FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Аугуст 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси

Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 31 Мај 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 

I - 1   Министарство унутрашњих послова

         Управа полиције

1.1.   Стручни сарадник за обраду прекршаја, Полицијска станица за обраду

         прекршаја, Јединица полиције за безбједност саобраћаја                  1 извршилац

         Управа криминалистичке полиције

1.2.   Виши стручни сарадник, Одјељење за високотехнолошки

         криминалитет, Јединица за општи криминалитет                                 1 извршилац

1.3.   Стручни сарадник за административне послове                                  1 извршилац

         Управа за информационо-комуникационе технологије

1.4.   Виши стручни сарадник-инжењер за радиокомуникације,

         Одјељење за радиокомуникације и техничке системе                         1 извршилац

         Полицијска управа Бања Лука

1.5.   Стручни сарадник за послове регистрације возила, Група за послове

         регистрације возила II, Одсјек за управне послове,

         Одјељење за правне и кадровске послове                                           2 извршиоца

         Полицијска управа Добој

1.6.   Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних карата

         и ЈМБ, Одсјек за управно правне послове, ПС Модрича                     1 извршилац

         Полицијска управа Бијељина

1.7.   Руководилац Одсјека, Одсјек за управно правне послове,

         ПС Лопаре                                                                                                1 извршилац

1.8.   Стручни сарадник за послове оружја, Одсјек за управне послове,

         Одјељење за правне и кадровске послове                                           1 извршилац

         Полицијска управа Источно Сарајево

1.9.   Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних карата

         и ЈМБ, Група за управно правне послове, СОП Источни Стари Град,

         ПС Пале, Сектор полиције                                                                      1 извршилац

         Полицијска управа Приједор

1.10. Стручни сарадник за послове возачких дозвола, Одсјек за издавање

         личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове         1 извршилац

         Полицијска управа Зворник

1.11. Стручни сарадник за послове путних исправа, Одсјек за издавање

         личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове         1 извршилац

1.12. Стручни сарадник-мобилна станица, Одсјек за издавање личних

         докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                      1 извршилац

1.13. Виши стручни сарадник-главни инжењер за подршку и одржавање

         ИКТ, Одјељење за информационо-комуникационе технологије          1 извршилац

         Полицијска управа Мркоњић Град

1.14. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Одјељење за

         правне и кадровске послове                                                                   1 извршилац

1.15. Стручни сарадник за послове регистрације возила, возачке дозволе,

         пребивалиште, боравиште, личне карте и ЈМБ (за подручје Петровац),

         Група за управно правне послове, ПС Рибник                                      1 извршилац

         Полицијска управа Фоча

1.16. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Група за

          управно правне послове, ПС Ново Горажде                                        1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Врши преузимање, преглед и обраду фотографија прекршаја евидентираних стационарним радарским системима, води прописане евиденције, сачињава службена писмена и акте, заприма акте правних и физичких лица којим одговарају на достављена обавјештења о почињеном прекршају, припрема писмена и податке за издавање прекршајних налога и подношење захтјева за покретање прекршајног поступка, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Предузима мјере и радње на сузбијању појавних облика злоупотребе дјеце на интернету и штетних садржаја на интернету, изучава методологију и технику њиховог откривања и доказивања, предлаже мјере и методе за спречавање и борбу против злоупотребе дјеце на интернету и штетних садржаја на интернету. Остварује сарадњу са другим надлежним републичким органима и институцијама и другим организацијама, страним полицијским тијелима у пословима од значаја за ефикасно спречавање и откривање криминалитета, оперативно прикупља и систематизује квалитетна оперативна сазнања и предлаже мјере, методе и средства на откривању и доказивању кривичних дјела, врши размјену и процјену оперативних сазнања и информација са другим структурама у земљи и иностранству, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Прима и заводи, распоређује и архивира повјерљиве, строго повјерљиве и друге материјале, прикупља, сређује, води одређене евиденције, обавља и друге послове  које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Учествује у пројектовању, развоју и модернизацији система радио комуникација Министарства, учествује у имплементацији дигиталних система радио веза, прати савремена достигнућа у области система радио веза и даје техничка рјешења за рад уређаја у мрежама Министарства, сарађује са Одјељењем за ИК системе и безбједност на пројектовању и примјени нових телекомуникационих технологија. Сарађује на одржавању и модернизацији техничких система, ради на отклањању најсложенијих кварова на средствима и системима радио веза, припрема процедуре превентивног одржавања и поврата система у оперативно стање након испада, пружа стручну помоћ, израђује упутства. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденција о возилима, по потреби спроводи поступак издавања возачких дозвола, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Предузима, односно предлаже предузимање мјера за рјешавање питања из дјелокруга одсјека, спроводи управни поступак у првом степену у области управних унутрашњих послова у случају када је за рјешавање управних ствари из ове области потребно спроводити посебан испитни поступак, контролише потпуност и законитост достављених захтјева, контролише све операције код издавања личних докумената, пружа правну помоћ грађанима у остваривању њихових права и извршавања обавеза у управном поступку, предузима превентивне мјере у складу са законом на спречавању злоупотребе личних докумената, остварује увид и усмјерава рад одјељења-одсјека-групе, према потреби учествује у провјери навода предствки грађана која се односе на поступање и рад радника који врше управне унутрашње послове у ПС, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за стање у овој области на подручју ПС.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.8.

У управном поступку у вези са оружјем и муницијом врши потребне провјере  кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, на одговарајући начин евидентира утврђено стање, ради и ажурира евиденцију издатих оружних листова, води записнике на састанцима комисија за рјешавање по захтјевима за издавање одобрења за набављање оружја и муниције, води и друге евиденције из ове области, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.9.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.10.

Извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, спроводи поступак издавања возачких дозвола, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.11.

У управном поступку у вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, води и друге евиденције из те области, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака, обавља и друге послове и задатке које му одреди непосредни руоводилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.12.

На основу поднесеног захтјева за аквизицију путем мобилне станице, врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, а која због здравствених разлога или инвалидности нису у могућности извршити поступак аквизиције на одређеној локацији,  обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.13.

Стара се за стручно, квалитетно и ефикасно планирање и реализацију послова из његовог дјелокруга; прави планове рада и извјештај о раду, носилац је послова за имплементацију информационог система министарства и појединих апликативних рјешења, организује рад на одржавању рачунара и рачунарске опреме, средстава везе, телефонских и уређаја криптозаштите и стара се о квалитетном и благовременом извршавању послова, координира одржавање радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике. Обезбјеђује услове за функционисање система и ИК инфраструктуре на у ПУ и ПС, спроводи планове и пројекте на подручју своје одговорности; координира рад са другим организационим јединицама Министарства и оперативним службама; стара се о рационализацији и оптимализацији рада, условима коришћења информационог система; сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. По потреби узима активно учешће у активностима на најсложенијим пословима из рада одсјека. Обавља и друге послове које му додијели надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.14.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ-станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште и сређивање архивске грађе, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, сређује архивску грађу у складу са Законом о архивској грађи, издваја по захтјеву обрађивача архивиране предмете, стара се о архиви, предлаже њено уништење и прави спецификацију предмета уз одобрење и сагласност непосредног руководиоца, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.15.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности   саобраћаја на путевима када се рјешавање у тим стварима врши на основу података из службених евиденција, а нарочито : врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и  потврда о регистрацији, извршава мјере безбједности, води прописане евиденције,спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти, Закона о ЈМБ, врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, проводи поступак издавања личних карата, води прописане евиденције из ове области, врши одређивање и евидентирање ЈМБ, проводи поступак издавања возачких дозвола,обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.16.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ-станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште и сређивање архивске грађе, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, сређује архивску грађу у складу са Законом о архивској грађи, издваја по захтјеву обрађивача архивиране предмете, стара се о архиви, предлаже њено уништење и прави спецификацију предмета уз одобрење и сагласност непосредног руководиоца, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Средња стручна спрема IV степена, познавање рада на рачунару, шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Висока школа унутрашњих послова или факултет правног, друштвеног, безбједносног или техничког смјера, положен стручни испит, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Висока стручна спрема, електротехнички факултет, технички факултет-телекомуникације, електротехника, електроника, познавање енглеског језика, положен стручни испит, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Висока стручна спрема, правни факултет, висока школа унутрашњих послова, двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Средња стручна спрема друштвеног или другог одговарајућег смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Висока стручна спрема, електротехнички факултет, технички факултет-информатика, електротехника, електроника, телекомуникације, машинство, саобраћајни факултет-смјер телекомуникације, ФОН-информатичког смјера, ПМФ-смјер информатика или математика, факултети пословне информатике или информационих технологија, познавање енглеског језика, двије (2) године радног искуства у траженом стерпену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.14.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.15.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.16.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној ВСС  за радна мјеста означена под бројем: 1.2., 1.4., 1.7. и 1.13. (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) дипломе/свједочанства о завршеној ССС за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.14., 1.15. и 1.16.;

в) увјерења о положеном стручном испиту;

г)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

д) доказа о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.4., 1.13.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној ВСС за радна мјеста означена под бројем: 1.2., 1.4., 1.7. и 1.13.;

-      дипломе/свједочанства о завршеној ССС за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.3., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.14., 1.15. и 1.16.;

-       увјерењa о положеном стручном испиту;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.4. и 1.13.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija