FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Пореска управа

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 12 Новембар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 I - 1    Пореска управа

 

1.1.     Руководилац Подручне јединице Мркоњић Град,

           Подручни центар Бања Лука, Подручна јединица Мркоњић Град      1 извршилац

1.2.     Виши стручни сарадник за обраду сложених предмета,

           Подручни центар Бања Лука, Подручна јединица Мркоњић Град      1 извршилац

1.3.     Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар

           Бања Лука, Подручна јединица Србац                                                  1 извршилац

1.4.     Стручни сарадник за наплату, Подручни центар Бања Лука,

           Одјељење наплате за физичка лица, таксе и казне                            1 извршилац

1.5.     Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар

           Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука,

           Одсјек за регистарцију и услуге                                                             1 извршилац

1.6.     Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар

           Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука,

           Одсјек за пријем и обраду пореских пријава                                        1 извршилац

1.7.     Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар

           Бања Лука, Подручна јединица Котор Варош                                      1 извршилац

1.8.     Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар

           Приједор, Подручна јединица Приједор                                               1 извршилац

1.9.     Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар

           Добој, Подручна јединица Добој                                                           1 извршилац

1.10.   Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар

           Приједор, Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица        1 извршилац

1.11.   Млађи порески инспектор, Подручни центар Бијељина,

           Одјељење за контролу                                                                           1 извршилац

1.12.   Виши стручни сарадник за наплату и сложене ислуге,

           Подручни центар Зворник, Одјељење наплате за правна лица         1 извршилац

1.13.   Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар

           Источно Сарајево, Подручна јединица Чајниче                                    1 извршилац 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Организује и координира рад ПЈ - Одсјека; даје задужења и упутства за рад запослених и надзире извршење послова; доноси рјешења и друга акта из надлежности ПЈ; организује и прати поступак пријављивања и плаћања пореских обавеза за физичка лица; пружа информације и даје објашњења пореским обвезницима и спроводи програме едукације пореских обвезника који су сачињени у Сједишту и Подручном центру и помоћника директора ПЦ о ефикасности и примјењљивости прописаних поступака и програма сачињених у Сједишту и даје приједлоге за њихово побољшање; издаје прекршајне налоге и подноси захтјеве за покретање прекршајног поступка због почињених  пореских прекршаја; организује издавање и дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и вођење управног поступка по тим рачунима; спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности; израђује планове рада и извјештаје о раду ПЈ; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника; даје обрасце и упутства обвезницима; прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте; додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника; даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације; прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу; врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима; спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности; израђује извјештаје; учествује у рјешавању предмета из надлежности ПЈ; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника; даје обрасце и упутства обвезницима; прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте; додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника; даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације; прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу; врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима; спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности; израђује извјештаје; учествује у рјешавању предмета мање сложености из надлежности ПЈ; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Евидентира обавезе за плаћање казни, такси и осталих накнада по захтјевима других органа; поступа по наведеним захтјевима; континуриано прати плаћање по издатим рјешењима; обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању; прати наплату и предузима канцеларијске мјере принудне наплате по донесеним рјешењима за обавезе које нису плаћене у остављеном року; учествује у раду тима за принудну наплату; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве; обрађује захтјеве за издавање увјерења; излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане; води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу; припрема предмете за архивирање; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве; обрађује захтјеве за издавање пореских увјерења; излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане; води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу; припрема предмете за архивирање; обавља и друге стручнотехничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве; обрађује захтјеве за издавање пореских увјерења; излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане; води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу; припрема предмете за архивирање; обавља и друге стручнотехничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве; обрађује захтјеве за издавање пореских увјерења; излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане; води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу; припрема предмете за архивирање; обавља и друге стручнотехничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве; обрађује захтјеве за издавање пореских увјерења; излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане; води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу; припрема предмете за архивирање; обавља и друге стручнотехничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен; опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама; прати наплату по издатим опоменама; обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању; извршава рјешења за које је надлежан; усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника; израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике; доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС; утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника; обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза; прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање; предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року; учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника Одјељења; обавља и дурге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Обавља теренску и канцеларијску контролу законитости и правилности поступка пријављивања и плаћања пореских обавеза код предузетника и физичких лица из надлежности центра; израђује рјешења о поврату и прекњижавању у вези са контролом; обавља контролу подношења захтјева за фискализацију; доноси рјешења о фискализацији и остале послове везане за фискализацију, укључујући и контролу регистрације оствареног промета преко фискалних каса; обавијештава ПЈ о измиреним обавезама у вези са одјавом ЈИБ; припрема предмете за архивирање; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен; опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама; прати наплату по издатим опоменама; обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању; извршава рјешења за које је надлежан; усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника; израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике; доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС; утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника; обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза; прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање; предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року; учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника Одјељења; обавља и дурге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве; обрађује захтјеве за издавање пореских увјерења; излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане; води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу; припрема предмете за архивирање; обавља и друге стручнотехничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Завршена средња школа (гимназија, економска, управна или техничка); IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у струци или једна (1) година искуства на инспекцијским пословима; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању) за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.10., 1.11., и 1.12.;

б) дипломе/свједочанста о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., и 1.13.;

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

г)  увјерења или потврде о траженом радном искуству.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем: 1.11. (млађи порески инспектор) обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija