FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 13 Децембар 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    Министарство унутрашњих послова

 

           Управа за информационо комуникационе технологије

1.1.     Виши стручни сарадник за развој апликација, Одјељење за

           развој информационих система                                                              1 извршилац

 

           Управа за правне и кадровске послове

1.2.     Стручни сарадник за административне послове, Одјељење за

           послове надзора и управне послове                                                      1 извршилац

 

           Управа за материјално финансијске и имовинске послове

1.3.     Стручни сарадник - магационер, Одјељење за јавне наваке

           и послове инвестиционог и текућег државања                                      1 извршилац

1.4.     Стручни сарадник за обрачун плата и накнада, Одјељење за

           план, анализу и извршење буџета                                                          2 извршиоца

1.5.     Стручни сарадник - књиговођа основних средстава, Одјељење

           за рачуноводствене послове                                                                   1 извршилац

 

           Полицијска управа Бања Лука

1.6.     Виши стручни сарадник-инжењер за подршку апликативних рјешења,

           Одјељење за информационо комуникационе технологије                       1 извршилац

1.7.     Стручни сарадник за послове регистрације возила, Група за послове

           регистрације возила II, Одсјек за управне послове, Одјељење за

           правне и кадровске послове                                                                       1 извршилац

1.8.     Стручни сарадник за аквизицију, Група за послове пребивалишта,

           боравишта, личних карата и ЈМБ, Одсјек за издавање личних

           докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                          1 извршилац

 

           Полицијска управа Бијељина

1.9.     Стручни сарадник за послове оружја, Одсјек за управно

           правне послове, ПС Угљевик                                                                      1 извршилац

 

           Полицијска управа Источно Сарајево

1.10.   Стручни сарадник-мобилна станица, Одсјек за управно

           правне послове, ПС Источно Ново Сарајево                                            1 извршилац

 

           Полицијска управа Зворник

1.11.   Стручни сарадник-техничар за одржавање ИК система, Одјељење за

           информационо комуникационе технологије                                              1 извршилац

1.12.   Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Одсјек за

           управне послове, Одјељење за правне и кадровске послове                 1 извршилац

1.13.   Стручни сарадник за послове путних исправа, Одсјек за издавање

           личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове             1 извршилац

1.14.   Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних карата

           и ЈМБ, Одсјек за издавање личних докумената, Одјељење за

           правне и кадровске послове                                                                       3 извршиоца

1.15.   Стручни сарадник-мобилна станица, Одсјек за издавање

           личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове             1 извршилац

1.16.   Стручни сарадник за послове оружја, Одсјек за управно

           правне послове, ПС Шековићи                                                                   1 извршилац

 

           Полицијска управа Градишка

1.17.   Виши стручни сарадник за материјално финансијске послове                1 извршилац

1.18.   Стручни сарадник-мобилна станица,

           Одјељење за правне и кадровске послове                                                1 извршилац

1.19.   Стручни сарадник за послове регистрације возила,

           Одјељење за правне и кадровске послове                                                1 извршилац

 

           Полицијска управа Мркоњић Град

1.20.   Стручни сарданик за послове регистрације возила и возачке дозволе,

           Одсјек за управно правне послове, ПС Шипово                                     1 извршилац

 

            Полицијска управа Фоча

1.21.    Стручни сарданик за аквизицију,

            Група за управно правне послове, ПС Чајниче                                      1 извршилац

1.22.    Стручни сарадник за послове оружја, Одсјек за управно

            правне послове, ПС Вишеград                                                                  1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Обавља послове у области пројектовања апликација и база података; учествује у тимском раду за пројектовање и развој апликација и база података у Министарству и самостално пројектује поједине цјелине пројеката. Учествује у развоју, тестирању и примјени апликација и WEB сервиса у интранет и Интернет окружењу. Сарађује са  запосленима у другим организационим јединицама Министарства ради детаљне анализе постојећих пословних процеса и дефинисања  потребних функционалности  нове или постојеће апликације. Ради на спровођењу дефинисаних механизама заштите апликација и база података; израђује скрипте и процедуре на бази података, те ради на њиховој оптимизацији и праћењу оптерећења ресурса база података; врши превентивне и интервентне акције на елиминацији проблема и евентуалних прекида у раду. Помаже при отклањању проблема и застоја у експлоатацији апликација. Израђује техничку документацију сваког пројектованог система; креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Прегледа документацију и врши послове у вези са регистрацијом и продужењем регистрације возила Министарства, води прописане евиденције возила Министарства, саставља одређене прегледе и извјештаје, врши одређене провјере у области регистрације оружја, пребивалишта, боравишта грађана, личних карата, ЈМБ, возачких дозвола и регистрованих возила, као и друге административне послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Непосредно руководи магацином наоружања и осталих средстава и стара се о ускладиштењу исте, врши пријем и издавање наоружања из магацина, предлаже расходовање дотрајале и неупотребљиве опреме и наоружања, саставља улазно-излазна документа и води потребне евиденције, као и мјере за одржавање чистоће и реда у магацину, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Врши припрему докумената за обрачун плата и накнада радницима, као и послове уношења података у ЦОП електронским путем, обрачунава накнаду за боловање радника  који падају на терет послодавца, обрађује документа о административним и другим забранама и уноси у систем, одговоран је за ажурност обрачунатих и унијетих података у систем, контролише документацију послије извршеног обрачуна, контролише прегледе забрана, сређује их и припрема за ношење у пословну банку, прима стрaнке по свим питањима везаним за обрачун и обуставе плата, издаје потврде о оствареним платама радника, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Води законом прописану евиденцију имовине Министарства и региструје све промјене настале у току кориштења основних средстава, обрађује документацију и врши уношење података у рачунар, одређује шифре основних средстава, амортизационе и ревалоризационе групе, ради на обради извршеног пописа по завршном рачуну, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Осигурава, прати и координира континуиран рад апликација и пружа неопходне информације о раду апликација корисницима у ПУ и ПС за које је задужен. Пружа непосредну подршку корисницима на терену, креира корисничке налоге у складу са дефинисаним процедурама, обучава кориснике за рад са новим апликацијама, помаже при отклањању проблема и застоја у функционисању апликација. Прикупља и систематизује приједлоге од корисника система, са циљем побољшања функционалности система. Осигурава поштивање безбједносних стандарда ИС, интегритета база података, укључујући документацију. По потреби је ангажован на развоју апликативних рјешења у оквиру развојног тима, учествује у изради корисничких упутстава и техничке документације. Врши едукацију запослених кроз одговарајуће обуке. Креира и ажурира документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденција о возилима, по потреби спроводи поступак издавања возачких дозвола, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.8.

Врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.9.

Спроводи управни поступак у вези оружја и муниције, издаје оружни лист, одобрење за држање оружја, одобрење за набавку, дозволу за ношење, пружа правну помоћ грађанима у вези остваривања њихових права и извршавања обавеза из ове области, заприма захтјеве за рјешавање управних ствари из ове области и доставља их ПУ, а за које је потребно спроводити посебни испитни поступак, припрема аналитичке, информативне и друге материјале у оквиру утврђене методологије, води прописане евиденције из ове области, стара се о располагању са одузетим оружјем, припрема поступак продаје оружја путем јавног надметања, организује преглед оружја, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши  послове у вези промета  и кретања оружја и муниције, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за благовремено и законито извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.10.

На основу поднесеног захтјева за аквизицију путем мобилне станице, врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, а која због здравствених разлога или инвалидности нису у могућности извршити поступак аквизиције на одређеној локацији,  обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.11.

Ради на пословима одржавања свих врста телефонских уређаја, инсталација и пратеће опреме, израђује скице и шеме за монтажу, врши монтажу уређаја и води евиденцију о томе, дефинише и отклања мање кварове на рачунарској и мрежној опреми, системима видео-надзора и другим техничким системима намијењеним за заштиту објеката, по потреби консултује надлежног администратора, поставља каналице, утичнице и каблове за рачунарску мрежу, врши кримповање и испитивање исправности каблова, стара се о исправности рачунара и рачунарске опреме; води евиденцију о опреми примљеној на сервис у одсјек и опреми упућеној на сервис испоручиоцу, у редовно радно вријеме пружа Техничку подршку 24/7 (Help Desk) корисницима ИК система Министарства на подручју ПУ, учествује у одржавању радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике и системима видео-надзора, стара се о резервним дијеловима и потрошном материјалу; контролише радни амбијент у коме функционише опрема, креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.12.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ-станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште и сређивање архивске грађе, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, сређује архивску грађу у складу са Законом о архивској грађи, издваја по захтјеву обрађивача архивиране предмете, стара се о архиви, предлаже њено уништење и прави спецификацију предмета уз одобрење и сагласност непосредног руководиоца, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.13.

У управном поступку у вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, води и друге евиденције из те области, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака, обавља и друге послове и задатке које му одреди непосредни руоводилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.14.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.15.

На основу поднесеног захтјева за аквизицију путем мобилне станице, врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, а која због здравствених разлога или инвалидности нису у могућности извршити поступак аквизиције на одређеној локацији,  обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.16.

Спроводи управни поступак у вези оружја и муниције, издаје оружни лист, одобрење за држање оружја, одобрење за набавку, дозволу за ношење, пружа правну помоћ грађанима у вези остваривања њихових права и извршавања обавеза из ове области, заприма захтјеве за рјешавање управних ствари из ове области и доставља их ПУ, а за које је потребно спроводити посебни испитни поступак, припрема аналитичке, информативне и друге материјале у оквиру утврђене методологије, води прописане евиденције из ове области, стара се о располагању са одузетим оружјем, припрема поступак продаје оружја путем јавног надметања, организује преглед оружја, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши  послове у вези промета  и кретања оружја и муниције, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за благовремено и законито извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.17.

Врши послове финансијског и материјалног књиговодства и одговара за њихову тачност и стручност, израђује сталне и повремене извјештаје који су неопходни за финансијско извјештавање, обезбјеђује потребне податке и анализе за израду периодичних обрачуна, финансијских планова, завршних рачуна и информација, организује и учествује у изради информација, анализа, извјештаја и других материјала из области материјално-финансијског пословања, прати извршавање послова, код израде буџета и ребаланса шаље потребне податке и информације у Управу за материјално-финансијске и имовинске послове, води рачуна о праћењу утрошка горива, шаље потребне извјештаје о стању возила у ПУ, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.18.

На основу поднесеног захтјева за аквизицију путем мобилне станице, врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, а која због здравствених разлога или инвалидности нису у могућности извршити поступак аквизиције на одређеној локацији,  обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.19.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавањ епотврда о власништву и  потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденција о возилима, по потреби спроводи поступак издавања возачких дозвола, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.20.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и других прописаних потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденције о возилима, спроводи поступак издавања возачких дозвола, извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из тих евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.21.

Врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.22.

Спроводи управни поступак у вези оружја и муниције, издаје оружни лист, одобрење за држање оружја, одобрење за набавку, дозволу за ношење, пружа правну помоћ грађанима у вези остваривања њихових права и извршавања обавеза из ове области, заприма захтјеве за рјешавање управних ствари из ове области и доставља их ПУ, а за које је потребно спроводити посебни испитни поступак, припрема аналитичке, информативне и друге материјале у оквиру утврђене методологије, води прописане евиденције из ове области, стара се о располагању са одузетим оружјем, припрема поступак продаје оружја путем јавног надметања, организује преглед оружја, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши  послове у вези промета  и кретања оружја и муниције, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за благовремено и законито извршавање послова и задатака.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Висока стручна спрема, технички факултет-информатика, електротехника, електроника, машинство, електротехнички факултет, ФОН-информатичког смјера, ПМФ-смјер информатика или математика, факултети пословне информатике или информационих технологија, познавање енглеског језика, положен стручни испит, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Средња стручна спрема (IV)-друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Средња стручна спрема економског или техничког смјера, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Средња стручна спрема економског смјера, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Висока стручна спрема, електротехнички факултет, технички факултет-информатика, електротехника, електроника, машинство, саобраћај, ФОН-информатичког смјера, ПМФ-смјер информатика или математика, факултети пословне информатике или информационих технологија, факултети економског усмјерења, познавање енглеског језика, положен стручни испит и најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Средња стручна спрема (IV степен) техничког или друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Виша стручна спрема друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Средња стручна спрема (IV степен) техничког или друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Средња стручна спрема техничког смјера или средња стручна спрема уз посједовање одговарајућих специјалистичких сертификата, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Средња стручна спрема (IV степен) техничког или друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Средња стручна спрема друштвеног или другог одговарајућег смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.14.

Средња стручна спрема техничког или друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.15.

Средња стручна спрема (IV степен) техничког или друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.16.

Виша стручна спрема друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.17.

Висока стручна спрема, економски факултет или други факултет економског смјера, једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.18.

Средња стручна спрема (IV степен) техничког или друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.19.

Средња стручна спрема техничког или друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.20.

Средња стручна спрема техничког или друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.21.

Средња стручна спрема (IV степен) техничког или друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.22.

Виша стручна спрема друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) доказа о завршеној вишој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.9.; 1.16. и 1.22.;

б) доказа о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.2; 1.3.; 1.4.; 1.5; 1.7.; 1.8.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.14.; 1.15.; 1.18.; 1.19.; 1.20.; 1.21.

б) увјерења о положеном стручном испиту;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

д) доказа о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.1. и 1.6.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној високој школској спреми;

-       доказа о завршеној вишој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.9.; 1.16. и 1.22.;

-       доказа о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.2; 1.3.; 1.4.; 1.5; 1.7.; 1.8.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.14.; 1.15.; 1.18.; 1.19.; 1.20.; 1.21.

-       увјерења о положеном стручном испиту;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.1. и 1.6.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 

                                                                                                                         Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija