FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Пореска управа; Министарство привреде и предузетништва

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 29 Јули 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е   

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

 

 

I - 1.  Пореска управа

1.1.   Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,

         Подручни центар Источно Сарајево, Одјељење наплате за правна лица       1 извршилац

1.2.   Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар Добој,

         Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                                       1 извршилац

1.3.   Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Добој,

         Подручна јединица Дервента                                                                              1 извршилац

1.4.   Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Бијељина,

          Подручна јединица Бијељина                                                                             2 извршиоца

1.5.    Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар Зворник,

          Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                                       1 извршилац

1.6.    Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар Зворник,

          Подручна јединица Милићи                                                                                1 извршилац

 

     2   Министарство привреде и предузетништва

 

2.1.    Стручни савјетник за Ресор за развој малих и средњих

          предузећа и предузетништва                                                                            1 извршилац

2.2.    Виши стручни сарадник за анализу формалности и трошкова пословања  1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за која је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за која је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Прима, обрађује и у ИС ПУРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за која је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Обавља сложеније управне и друге послове из дјелокруга Ресора за развој малих и средњих предузећа и предузетништва који захтијевају посебну стручност, самосталност и одговорност у раду, учествује у припреми и изради нацрта закона и подзаконских аката који се односе на област рада Ресора за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, учествује у пословима финансијског управљања и контроле, обавља и друге послове у складу са  законом и прописима по налогу помоћника министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

Обавља аналитичке послове из дјелокруга рада Одјељења за процјену утицаја прописа, врши процјену трошкова формалности према моделу стандардних трошкова, израђује стручна мишљења о процјени утицаја прописа на нацрте/приједлоге прописа, а посебно у домену увођења нових формалности, учествује у изради завршног извјештаја код спровођења процеса пуне методологије процјене утицаја прописа у сегменту анализе трошкова и користи, одговоран је за вођење и ажурирање интернет странице Јединствена контакт тачка за пословање у сарадњи са надлежним органима, као и за комуникацију са пословном заједницом путем наведене интернет странице, учествује у спровођењу обука о примјени модела стандардних трошкова, учествује у изради аналитичких, информативних и других стручних материјала из надлежности Одјељења за потребе израде стратешких докумената и информација Влади Републике Српске и Министарству, учествује у изради прописа из надлежности Одјељења, припрема периодичне и годишње извјештаје из дјелокруга свог рада, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Економски факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Економски факултет или други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера, IV степен стручне спреме, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера, IV степен стручне спреме, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Економски факултет или други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Економски факултет или други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, економски или правни факултет или природно математички факултет, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање једног страног језика и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме, економски или правни факултет или природно математички факултет, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној ВСС  за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.5., 1.6., 2.1. и 2.2. - признате дипломе уколико су стечене ван  Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) дипломе/свједочанства о завршеној ССС за радна мјеста означена под бројем: 1.3., 1.4.;

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или  рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

г) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

д) доказа о познавању једног страног језика за радно мјесто означено под бројем 2.1.,

ђ) доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 2.2.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-         дипломe о завршеној ВСС за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.5., 1.6, 2.1. и 2.2.;

-         дипломе/свједочанства о завршеној ССС за радна мјеста означена под бројем: 1.3., 1.4.;

-         увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-         увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-         увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-         увјерењa о општој здравственој способности;

-         доказа о познавању једног страног језика за радно мјесто означено под бројем 2.1.;

-         доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 2.2.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija