FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство просвјете и културе; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 30 Октобар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е   

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

 

I - 1.    Министарство просвјете и културе

1.1.     Виши стручни сарадник за нормативне и правне послове,

           Одјељење за основно образовање и васпитање,

           Ресор за предшколско, основно и средње образовање  и васпитање             1 извршилац

 

     2    Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

2.1.     Виши стручни сарадник за сточарство,

           Подручна јединица Бања Лука                                                                        1 извршилац

2.2      Виши стручни сарадник за сточарство,

            Подручна јединица Приједор                                                                           1 извршилац

2.3.      Виши стручни сарадник за сточарство,

            Подручна јединица Градишка                                                                          1 извршилац

2.4.      Виши стручни сарадник за сточарство,

            Подручна јединица Бијељина                                                                          1 извршилац

2.5.      Виши стручни сарадник за рурални развој,

            Подручна јединица Бијељина                                                                          1 извршилац

2.6.      Виши стручни сарадник за рурални развој,

            Подручна јединица Соколац                                                                            1 извршилац

2.7.      Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове

            у области водопривреде                                                            1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Врши нормативне, управне и стручне послове у области основног образовања; предлаже, прати и припрема законска рјешења из области основног образовања; прати и учествује у међународним пројектима који се односе на законске и подзаконске акте за основно образовање; учествује у изради прописа и аката у области основног образовања; врши управни надзор или контролу услова рада постојећих основних школа; сарађује са референтима других организационих јединица; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Учествује у планирању и спровођењу програма рада; одржава опрему; извјештава руководиоца Подручне јединице о својим активностима; развија техничку и пословну ефикасност; идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области; успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из сточарске производње и стално их ажурира; планира програм савјетодавно-стручног рада и обука из сточарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца Подручне јединице осигурава спровођење плана; прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника; организује давање савјета директно, усмено и писмено и путем медија; даје их на одобравање; извјештава непосредног руководиоца на мјесечном нивоу; води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац о активностима Подручне јединице када је ријеч о сточарској производњи и употреби опреме; у сарадњи са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у сточарској производњи, развија их у практичној форми и имплементира их на имањима; сарађује са специјалистима из области сточарства из других организација како би се размијенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме; континуирано прати нове технологије из области сточарства и идентификује њихову примјењивост; обавља стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству; сарађује са подручним јединицама у области узгоја и селекције као и са асоцијацијама узгајивача квалитетно приплодне стоке; обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке; обавља најсложеније стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству; обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара руководиоцу Подручне јединице.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радна мјеста означена под бројем 2.2., 2.3., 2.4.

Учествује у планирању и спровођењу програма рада; одржава опрему; извјештава руководиоца Подручне јединице о својим активностима; развија техничку и пословну ефикасност; идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области; успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из сточарске производње и стално их ажурира; планира програм савјетодавно-стручног рада и обука из сточарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца Подручне јединице осигурава спровођење плана; прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника; организује давање савјета директно, усмено и писмено и путем медија; даје их на одобравање; извјештава непосредног руководиоца на мјесечном нивоу; води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац о активностима Подручне јединице када је ријеч о сточарској производњи и употреби опреме; у сарадњи са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у сточарској производњи; развија их у практичној форми и имплементира их на имањима; сарађује са специјалистима из области сточарства из других организација како би се размијенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме; континуирано прати нове технологије из области сточарства и идентификује њихову примјењивост; обавља стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству; сарађује са Подручним јединицама у области узгоја и селекције као и са асоцијацијама узгајивача квалитетно приплодне стоке; обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке; обавља најсложеније стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству; обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара руководиоцу Подручне јединице.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радна мјеста означена под бројем 2.5., 2.6.

Подстиче свијест о еколошкој, економској и социо-културној одрживости руралне средине; сарађује са фармерима у циљу смањења производних трошкова, побољшања квалитета, повећања производње, унапређења и заштите природне животне средине, разноликости у пољопривредним активностима; подржава рурални развој успостављањем интерактивне мреже кроз сагледавање капацитета локалне заједнице, локалне самоуправе, невладиних организација, удружења и других привредних субјеката; учествује у развоју и координацији рада удружења, задруга и приватног предузетништва у руралним подручјима; креира програме за самозапошљаваље; креира активности са циљем ангажовања младих и жена у руралном подручју; ангажује се на заштити и  конзервацији руралног насљеђа поштујући територијалне специфичности и заштити земљишта; подстиче диверсификацију у производњи како би се обезбиједио алтерантивни приход; ангажује се на побољшању квалитета прераде и маркетинга пољопривредних производа са циљем креирања регионалних марки производа; подстиче и промовише сеоски туризам; сарађује са осталим институцијама и организацијама који у свом програму имају компоненту руралног развоја; учествује у развоју Министарства на своју иницијативу и на захтјев руководиоца и осталих запослених; припрема извјештаје и учествује на састанцима на захтјев руководиоца; врши огледне активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца подручне јединице и помоћника министра. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.7.

Припрема законе и подзаконске акте у области водопривреде; организује, води и координира активности процјене утицаја прописа Ресора (RIA) прије њиховог доношења; учествује у припреми и изради приједлога извјештаја и информација из области водопривреде ради упућивања Влади на разматрање и усвајање; учествује у припреми  садржаја рјешења, потврда увјерења, уговора, споразума и протокола из области водопривреде; рјешава управне предмете у другостепеном поступку; учествује у давању мишљења о међународним и другим уговорима; даје стручна мишљења и објашњења у вези са примјеном закона и других прописа из надлежности Ресора водопривреде; обавља и друге нормативно правне и стручне послове у области водопривреде; обавља и друге правне и стручне послове по налогу начелника Одјељења и секретара Министарства. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и секретару Министарства.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет-смјер сточарство или општи смјер; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије и познавање рада на рачунару.

За радна мјеста означена под бројем: 2.2., 2.3. и 2.4.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет-смјер сточарство; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије и познавање рада на рачунару.

За радна мјеста означена под бројем: 2.5. и 2.6.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.7.

VII степен стручне спреме; правни или други факултет правног смјера; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми - признате дипломе уколико су стечене ван  Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или  рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи присуствовати истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-         дипломe о завршеној школској спреми;

-         увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-         увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-         увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-         увјерењa о општој здравственој способности;

-         возачке дозволе „Б" категорије за радна мјеста означена под бројем: 2.1., 2.2., 2.3., 24., 2.5., 2.6.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija