FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јули 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси

Интерни оглас: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 25 Април 2019

На основу члана 43. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу на захтјев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде р а с п и с у ј е

 

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С

за попуну упражњеног радног мјеста државног службеника

 

I -     Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

1.1.  Виши стручни сарадник за сточарство,

        Подручна јединица Бања Лука                                                                        1 извршилац

1.2.  Виши стручни сарадник за сточарство,

        Подручна јединица Приједор                                                                           1 извршилац

1.3.  Виши стручни сарадник за сточарство,

        Подручна јединица Требиње                                                                           1 извршилац

 

 

II - Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Учествује у планирању и спровођењу програма рада, одржава опрему, извјештава руководиоца подручне јединице о својим активностима, развија техничку и пословну ефикасност, идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области, успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из сточарске производње и сталнo их ажурира, планира програм савјетодавно стручног рада и обука из сточарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположових средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца подручне јединице, осигурава спровођење плана, прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника, организује давање савјета директно: усмено и писмено и путем медија, даје их на одобравање, извјештава непосредног руководиоца на мјесечном нивоу, води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац активностима подручне јединице када је ријеч о сточарској производњи и употреби опреме, у сарадњу са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у сточарској производњи, развија их у практичној форми и имплементира их на имањима, сарађује са специјалистима из области сточарства из других организација како би се размијенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме, континуирано прати нове технологије из области сточарства и идентификује њихову примјењивост, обавља стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, сарађује са подручним јединицама у области узгоја и селекције као и са асоцијацијама узгајивача квалитетно приплодне стоке, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке, обавља најсложеније стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Учествује у планирању и имплементацији програма рада, одржава опрему, извјештава руководиоца подручне јединице о својим активностима, развија техничку и пословну ефикасност Одсјека, идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области, успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из сточарске производње и стално их ажурира, планира програм савјетодавно стручног рада и обука из сточарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца подручне јединице осигурава спровођење плана, прилагођава га потребама на терену, припрема мјесечне буџете, даје их на одобравање, извјештава руководиоца на мјесечном нивоу, води тачну евиденцију о активностима подручне јединице када је ријеч о сточарској производњи и употреби опреме, обавља стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Учествује у планирању и спровођењу програма рада, одржава опрему, извјештава руководиоца подручне јединице о својим активностима, развија техничку и пословну ефикасност, идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области, успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из сточарске производње и стално их ажурира, планира програм савјетодавно стручног рада и обука из сточарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца подручне јединице, осигурава спровођење плана, прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника, организује давање савјета директно: усмено и писмено и путем медија, припрема мјесечне буџете, даје их на одобравање, извјештава руководиоца на мјесечном нивоу, води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац активностима подручне јединице када је ријеч о сточарској производњу и употреби опреме, у сарадњу са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у сточарској производњи, развија их у практичној форми и имплементира их на имањима, сарађује са специјалистима из области сточарства из других организација како би се размијенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме, континуирано прати нове технологије из области сточарства и идентификује њихову примјењивост, обавља најсложеније стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, сарађује са подручним јединицама у области узгоја и селекције као и са асоцијацијама узгајивача квалитетно приплодне стоке, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

Учесници интерног огласа морају испуњавати:

Oпште услове:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од 18 година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе;
  5.  да није отпуштен из органа државне управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања интерног огласа.

 

Посебне услове:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер сточарство или општи смјер; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер сточарство; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер сточарство; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије; познавање рада на рачунару.

 

III

Право учешћа на Интерном огласу имају државни службеници из свих републичких органа управе који испуњавају услове из Интерног огласа.

IV

Учесници интерног огласа, обавезни су уз пријаву на интерни оглас доставити копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе.

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у интерном огласу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на интерни оглас.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Изабрани кандидат након спроведеног интерног огласа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу разговор-интервјуу са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту разговор-интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Интерног огласа, на приједлог Конкурсне комисије, биће одбачене закључком Агенције.

Резултати Интерног огласа, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на интерни оглас доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на Веб сајту Агенције, www.adu.vladars.net., а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на интерни оглас кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном огласу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на Интерни оглас, кандидати су обавезни приложити копије доказе о испуњавању свих наведених услова. Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб.

Пријаве се могу достављати и електронском поштом са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем електронске поште обавезан је доставити копије доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања интерног огласа на огласној табли Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

VII

Интерни оглас ће се објавити на интернет старници Агенције за државну управу и огласној табли Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

 

  Д И Р Е К Т О Р

Александар Радета

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija