FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Интерни оглас: Републички секретаријат за законодавство

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 02 Новембар 2017

На основу члана 43. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу на захтјев Републичког секретаријата за законодавство р а с п и с у ј е

 

 

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С

за попуну упражњеног радног мјеста државног службеника

 

 

I - 1. Републички секретаријат за законодавство

 

1.1.  Стручни савјетник за праћење и унапређење правног

        система и хармонизацију - Одјељење за друштвене дјелатности                      1 извршилац         

 

II Опис послова:

1.1.        Обавља најсложеније послове са високим степеном одговорности, стручности и самосталности у раду, који се односе на успостављање, надгледање и унапређивање правног система Републике Српске; пружа стручну помоћ обрађивачима прописа у поступку израде текста нацрта и приједлога пропииса који се односе на њихову усаглашеност са Уставом Републике Српске, правним системом Републике Српске и Правилима нормативноправне технике; припрема стручна мишљења о прописима из надлежности његовог сектора који се упућују Влади на разматрање; у сарадњи са надлежним министарствима, републичким управама и управним организацијама и стручним службама Владе врши правно редиговање текстова прописа које усваја Влада; по потреби присуствује сједницама Одбора Владе; обавља и друге послове и задатке из члана 3. Правилника које му одреди помоћник директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

 

Учесници интерног огласа морају испуњавати:

Oпште услове:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од 18 година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе;
  5. да није отпуштен из органа државне управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања интерног огласа.

 

 

Посебне услове:

За радно мјесто означено бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање двије (2) године радног искуствa у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

III

Право учешћа на Интерном огласу имају државни службеници из свих републичких органа управе који испуњавају услове из Интерног огласа.

 


IV

Учесници интерног огласа, обавезни су уз пријаву на интерни оглас доставити копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или  рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у интерном огласу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на интерни оглас.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Изабрани кандидат након спроведеног интерног огласа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу разговор-интервјуу са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту разговор-интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени.

 

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Интерног огласа, на приједлог Конкурсне комисије, биће одбачене закључком Агенције.

 

Резултати Интерног огласа, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на интерни оглас доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на Веб сајту Агенције, www.adu.vladars.net., а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на интерни оглас кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном огласу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на Интерни оглас, кандидати су обавезни приложити копије доказе о испуњавању свих наведених услова. Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб.

 

Пријаве се могу достављати и електронском поштом са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем електронске поште обавезан је доставити копије доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања интерног огласа на огласној табли Републичког секретаријата за законодавство.

 

VII

Интерни оглас ће се објавити на интернет старници Агенције за државну управу и огласној табли Републичког секретаријата за законодавство.

 

 

 

                                                                                                                         Д И Р Е К Т О Р

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
Latinična verzija