FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Пореска управа

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 30 Октобар 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    Пореска управа

 

1.1.     Интерни ревизор, Сједиште Пореске управе                                                   1 извршилац

1.2.     Руководилац Подручне јединице Петрово,

           Подручни центар Добој                                                                       1 извршилац

1.3.     Стручни сарадник за пореске обвезнике,

           Подручни центар Добој, Подручна јединица Дервента                               1 извршилац

1.4.     Стручни сарадник за пореске обвезнике,

           Подручни центар Добој, Подручна јединица Добој                                      1 извршилац

1.5.     Виши стручни сарадник за обраду предмета,

           Подручни центар Источно Сарајево, Подручна јединица Соколац            1 извршилац

1.6.     Стручни сарадник за пореске обвезнике,

           Подручни центар Приједор, Подручна јединица Приједор                          1 извршилац

1.7.     Млађи порески инспектор, Подручни центар Зворник,

           Одјељење за контролу                                                                                   1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Процјењује усаглашеност пословања са законима и другим прописима, упутствима за рад, интерним актима и уговорима; процјењује тачност, поузданост и потпуност финансијских и других пословних информација; процјењује ефикасност, ефективност и економичност пословања; процјењује заштиту средстава и информација; процјењује извршавање задатака и постизање циљева и даје објективна стручна мишљења и савјете о адекватности система финансијског управљања и контрола у циљу унапређења рада Пореске управе Републике Српске; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, а у складу са Законом који регулише систем интерних финансисјких контрола у јавном сектору Републике Српске.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Организује и координира рад ПЈ-одсјека; даје задужења и упутства за рад запосленим и надзире извршење послова; доноси рјешења и друга акта из надлежности ПЈ; организује и прати поступак пријаљивања и плаћања пореских обавеза за физичких лица; пружа информације и даје објашњења пореским обвезницима и проводи програме едукације пореских обвезника који сусачињени у Сједишту и подручном центру; и помоћника директора ПЦ о ефикасности и примјењљивости прописаних поступака и програма сачињених у Сједишту и даје приједлоге за њихово побољшање; издаје прекршајне налоге и подноси захтјеве за покретање прекршајног поступка због почињених пореских прекршаја; органиизује издавање и дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и вођење управног поступка по тим рачунима; проводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности; израђује планове рада и извјештаје о раду ПЈ; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Прима, обрађује и у ИС Пореске управе Републике Српске уноси пореске пријве; обрађује захтјеве за издавање увјерења; излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане; води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу; припрема предмете за архивирање; обавља и друге стручно техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Прима, обрађује и у ИС Пореске управе Републике Српске уноси пореске пријве; обрађује захтјеве за издавање увјерења; излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане; води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу; припрема предмете за архивирање; обавља и друге стручно техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника; даје обрасце и упутства обвезницима; прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте; додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника; даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације; прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу; врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима; проводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности; израђује извјештаје; учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Прима, обрађује и у ИС Пореске управе Републике Српске уноси пореске пријве; обрађује захтјеве за издавање увјерења; излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане; води протокол ПЈ и заводи предмете у интерну књигу; припрема предмете за архивирање; обавља и друге стручно техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Обавља теренску и канцеларијску контролу законитости и правилности поступка пријављивања и плаћања пореских обавеза код предузетника и физичких лица из надлежности центра; израђује рјешења о поврату и прекњижавању у вези са контролом; обавља контролу подношења захтјева за фискализацију; доноси рјешења о фискализацији и остале послове везане за фискалиѕацију, укључујући и контролу регистрације оствареног промета преко фискалних каса; обавијештава ПЈ о измиреним обавезама у вези са одјавом ЈИБ; припрема предмете за архивирање; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Економски факултет или други факултет економског смјера; први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме, од чега двије (2) године на пословима интерне или екстерне ревизије; цертификат и лиценцу за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и положен испит за возача моторног возила „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у струци или једну (1) годину искуства на инспекцијским пословима; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен испит за возача моторног возила „Б" категорије.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) дипломе о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.3., 1.4. и 1.6.;

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

г)  увјерења или потврде о траженом радном искуству;

д) цертификат и лиценца за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору за радно мјесто означено под бројем 1.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.7. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       дипломе о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.3., 1.4. и 1.6.

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о траженом радном искуству;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       цертификат и лиценца за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору за радно мјесто означено под бројем 1.1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija