FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Фебруар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси

Јавни конкурс: Пореска управа

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 30 Новембар 2018

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    Пореска управа

 

1.1.        Стручни сарадник за наплату, Подручни центар Бања Лука,

Одјељење наплате за физичка лица, таксе и казне                                       1 извршилац

1.2.        Виши стручни сарадник за наплату и услуге,

Подручни центар БањаЛука, Одјељење наплате за предузетнике                 3 извршиоца

1.3.        Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,

Подручни центар Бања Лука, Одјељење наплате за правна лица                  3 извршиоца

1.4.        Млађи порески инспектор, Подручни центар Бања Лука,

Одјељење за контролу                                                                                   2 извршиоца

1.5.        Виши стручни сарадник за пријем и обраду пореских пријава,

Подручни центар Бања Лука, Подручна јединица Бања Лука,

Одсјек за пријем и обраду пореских пријава                                                  3 извршиоца

1.6.        Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Бања Лука,

Подручна јединица Бања Лука, Одсјек за регистрацију и услуге                   1 извршилац

1.7.        Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Бања Лука,

Подручна јединица Србац                                                                              2 извршиоца

1.8.        Стручни сарадник - порески извршитељ, Подручни центар Бијељина,

Одјељење наплате за правна лица                                                                1 извршилац

1.9.        Стручни сарадник - порески извршитељ, Подручни центар Бијељина,

Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                                     1 извршилац

1.10.     Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Бијељина,

Подручна јединица Бијељина                                                                         2 извршиоца

1.11.     Виши стручни сарадник за наплату и услуге, Подручни центар Добој,

Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица                                     1 извршилац

1.12.     Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,

Подручни центар Добој, Одјељење наплате за правна лица                          1 извршилац

1.13.     Начелник Одјељења за контролу, Подручни центар Добој,

Одјељење за контролу                                                                                   1 извршилац

1.14.     Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге,

Подручни центар Источно Сарајево, Одјељење наплате за правна лица       1 извршилац

1.15.     Виши стручни сарадник за обраду предмета,

Подручни центар Источно Сарајево, Подручна јединица

Источно Ново Сарајево                                                                                  1 извршилац

1.16.     Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Приједор,

Подручна јединица Приједор                                                                          1 извршилац

1.17.     Стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Требиње,

Подручна јединица Фоча                                                                                1 извршилац

1.18.     Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар Зворник,

Подручна јединица Зворник                                                                           1 извршилац

 


II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Евидентира обавезе за плаћање казни, такси и осталих накнада по захтјевима других органа, поступа по наведеним захтјевима, континуирано прати плаћање по издатим рјешењима, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, прати наплату и предузима канцеларијске мјере принудне наплате по донесеним рјешењима за обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за која је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација институција и других организационих дијелова ПОРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везано за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудниу наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за која је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација институција и других организационих дијелова ПУРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учствује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Обавља теренску и канцеларијску контролу законитости и правилности поступка пријављивања и плаћања пореских обавеза код предузетника и физичких лица из надлежности центра, израђује рјешења о поврату и прекњижавања у вези са контролом, обавља контролу подношења захтјева за фискализацију, доноси рјешења о фискализацији и остале послове везане за фискализацију укључујући и контролу регистрације оствареног промета преко фискалних каса, обавијештава ПЈ о измиреним обавезама у вези са одјавом ЈИБ, припрема предмете за архивирање, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, учествује у вођењу мање сложених предмета из надлежности Одсјека, утврђује тржишну и набавну вриједност непокретности ради утврђивања основице за обрачун капиталне добити, припрема и комплетира списе по жалбама, обрађује захтјеве, рјешава спорне пореске пријаве и израђује извјештаје, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 


За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Прима, обрађује и у ИС ПОРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Прима, обрађује и у ИС ПОРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, обавља и друге стручно техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.8.

По налогу начелника одјељења учествује у поступку принудне наплате, прикупља информације и припрема документацију о имовини и имовинским правима пореског дужника и повезаних лица, предузима мјере принудне наплате, врши попис, пљенидбу и друге потребне мјере у оквиру поступка принудне наплате, врши обезбјеђење и по потреби ускладиштење одузете имовине, учествује у поступку лицитације и директних продаја, врши предају имовине купцима или уступање Републици Српској, обавља административне послове за одјељење, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.9.

По налогу начелника учествује у поступку принудне наплате, прикупља информације и припрема документацију о имовини и имовинским правима пореског дужника и повезаних лица, предузима мјере принудне наплате, врши попис, пљенидбу и друге потребне мјере у оквиру поступка принудне наплате, врши обезбјеђење и по потреби ускладиштење одузете имовине, учествује у поступку лицитације и директних продаја, врши предају имовине купцима или уступање Републици Српској, обрађује и евидентира обавезе за плаћање казни, континуирано прати наплату по издатим рјешењима и предузима канцеларијске мјере принудне наплате по тим рјешењима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.10.

Прима, обрађује и у ИС ПОРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, обавља и друге стручно техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.11.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПОРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 


За раднo мјестo означенo под бројем 1.12.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПОРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеву обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.13.

Руководи радом Одјељења, остварује непосредни надзор над планом рада инспектора, утврђује приоритете међу додијељеним предметима, организује и обезбјеђује законито, правилно, благовремено и једнообразно извршавање свих послова у одјељењу, прати рад инспектора и даје приједлог оцјена резултата рада, стара се о поштовању радне дисциплине и примјену Кодекса понашања запослених у ПУРС, стара се извршењу планова контрола, анализира резултате рада инспектора и предлаже мјере за побољшање квалитетеа њиховог рада, учествује у избору пореских обвезника за контролу, те ради мјесечне планове контрола, распоређује захтјеве за иницијалну фискализацију и друге захтјеве у вези са фискализацијом фискалних каса, обавља потребна евидентирања о планираним и спроведеним контролама у службеним евиденцијама ПУРС у складу са важећим упутствима, обједињује мјесечне, кварталне и годишње извјештаје о раду Одјељења, одговара на дописе других органа у оквиру међусобне сарадње са другим органима, планира контроле и израђује дневне извјештаје о контролама евидентирања промета путем фискалних каса, пружа стручну помоћ обвезницима у вези са фискализацијом, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.14.

Континуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике за које је задужен, опомиње пореске обвезнике о неплаћеним доспјелим пореским обавезама, прати наплату по издатим опоменама, обрађује захтјеве о поврату и прекњижавању, извршава рјешења за које је надлежан, усаглашава пореске евиденције са књиговодством пореског обвезника, израђује пореска увјерења и друге потврде за задужене пореске обвезнике, доставља податке по захтјеву надлежних органа, организација, институција и других организационих дијелова ПОРС, утврђује застару и несолвентност по службеној дужности или по захтјеви обвезника, обрађује захтјеве за одгођено плаћање пореских обавеза, прати наплату и предузима друге радње везане за одгођено плаћање, предузима канцеларијске мјере принудне наплате за пријављене и утврђене обавезе које нису плаћене у остављеном року, учествује у раду тима за принудну наплату по налогу начелника, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.15.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потрде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, проводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ, обавља и дуге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије


 

 

За раднo мјестo означенo под бројем 1.16.

Прима, обрађује и у ИС ПОРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, обавља и друге стручно техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.17.

Прима, обрађује и у ИС ПОРС уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу, припрема предмете за архивирање, обавља и друге стручно техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.18.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника, даје обрасце и упутства обвезницима, прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте, додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потрде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника, даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације, прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима, проводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности, израђује извјештаје, учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ, обавља и дуге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Завршена средња школа (гимназија, економска, управна или техничка); IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у струци или једну годину искуства на инспекцијским пословима; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен испит за возача моторног возила „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Завршена средња школа (гимназија, економска или управна); IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен испит за возача моторног возила „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Завршена средња школа (гимназија, економска или управна); IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен испит за возача моторног возила „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.14.

Економски факултет или други факултет економског смјера; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.15.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.16.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.17.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

 За радно мјесто означено под бројем 1.18.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми

(признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне

и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању

„Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означена под бројем:

1.1.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.16.; 1.17.

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе

или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике

Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

г)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 1.4., 1.8. и 1.9. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означена под бројем: 1.1.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.16.; 1.17.

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       возачке дозволе „Б категорије" за радна мјеста означена под бројем: 1.4.; 1.8. и 1.9.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.


VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                    Д И Р Е К Т О Р  

 

                                                                                                                         Александар Радета

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija