FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Интерни оглас: Републичка управа цивилне заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 25 Октобар 2019

На основу члана 43. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу на захтјев Републичке управе цивилне заштите р а с п и с у ј е

 

 

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С

за попуну упражњеног радног мјеста државног службеника

 

 

I -    Републичка управа цивилне заштите

1.1. Руководилац Одсјека за аналитичке послове,

       Сједиште Републичке управе цивилне заштите Источно Сарајево                  1 извршилац

 

II - Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Руководи радом Одсјека и обавља најсложеније послове из дјелокруга Одсјека; сарађује са републичким органима, међународним организацијама и осталим организацијама ради аплицирања на средствима Европске уније везано за провођење Програма деминирања као и за средства предприступних фондова за провођење мјера цивилне заштите; прати и утврђује стање у областима које су у дјелокругу Одсјека и проучава посљедице утврђеног стања у циљу унапређења нормативне дјелатности Одјељења за развој и аналитику и предлаже мјере за унапређење функционисања свих сегмената Одјељења; израђује информације, анализе и извјештаје из дјелокруга Одсјека; учествује у изради извјештаја, планова и програма; предлаже доношење појединачних аката и учествује у њиховој изради; даје препоруке приликом израде свих врста уговора из дјелокруга свога рада; одговоран је за благовремено, законито и правилнио обављање послова из дјелокруга рада Одсјека којим руководи; обавља и послове које му повјери начелник Одјељења за развој и налитику и за свој рад одговара начелнику Одјељења за развој и аналитику.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

 

Учесници интерног огласа морају испуњавати:

Oпште услове:

1.     да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.     да је старији од 18 година;

3.     да има општу здравствену способност;

4.     да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе;

5.     да није отпуштен из органа државне управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања интерног огласа.

 

Посебне услове:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; економски факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

III

Право учешћа на Интерном огласу имају државни службеници из свих републичких органа управе који испуњавају услове из Интерног огласа.

IV

Учесници интерног огласа, обавезни су уз пријаву на интерни оглас доставити копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе.

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у интерном огласу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на интерни оглас.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Изабрани кандидат након спроведеног интерног огласа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу разговор-интервјуу са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту разговор-интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Интерног огласа, на приједлог Конкурсне комисије, биће одбачене закључком Агенције.

Резултати Интерног огласа, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на интерни оглас доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на Веб сајту Агенције, www.adu.vladars.net., а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на интерни оглас кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном огласу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на Интерни оглас, кандидати су обавезни приложити копије доказе о испуњавању свих наведених услова. Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб.

Пријаве се могу достављати и електронском поштом са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем електронске поште обавезан је доставити копије доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања интерног огласа на огласној табли Републичке управе цивилне заштите.

 

 

VII

Интерни оглас ће се објавити на интернет старници Агенције за државну управу и огласној табли Републичке управе цивилне заштите.

 

 

 

  Д И Р Е К Т О Р

Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija