области; одржава и правилно користи опрему; редовно процјењује потребе за обуком са руководиоцима и вишим стручним сарадницима у подручним јединицама; у сарадњи са запосленим у Министарству дизајнира, испоручује, надгледа и извршава процјену обуке за запослене у Министарству и клијенте који раде у руралним областима; у сардањи са запосленим у Министарству дизајнира моделе економске анализе свих видова производње и учествује у изради базе података као предуслова добре анализе и планирања; обезбјеђује подршку удружењима пољопривредних произвођача проналазећи маркетиншке моделе њиховог наступа на тржишту; утиче на повезивање произвођачких и прерађивачких капацитета у пољопривреди; на нивоу појединих региона и грана производње, дизајнира, у сарадњу са запосленим у Министарству, планове инвестирања у пољопривредној производњи; обезбјеђује извођење плана; прилагођава га околностима и извјештава о мјесечним резултатима; надгледа менаџмент циклуса обуке од стране извршиоца у подручним јединицама и на локалном нивоу; води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац о регионалним и општинским активностима обуке и коришћења опреме; учествује у развоју службе на своју иницијативу и на захтјев руководиоца и осталих запослених; сарађује са подручним јединицама у области узгоја и селекције као и са асоцијацијама узгајивача квалитетно приплодне стоке; обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке; обавља и друге послове по налогу руководиоца Подручне јединице и помоћника министра. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Подстиче свијест о еколошкој, економској и социо културној одрживости руралне средине; сарађује са фармерима у циљу смањења производних трошкова, побољшања квалитета повећања производње, унапређења и заштите природне животне средине, разноликости у пољопривредним активностима; подржава рурални развој успостављањем интерактивне мреже кроз сагледавање капацитета локалне заједнице, локалне самоуправе, невладиних организација, удружења и других привредних субјеката; учествује у развоју и координацији рада удружења, задруга и приватног предузетништва у руралним подручјима; креира програме за самозапошљавање; креира активности са циљем ангажовања младих и жена у руралном подручју; ангажује се на заштити и конзервацији руралног насљеђа поштујући територијалне специфичности и заштити земљишта; подстиче диверсификацију у производњи како би се обезбиједио алтернативни приход; ангажује се на побољшању квалитета прераде и маркетинга пољопривредних производа са циљем креирања регионалних марки производа; подстиче и промовише сеоски туризам; сарађује са осталим институцијама и организацијама који у свом програму имају компоненту руралног развоја; учествује у развоју Министарства на своју иницијативу и на захтјев руководиоца и осталих запослених; припрема извјештаје и учествује на састанцима на захтјев руководиоца; врши огледне активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца Подручне јединице и помоћника министра. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Подстиче свијест о еколошкој, економској и социо културној одрживости руралне средине; сарађује са фармерима у циљу смањења производних трошкова, побољшања квалитета повећања производње, унапређења и заштите природне животне средине, разноликости у пољопривредним активностима; подржава рурални развој успостављањем интерактивне мреже кроз сагледавање капацитета локалне заједнице, локалне самоуправе, невладиних организација, удружења и других привредних субјеката; учествује у развоју и координацији рада удружења, задруга и приватног предузетништва у руралним подручјима; креира програме за самозапошљавање; креира активности са циљем ангажовања младих и жена у руралном подручју; ангажује се на заштити и конзервацији руралног насљеђа поштујући територијалне специфичности и заштити земљишта; подстиче диверсификацију у производњи како би се обезбиједио алтернативни приход; ангажује се на побољшању квалитета прераде и маркетинга пољопривредних производа са циљем креирања регионалних марки производа; подстиче и промовише сеоски туризам; сарађује са осталим институцијама и организацијама који у свом програму имају компоненту руралног развоја; учествује у развоју Министарства на своју иницијативу и на захтјев руководиоца и осталих запослених; припрема извјештаје и учествује на састанцима на захтјев руководиоца; врши огледне активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца Подручне јединице и помоћника министра. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Учествује у припреми и изради закона и подзаконских аката; прати међународне прописе и стандарде, анализира законодавство ЕУ из области вода у складу са програмом и планом рада Ресора, учествује у изради планова и програма рада Ресора у складу са обавезама хармонизације прописа са прописима ЕУ и прати њихову реализацију; учествује у активностима у вези са израдом извјештаја и других докумената у процесу ЕУ интеграција које припремају домаће институције; прати активности процеса приступања БиХ у ЕУ; учествује у праћењу и анализи међународних конвенција и уговора и других аката; учествује у припреми билатералних и мултилатералних споразума и других аката; координира сарадњу са међународним организацијама и институцијама; припрема аналитичко-информативне материјале, извјештаје и друге материјале; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Учествује у припреми и изради приједлога одлука, закључака, извјештаја и информација ради упућивања Влади на разматрање и усвајање; рјешава управне предмете у другостепеном поступку, израђује рјешења, потврде, увјерења, уговоре, споразуме и протоколе, учествује у рјешавању у управним стварима и у припреми одговора на тужбе; обавља координацију и сарадњу са Правобранилаштвом, поступа по представкама, приједлозима и притужбама; учествује у давању мишљења о међународним и другим уговорима; даје стручна мишљења; обавља и друге правне и стручне послове послове по налогу начелника Одјељења и секретара Министарства. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и секретару Министарства.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет-смјер за заштиту здравља биља и прехрамбених производа или смјер за заштиту здравља биља; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару; положен возачки испит „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет-смјер агроекономија или општи; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару; положен возачки испит „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару; положен возачки испит „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару; положен возачки испит „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

VII степен стручне спреме; правни, економски или природно-математички факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.

 

 

 

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.5.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-        увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.5.

-       

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

  Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija