FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 03 Децембар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1     Министарство унутрашњих послова

            Управа полиције

1.1.     Стручни сарадник за обраду прекршаја, Полицијска станица

           за обраду прекршаја, Јединица полиције за безбједност саобраћаја     2 извршиоца

           Управа за материјално-финансијске и имовинске послове

1.2.     Виши стручни сарадник за јавне набавке, Одјељење за јавне

           набавке и послове инвестиционог и текућег одржавања                         1 извршилац

1.3.    Стручни сарадник - магационер, Одјељење за јавне набавке и

          послове инвестиционог и текућег одржавања                                           1 извршилац

          Управа за полицијску обуку

1.4.    Виши стручни сарадник за стручно усавршавање, Одјељење за

          стручно усавршавање, Јединица за стручну обуку                                   1 извршилац

          Полицијска управа Бања Лука

1.5.    Стручни сарадник за послове писарнице, Писарница и архива,

          Одјељење за правне и кадровске послове                                                2 извршиоца

1.6.    Стручни сарадник за послове регистрације возила, Група за послове

          регистације возила I, Одсјек за управне послове,

          Одјељење за правне и кадровске послове                                                 1 извршилац

1.7.    Стручни сарадник за послове возачких дозвола, Група за послове

          возачких дозвола, Одсјек за издавање личних докумената,

          Одјељење за правне и кадровске послове                                              1 извршилац

1.8.    Стручни сарадник за аквизицију, Одсјек за управно-правне

          послове, ПС Прњавор                                                                                1 извршилац

          Полицијска управа Добој

1.9.    Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних

          карата и ЈМБ, Одсјек за издавање личних докумената,

          Одјељење за правне и кадровске послове                                              1 извршилац

          Полицијска управа Источно Сарајево

1.10.  Стручни сарадник за аквизицију, Одсјек за издавање личних

          докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                        1 извршилац

1.11.  Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних

          карата и ЈМБ, Група за управно-правне послове, СОП Источни

          Стари Град, ПС Пале, Сектор полиције                                                    1 извршилац

          Полицијска управа Требиње

1.12.  Стручни сарадник за послове путних исправа, Одсјек за издавање

          личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове            1 извршилац

          Полицијска управа Приједор

1.13.  Стручни сарадник за послове путних исправа, Одсјек за издавање

          личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове           1 извршилац

         Полицијска управа Зворник

1.14. Стручни сарданик - мобилна станица, Одсјек за издавање личних

         докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                       1 извршилац

1.15. Стручни сарадник - техничар за одржавање радиокомуникационих

         и техничких система, Одјељење за информационо

         комуникационе технологије                                                                          1 извршилац

1.16. Стручни сарадник за вођење кадровске евиденције,

         Одјељење за правне и кадровске послове                                                 1 извршилац

1.17. Стручни сарадник за послове регистрације возила и

         возачке дозволе, ПС Братунац                                                                     1 извршилац

1.18. Стручни сарадник за послове регистрације возила и возачке

         дозволе, пребивалиште, боравиште, ЛК и ЈМБ, ПС Осмаци                     1 извршилац

         Полицијска управа Градишка

1.19. Стручни сарадник за аквизицију,

        Одјељење за правне и кадровске послове                                                  1 извршилац

Полицијска управа Мркоњић Град

1.20. Стручни сарадник за аквизицију, Група за управно - правне

         Послове, ПС Рибник                                                                                     1 извршилац

1.21. Стручни сарадник за послове регистрације возила, возачке дозволе,

        пребивлиште, боравиште, личне карте и ЈМБ (за подручје Петровац),

        Група за управно-правне послове, ПС Рибник                                             1 извршилац

        Полицијска управа Фоча

1.22. Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта,

         личних карата, ЈМБ и аквизицију, Група за управно-правне

         послове, ПС Калиновик                                                                                 1 извршилац

1.23. Стручни сарадник за аквизицију,

         Одсјек за управно - правне послове, ПС Вишеград                                    1 извршилац

 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Врши преузимање, преглед и обраду фотографија прекршаја евидентираних стационарним радарским системима, води прописане евиденције, сачињава службена писмена и акте, заприма акте правних и физичких лица којим одговарају на достављена обавјештења о почињеном прекршају, припрема писмена и податке за издавање прекршајних налога и подношење захтјева за покретање прекршајног поступка, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Непосредно обавља послове јавних набавки, припрема, организује и проводи процедуре набавки у складу са Законом о јавним набавкама, прати реализацију уговора, брине се о квантитативном и квалитативном пријему робе, прегледа, обавља све друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Непосредно руководи магацином наоружања и осталих средстава и стара се о ускладиштењу исте, врши пријем и издавање наоружања из магацина, предлаже расходовање дотрајале и неупотребљиве опреме и наоружања, саставља улазно-излазна документа и води потребне евиденције, као и мјере за одржавање чистоће и реда у магацину, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Организује стручно усавршавање у Одјељењу, прати и анализира стање образовних потреба и предлаже доношење наставних планова и програма стручног усавршавања и учествује у њиховој изради, сарађује са другим носиоцима обуке, непосредно остварује сарадњу са надлежним организационим јединицама Министарства у вези са организовањем и спровођењем свих видова стручног усавршавања, врши контролу начина и квалитета реализације стручног усавршавања, сарађује са другим учесницима стручног усавршавања, врши провјеру знања и стручне оспособљености полицијских службеника у складу са Правилником о стручном оспособљавању полицијских службеника, остварује сарадњу са другим републичким органима, правним и физичким лицима у вези са спровођењем обуке. Непосредно врши послове и задатке у вези са организацијом живота и рада кадета и полазника стручне обуке у вријеме када нису на настави, стара се спровођењу хигијенско-здравствених мјера, организује и координира практичну наставу и стручну праксу кадета Јединице за полицијску обуку-Полицијске академије, прати стручне процедуре и утврђене стандарде и обезбјеђује њихову примјену у раду, подноси извјештаје о раду из свог дјелокруга и врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац, а по захтјеву Министарства, може бити ангажован при обављању одређених послова и задатака из области за коју је стручно оспособљен за потребе других организационих јединица у циљу побољшања квалитета рада истих. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ/станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденција о возилима, по потреби спроводи поступак издавања возачких дозвола, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, спроводи поступак издавања возачких дозвола, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.8.

Врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.9.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.10.

Врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.11.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.12.

Спроводи управни поступак и примјењује Закон о путним исправама, заприма захтјеве за издавање путних исправа, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области,  води прописане евиденције из ове области, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни  руководилац и одговоран је за благовремено и законито извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.13.

У управном поступку у вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, води и друге евиденције из те области, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака, обавља и друге послове и задатке које му одреди непосредни руоводилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.14.

На основу поднесеног захтјева за аквизицију путем мобилне станице, врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, а која због здравствених разлога или инвалидности нису у могућности извршити поступак аквизиције на одређеној локацији,  обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.15.

Ради на пословима одржавања свих врста радио уређаја (ручних, колских, фиксних и репетиторских радио уређаја, преносних краткоталасних станица и покретних краткоталасних центара) и пратећој опреми неопходној за функционисање радио веза, врши сва редовна периодична и ванредна мјерења техничких карактеристика радио уређаја, води евиденције о кваровима и узроцима кварова на радио уређајима, врши свакодневну провјеру и води евиденцију стања радио веза, води евиденцију о утрошку компонената потребних за одржавање радио уређаја, израђује скице и шеме за монтажу релејних фиксних и мобилних ултракраткоталасних уређаја, врши монтажу и демонтажу радио уређаја на радио релејним објектима и у возила, вози сервисна кола; у редовно радно вријеме пружа техничку подршку 24/7 (Help Desk) корисницима ИК система Министарства на подручју ПУ; учествује у одржавању радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике и система видео-надзора; пружа подршку на пословима структурног каблирања и инсталацији пасивне мрежне опреме. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.16.

Обрађује разне статистичке прегледе о радницима, устројава и допуњава поименично евиденције разрађене по систематизацији послова и задатака, израђује разне прегледе систематизације предвиђених попуњених послова и задатака о стручној спреми радника, старосној структури, стажу у органима  унутрашњих послова и др., стара се и сређује пасивну архиву персоналних досијеа, води персоналне евиденције из области рада и у њима евидентира све настале  промјене, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.17.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и других прописаних потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденције о возилима, спроводи поступак издавања возачких дозвола, извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из тих евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.18.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање у тим стварима врши на основу података из службених евиденција, а нарочито : врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и  потврда о регистрацији, извршава мјере безбједности, води прописане евиденције,спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти, Закона о ЈМБ, врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, проводи поступак издавања личних карата, води прописане евиденције из ове области, врши одређивање и евидентирање ЈМБ, проводи поступак издавања возачких дозвола,обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.19.

Врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.20.

Врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.21.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности   саобраћаја на путевима када се рјешавање у тим стварима врши на основу података из службених евиденција, а нарочито : врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и  потврда о регистрацији, извршава мјере безбједности, води прописане евиденције,спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти, Закона о ЈМБ, врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, проводи поступак издавања личних карата, води прописане евиденције из ове области, врши одређивање и евидентирање ЈМБ, проводи поступак издавања возачких дозвола,обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.22.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, издаје личне карте, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.23.

Врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Средња стручна спрема IV степена, познавање рада на рачунару, шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Висока стручна спрема, факултет економског или правног смјера, положен стручни испит, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Средња стручна спрема економског или техничког смјера, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Висока стручна спрема друштвеног смјера, једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Виша стручна спрема друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.14.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.15.

Средња стручна спрема електротехничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.16.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.17.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.18.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.19.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.20.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.21.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.22.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.23.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању) за радна мјеста означена под бројем: 1.2., 1.4.;

б) дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем: 1.12.;

в) дипломе/свједочанста о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19.,1.20., 1.21., 1.22., 1.23.;

г) увјерења о положеном стручном испиту;

д)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној високој школској спреми за радна мјеста означена под бројем: 1.2., и 1.4.;

     -      дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем: 1.12.;

     -      дипломе/свједочанста о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23.;

-       увјерењa о положеном стручном испиту;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija