FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Март 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Републичка дирекција за обнову и изградњу

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 07 Март 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Министарство унутрашњих послова

            Управа полиције

1.1.     Стручни сарадник за обраду прекршаја, Полицијска станица за

           обраду прекршаја, Јединица полиције за безбједност саобраћаја                    1 извршилац

           Управа криминалистичке полиције

1.2.     Виши стручни сарадник, Одјељење за високотехнолошки криминалитет,

           Јединица за општи криминалитет                                                                    1 извршилац

           Управа за информационо-комунакационе технологије

1.3.     Виши стручни сарадник- инжењер за развој географско-информационог

           система (ГИС), Одјељење за развој информационих система                           1 извршилац

           Управа за правне и кадровске послове

1.4.     Виши стручни сарадник за правне послове,

           Одјељење за правне и нормативне послове                                                    1 извршилац

1.5.     Стручни сарадник за административне послове писарнице,

           Одсјек за послове писарнице и административне послове                                1 извршилац

           Управа за материјално-финансијске и имовинске послове

1.6.     Виши стручни сарадник за јавне набавке-координатор за јавне

           набавке, Одјељење за јавне набавке и послове инвестиционог

           и текућег одржавања                                                                                     1 извршилац

1.7.     Стручни сарадник за инвестиционо и текуће одржавање, Одјељење

           за јавне набавке и послове инвестиционог и текућег одржавања                    1 извршилац

           Полицијска управа Бања Лука

1.8.     Стручни сарадник за административне послове, Сектор

           криминалистичке полиције                                                                                     1 извршилац

1.9.     Стручни сарадник-техничар за одржавање радиокомуникационих

            система, Одјељење за информационо-комуникационе технологије                 1 извршилац

1.10.   Стручни сарадник за послове писарнице, Писарница и архива,

           Одјељење за правне и кадровске послове                                                           1 извршилац

           Полицијска управа Добој

1.11.   Стручни сарадник за послове путних исправа, Одсјек за управно

           правне послове, Полицијска станица Теслић                                                      1 извршилац

           Полицијска управа Зворник

1.12.   Виши стручни сарадник-администратор ИК система, Одјељење за

           информационо-комуникационе технологије                                                        1 извршилац

1.13.   Стручни сарадник-техничар за одржавање ИК система, Одјељење за

           информационо-комуникационе технологије                                                       1 извршилац

1.14.   Стручни сарадник за послове возачких дозвола, Одсјек за издавање

           личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                       1 извршилац

1.15.   Стручни сарадник материјално-финансијски књиговођа, Одјељење за

           материјално-финансијске и техничке послове                                                    1 извршилац

           Полицијска управа Требиње

1.16.   Виши стручни сарадник-главни инжењер за подршку и одржавање ИКТ,

           Одјељење за информационо-комуникационе технологије                                1 извршилац

1.17.   Стручни сарадник за послове путних исправа, Одсјек за издавање

           личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                       1 извршилац

1.18.   Стручни сарадник за послове возачких дозвола, Одсјек за издавање

           личних докумената, Одјељење за правне и кадровске послове                      1 извршилац

1.19.   Стручни сарадник за аквизицију, Група за управно-правне послове,

           Полицијска станица Љубиње                                                                              1 извршилац

 

   2       Републичка дирекција за обнову и изградњу

 

2.1.      Виши стручни сарадник за послове грађења и надзора за машинске

            радове, Одјељење за техничке послове                                                          1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Врши преузимање, преглед и обраду фотографија прекршаја евидентираних стационарним радарским системима, води прописане евиденције, сачињава службена писмена и акте, заприма акте правних и физичких лица којим одговарају на достављена обавјештења о почињеном прекршају, припрема писмена и податке за издавање прекршајних налога и подношење захтјева за покретање прекршајног поступка, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Предузима мјере и радње на сузбијању појавних облика злоупотребе дјеце на интернету и штетних садржаја на интернету, изучава методологију и технику њиховог откривања и доказивања, предлаже мјере и методе за спречавање и борбу против злоупотребе дјеце на интернету и штетних садржаја на интернету. Остварује сарадњу са другим надлежним републичким органима и институцијама и другим организацијама, страним полицијским тијелима у пословима од значаја за ефикасно спречавање и откривање криминалитета, оперативно прикупља и систематизује квалитетна оперативна сазнања и предлаже мјере, методе и средства на откривању и доказивању кривичних дјела, врши размјену и процјену оперативних сазнања и информација са другим структурама у земљи и иностранству, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Носилац је послова  на успостављању ГИС-а у Министарству, послова пројектовања база података и апликација везаних за ГИС; учествује у тимском раду за пројектовање и развој апликација за употребу ГИС-а у Министарству и самостално пројектује поједине цјелине пројеката. Учествује у развоју, тестирању и примјени ГИС апликација и сервиса у интранет окружењу. Ради на спровођењу дефинисаних механизама заштите ГИС апликација и база података; израђује скрипте и процедуре на бази података, те ради на њиховој оптимизацији и праћењу оптерећења ресурса база података; врши превентивне и интервентне акције на елиминацији проблема и евентуалних прекида у раду. Врши едукацију запослених кроз одговарајуће обуке и семинаре. Израђује техничку документацију ГИС пројектованог система; ажурира техничку документацију система. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Прати измјене и допуне законских прописа и о том oбaвјештава организационе јединице Министарства, врши процјену утицаја прописа и предлаже измјене и допуне истих, учествује у рјешавању одређених правних питања везано за рад Министарства, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Прима пошту непосредно од доносиоца, путем поштанске службе или друге службе за доставу, службеног мејла или службеног телефакса. Отвара, прегледа и евидентира пошту и акте, врше административно-техничку обраду аката и предмета, њихово достављање у раду извршиоцима ради рјешавања, упућује пошту за отпрему по адресама прималаца у складу са Уредбом о канцеларијском пословању.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Непосредно обавља и координира послове јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, организује лицитације путем јавног надметања, ради на изради свих уговора везаних за јавне набавке, закупе, уговоре о дјелу, провјерава валидност закључених  уговора,  одговоран је  за примјену прописа и извршавање обавеза у законском року, координира рад свих сарадника који учествују у поступцима јавних набавки, обавља и друге послове  које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Обавља послове везане  за провођење уговора о изградњи и реконструкцији објеката Министарства, прикупља информације о стању објеката, надгледа извођење радова, пружа стручну помоћ на терену око текућих одржавања објеката, ажурира документацију и обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.8.

Води одговарајуће евиденције о достављању поште у рад из писарнице у организациону јединицу и враћању обрађене поште у писарницу, врши задужења предмета по извршиоцима, прати стања ажурности предмета, рукује персоналном документацијом радника и одговара за стање, чување, ажурно вођење цјелокупне персоналне документације, врши обраду предмета, као и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.9.

Ради на пословима одржавања свих врста радио уређаја (ручних, колских, фиксних и репетиторских радио уређаја, преносних краткоталасних станица и покретних краткоталасних центара) и пратећој опреми неопходној за функционисање радио веза, врши сва редовна периодична и ванредна мјерења техничких карактеристика радио уређаја, води евиденције о кваровима и узроцима кварова на радио уређајима, врши свакодневну провјеру и води евиденцију стања радио веза, води евиденцију о утрошку компонената потребних за одржавање радио уређаја, израђује скице и шеме за монтажу релејних фиксних и мобилних ултракраткоталасних уређаја, врши монтажу и демонтажу радио уређаја на радио релејним објектима и у возила, вози сервисна кола; у редовно радно вријеме пружа техничку подршку 24/7 (Help Desk) корисницима ИК система Министарства на подручју ПУ; учествује у одржавању радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике и система видео-надзора; пружа подршку на пословима структурног каблирања и инсталацији пасивне мрежне опреме. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.10.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ/станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.11.

Спроводи управни поступак и примјењује Закон о путним исправама, заприма захтјеве за издавање путних исправа, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области,  води прописане евиденције из ове области, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни  руководилац и одговоран је за благовремено и законито извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.12.

Одговара за функционисање система и ИК инфраструктуре у ПУ и ПС; активно учествује у пројектовању и администрирању ИК инфраструктуре; одговоран је за инсталацију, конфигурисање и администрацију мрежних уређаја на подручју ПУ; инсталира, одржава и администрира анти-вирусни сервер и координира ажурирање анти-вирусног софтвера на рачунарима на подручју ПУ; учествује у имплементирању планова безбједностина нивоу ПУ на основу налога које достави Управа за ИКТ, начелнику Одјељења пријављује инциденте који се односе на безбједност ИС; одговара за квалитет, тачност и безбједност података; ажурира базу података мрежне и рачунарске опреме на нивоу ПУ; води рачуна о пројектној и техничкој документацији о стању ИК инфраструктуре на нивоу ПУ; учествује у изради и реализацији програма развоја и модернизације функционалних ИК система. Прати снабдијевање резервним дијеловима; прегледа и анализира извјештаје о раду система; врши превентивно одржавање и тестирање инсталиране мрежне и рачунарске опреме на нивоу Министарства у циљу контроле, откривања евентуалних грешака, ради на проналажењу узрока сложенијих кварова и њиховом отклањању; даје стручна упутства и објашњења техничарима и помаже им непосредно у вези са извршавањем постављених задатака; учествује у изради и реализацији пројеката инсталација слабе струје. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.13.

Ради на пословима одржавања свих врста телефонских уређаја, инсталација и пратеће опреме, израђује скице и шеме за монтажу, врши монтажу уређаја и води евиденцију о томе, дефинише и отклања мање кварове на рачунарској и мрежној опреми, системима видео-надзора и другим техничким системима намијењеним за заштиту објеката, по потреби консултује надлежног администратора, поставља каналице, утичнице и каблове за рачунарску мрежу, врши кримповање и испитивање исправности каблова, стара се о исправности рачунара и рачунарске опреме; води евиденцију о опреми примљеној на сервис у одсјек и опреми упућеној на сервис испоручиоцу, у редовно радно вријеме пружа Техничку подршку 24/7 (Help Desk) корисницима ИК система Министарства на подручју ПУ, учествује у одржавању радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике и системима видео-надзора, стара се о резервним дијеловима и потрошном материјалу; контролише радни амбијент у коме функционише опрема, креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.14.

Извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, спроводи поступак издавања возачких дозвола, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.15.

Врши послове финансијског и материјалног књиговодства и одговара за њихову тачност и стручност, контира сва уплатна и исплатна документа и врши књижење истих, израђује сталне и повремене извјештаје који су неопходни за финансијско извјештавање, обезбјеђује потребне податке и анализе за израду периодичних обрачуна, финансијских планова, завршних рачуна и информација, обрађује текућу пошту,  обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.16.

Стара се за стручно, квалитетно и ефикасно планирање и реализацију послова из његовог дјелокруга; прави планове рада и извјештај о раду, носилац је послова за имплементацију информационог система министарства и појединих апликативних рјешења, организује рад на одржавању рачунара и рачунарске опреме, средстава везе, телефонских и уређаја криптозаштите и стара се о квалитетном и благовременом извршавању послова, координира одржавање радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике. Обезбјеђује услове за функционисање система и ИК инфраструктуре на у ПУ и ПС, спроводи планове и пројекте на подручју своје одговорности; координира рад са другим организационим јединицама Министарства и оперативним службама; стара се о рационализацији и оптимализацији рада, условима коришћења информационог система; сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. По потреби узима активно учешће у активностима на најсложенијим пословима из рада одсјека. Обавља и друге послове које му додијели надлежни руководилац

За раднo мјестo означенo под бројем 1.17.

У управном поступку у вези са путним исправама врши потребне провјере кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, води и друге евиденције из те области, заприма захтјеве за издавање путних исправа, врши техничку обраду захтјева, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области, врши комуникацију са институцијама и органима који могу потврдити идентитет подносиоца захтјева, одговара за законитост и благовременост у извршавању послова и задатака, обавља и друге послове и задатке које му одреди непосредни руоводилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.18.

Извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, спроводи поступак издавања возачких дозвола, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.19.

Врши узимање биометријских података лицима која подносе захтјеве за издавање личних докумената, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Обавља сложене стручне послове из области машинства, врши стручни надзор на изградњи свих врста објеката по програму изградње и по уговорима, врши контролу одговарајуће техничке документације и њене примјене, контролу и провјеру квалитета извођења машинских радова и примјену прописа, стандарда, техничких норматива и норми квалитета радова, контролу квалитета материјала, опреме и инсталација које се уграђују, даје упутства извођачима радова, учествује у раду комисија о јавним набавкама за одабир најповољније понуде у пројектима приликом изградње свих врста објеката и објеката инфраструктуре и другим видовима јавних набавки, обавља и друге послове везане за реализацију пројеката и програма за које добије налог од надлежног руководиоца, врши анализу и оцјену пројеката и снимање машинског дијела објекта, ради управне послове и послове везане за израду свих врста прописа и аката у републичким органима управе и сложене аналитичке материјале од значаја за функционисање републичког органа управе који захтијевају самосталност у раду и шире познавање проблематике из једне или више повезаних области, по потреби ради припреме и програмирања за уговарање из области машинста, формира и прати статистички и информатички основ за оперативно кориштење релевантних информација, показатеља у реализацији програма обнове и изградње грађевинских објеката и објеката инфрасруктуре, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова, обавља и све друге послове за које добије налог од непосредног руководиоца и директора.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Средња стручна спрема IV степена, познавање рада на рачунару, шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Висока школа унутрашњих послова или факултет правног, друштвеног, безбједносног или техничког смјера, положен стручни испит, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Висока стручна спрема, технички факултет-информатика, електротехника, електроника, машинство, електротехнички факултет, ФОН-информатичког смјера, ПМФ-смјер информатика или математика, факултети пословне информатике или информационих технологија, познавање енглеског језика, положен стручни испит, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Висока стручна спрема, правни факултет, положен стручни испит и најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Средња стручна спрема (IV)-друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Економски факултет, правни факултет или други факултет друштвеног смјера, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Средња стручна спрема (IV)-техничког или друштвеног смјера, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Средња стручна спрема (IV степен)-друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, најмање  шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Средња стручна спрема електротехничког смјера, најмање  шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Средња стручна спрема (IV степен)-друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, најмање  шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Виша стручна спрема друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Висока стручна спрема, електротехнички факултет, технички факултет-информатика, електротехника, електроника, машинство, телекомуникације, ФОН-информатичког смјера, ПМФ-смјер информатика, факултети пословне информатике или информационих технологија, познавање енглеског језика, положен стручни испит, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Средња стручна спрема техничког смјера или средња стручна спрема уз посједовање одговарајућих специјалистичких сертификата, положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.14.

Средња стручна спрема техничког или друштвеног смјера, познавање рада на рачунару, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.15.

Средња стручна спрема економског смјера, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.16.

Висока стручна спрема, електротехнички факултет, технички факултет-информатика, електротехника, електроника, телекомуникације, машинство, саобраћајни факултет-смјер телекомуникације, ФОН-информатичког смјера, ПМФ-смјер информатика или математика, факултети пословне информатике или информационих технологија, познавање енглеског језика, положен стручни испит, двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.17.

Средња стручна спрема друштвеног или другог одговарајућег смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.18.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.19.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера, познавање рада на рачунару, положен стручни испит, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, машински факултет, посједовање одговарајуће лиценце, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару (MS Office, AutoCAD или ArchiCAD).

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) дипломе о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем 1.1., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.17., 1.18., 1.19.

в) дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем 1.11.

г) доказа о положеном стручном испиту/увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

д) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

ђ) доказа о знању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем 1.3., 1.12. и 1.16.

е) доказа о посједовању одговарајуће лиценце за радно мјесто означено под бројем 2.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем 1.11.

-       дипломе о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.15., 1.17., 1.18., 1.19.

-       доказа о положеном стручном испиту/увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о знању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем 1.3., 1.12. и 1.16.

-       доказа о посједовању одговарајуће лиценце за радно мјесто означено под бројем 2.1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija